Saving page now... http://cata.xunta.es/secretaria.html As it appears live August 10, 2020 10:47:36 AM UTC
 

Secretaría

CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL

Presidencia - Secretaría Xeral de Medios

Edificio Administrativo San Caetano s/n

15707 - Santiago de Compostela

 

TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281

FAX: 981-541277

E-MAIL: info.cata@xunta.es