Saving page now... https://omoss.svt.se/ As it appears live September 22, 2020 7:47:51 PM UTC

Välkommen till hela Sveriges television!

Vår ambition är att granska och skildra de frågor som är viktiga för dig. SVT verkar i allmänhetens tjänst och drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och vad SVT står för.

Vår roll

Senaste nytt från SVT