IDA logo Institutionen för datavetenskap · Linköpings universitet English


Meny   Hus E

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap, IDA, vid Linköpings universitet bildades år 1983 som en fristående institution. Sedan dess har institutionen vuxit till att bli den största inom sitt område i Sverige, med ett flertal välkända och erkända forskninggrupper. Ett flertal utbildningsprogram med ett stort antal kurser har utvecklats vid IDA, både för grundutbildning och forskarutbildning.

Institutionen har ungefär 200 anställda, varav ca 60 lärare och forskare, ca 30 administratörer och tekniker. Det finns 8 professorer och ca 100 heltidsstuderande inom forskarutbildningen.Ansvarig utgivare   Dokumentations- och informationsgruppen  ·  DIG  ©  1996.
Kontaktperson   Anders Haraldsson, prefekt@ida.liu.se.
Tekniska frågor   webmaster@ida.liu.se
Senast ändrad