NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

DUTCH CIVIC ARMS


Klik hier: voor bezoekersinformatie sinds 12 augustus 1996.

Welkom bij de eerste Nederlandse rubriek over heraldiek !

English version

Opgenomen zijn zoveel mogelijk gegevens over de wapens van Nederlandse gemeenten. In tegenstelling tot vele gedrukte publicaties over dit onderwerp zijn hier alle ooit in Nederland verleende wapens opgenomen, met historische gegevens zover bekend.

Per gemeente is aangegeven de provincie en eventuele wijzigingen. Daarna volgen de beschrijvingen van het wapen of wapens en een afbeelding van het wapen. Tenslotte de verklaring van het wapen en de eventuele historische gegevens.

De wapenbeschrijvingen zijn zoveel mogelijk ontleend aan het register van Nederlandse Gemeentewapens van de Hoge Raad van Adel te Den Haag. Dit heeft echter tot gevolg dat het taalgebruik vaak erg archaisch en moeilijk te begrijpen valt. Zie hiervoor en voor algemene heraldische begrippen de Algemene Informatie.

De historische gegevens zijn ontleend aan openbare literatuurbronnen, in eigen woorden samengevat. Per gemeente zijn de bronnen aangegeven, deze zijn in te zien in de Literatuurlijst. De historische verantwoording voor de gegevens ligt dan ook bij die bronnen, tenzij anders aangegeven.

Gemeentewapens :
Selecteer de eerste letter van de gemeente:
A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |R |S |T |U |V |W |Y/IJ |Z |

of:
Selecteer geheel Nederland (Let op, dit is een grote file !)

 • Overige heraldische sites
 • Algemene Informatie
 • Lijst van getekende wapens
 • Gemeenten per provincie
 • Familiewapens
  Surprising Site of the Day, 9 april, 1996
 • De informatie wordt maandelijks aangevuld, de laatste keer op : 01-09-1996. Nog niet van alle wapens zijn tekeningen beschikbaar, dit wordt echter regelmatig uitgebreid, zie hiervoor de lijst met getekende wapens.De tekeningen uit deze site zijn allen zelf getekend.

  Het is toegestaan de tekeningen uit deze site over te nemen bij andere sites, mits voorzien van een bronvermelding en voor niet commerciele doeleinden. Indien een link gelegd wordt naar deze site, of informatie wordt opgenomen in een andere site, geef dat aub even door aan Ralf Hartemink. Het is niet toegestaan de tekeningen over te nemen voor commerciele of andere doeleinden, hetzij op het internet, hetzij op enigerlei andere wijze, aangezien dit in strijd is met de wettelijke regelingen betreffende gemeentewapens en internationale copyright wetgeving, zie hiervoor ook Wettelijke eisen.

  © Ralf Hartemink, 1996


  Deze Homepage is mogelijk gemaakt door TeleOffice internet & multimedia services.
  This Homepage was made possible by Teleoffice internet & multimedia services.


  Produced by Teleoffice internet & multimedia services.
  For more Information send mail to : Info@Teleoffice.nl