about me & my sites + actions


pro-abortion * pro-atheism * pro-drugs * pro-euthanasia
pro-freedom * pro-peace (keeping) * pro-science * pro-suicide

anti-censorship * anti-copyright * anti-goverment * anti-Micro$oft
anti-monopoly * anti-pseudoscience * anti-racism * anti-regulation
anti-religion * anti-violence


me (2radical4u)

What is Chip?!

My opinions


opinions in finnish (tajutonta tabumurskaa)

huumeet lailliseksi (legalize drugs)

sananvapaus (free speech)

ei tekijänvääryyksiä (no copywrongs)


my sites (all dead)


my sites in past

APRIL '97: Chip's Barazite - WIPED! (was too radical for geocities?)

FEBRUARY '97: Chip's animal porn gallery is CLOSED! - UPDATED 27 MARCH 97

OCTOBER '96: No more sick pix 4 us

AUGUST '96: Land of ice - obscene material bust - UPDATED 17 APRIL 97


stuff closely related to the sites (far2extreme4u?)

somewhat sarcastic Anti child porn piracy information

Land of ice sick pictures listing from May 21st 1996

Land of ice uploading rulez for maximum lawℴ

Lapsipornokuvia levittäneelle opiskelijalle vankeutta

Liberate non-commercial child porn on-line, because information must be free and "piracy kills"!

an Old Land of ice BBS intro, requires DOS / 386+ / VGA


other actions (also2radical4u?)

MARCH '97: I was sentenced to six months' imprisonment for resisting draft


thanks (my not-so-fan-club)

the Finnish police for visiting my pages so often

Iltalehti for free advertising

Mediauutiset

IKL

and my views about my actions... well.. I think this is right next to nothing... just some minor shit...


huume on parasta elämää - just say THANKS
anti-anti-drugs logo

Luinpas tuossa hiukkasen aikaa sitten Sininauhaliiton lehdistötiedotetta, jossa kutsuttiin DEA:n eli USA:n oikeusministeriön huumeiden vastaisen yksikön sivuja objektiivisiksi ja käyttökelposiksi huumesivuiksi. Niinpä niin. Neuvostoliitossakin sai "objektiivista ja käyttökelpoista" sosialismitietoutta kommunistiselta puolueelta.

Suomen virallisen huumevalistuksen toimintamalli on paljolti samanlainen kuin kolmannen valtakunnan juutalaisvalituksen toimintamalli. Ensin kylvetään väestöön ennakkoluuloja, pelkoja ja halveksuntaa jotain vähemmistöä kohtaan, näiden tuloksena syntyy asenteita joiden mukaan ryhmänedustajat ovat joko sairaita, halveksuttavia ja/tai rikollisia, joita valtion pitää yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi "auttaa" eli tavalla tai toisella poistaa kyseinen ryhmä yhteiskunnasta. Huumeidenkäyttäjät eivat ole sen sairaampia, halveksuttavempia tai sairaampia kuin muidenkaan nautintoaineidenkäyttäjät, he ovat vain tehneet erilaisen henkilökohtaisen ratkaisun, johon heillä vapaina ihmisina on oikeus, jota valtiolla ei ole mitään oikeutta riistää.

Parempaa informaatiota kyllä mielestäni saa aivan toisaalta kuin vallanpitäjien verikoirilta nimittäin Suomen Kannabisyhdistyksestä (tai ainakin sai joskus kun kapun sivut olivat vielä siellä), ainakaan kyseinen yhdistys ei vaadi tai yritä väkivalloin pakottaa ihmisiä tekemään jotain tiettyä ratkaisua kannabiksen käytöstä, vaan kunnioittaa yksilön henkilökohtaista päätöstä, oli se sitten kielteinen tai myönteinen suhteessa käyttöön. Kun toisaalla huumeiden vastustajat toimivat samalla myös yksilönvapautta vastaan, vaatien (jopa valtion väkivaltakoneistoon turvautuen) yksilöitä tekemään heidän parhaaksi katsomansa ratkaisun.

Huumelaki on mielestäni täysin ristiriidassa yksilönvapauden periaatteiden kanssa, mutta niin on moni muukin laki esim. elokuva- ja videosensuurilait, joilla ei olisi perustuslainvastaisina mitään oikeutusta olemassaoloonsa.

Elokuva- ja videosensuurilait tehtiin aikanaan moraalisen närkästyksen vallassa, peläten ohjelmien väkivallan olevan merkittävä syy todelliseen väkivaltaan, tällä pelolla ei jälleen kerran ollut mitään kestävää tieteellistä pohjaa, vaan perusteena olivat puhtaasti ennakkoluulot ja virheellinen logiikka, jonka mukaan väkivallan katsominen johtaa väkivallantekoihin. Poliitikoilla näyttää olevan taipumus turvautua näennäisratkaisuihin, joilla riistetään vapautta, mutta ei saavuteta tuloksia. Tästä aiheesta on mm. Pertti Hemanuksen mainio artikkeli "Tv-väkivalta, hyvä syntipukki".

Valtakoneistomme toiminta haiskahtaa vahvasti Neuvostomalliselta, paperilla kannatetaan kaikkia humaaneja oikeuksia, mutta todellisuudessa niistä ollaan valmiita luopumaan, kun ne ovat valtakoneiston intressien tai moraalisten arvojen vastaisia. Valtaapitävien positiiviset puheet yksilönvapaudesta ovat turhaa hurskastelua ja retoriikkaa. Tulee mieleeni Kiinan ihmisoikeuspolitiikkka, jossa yleisellä tasolla ollaan tunnustetaan ihmisoikeudet, mutta käytännössä niistä ei piitata pätkääkään.

Mitä ovat nämä heidän vapautensa, kun ainoa vapaus näyttää olevan velvollisuus alistua valtakoneiston tahtoon?


Tässä tulee pari otetta Suomen asianajajaliiton oikeusturvaohjelmasta.
Omat kommenttinit suluissa, kannattaa erityisesti lukea merkityt kohdat.

--

1. Oikeusturva, lailla turvattu ihmisoikeuksien suoja

Oikeusturva ja ihmisoikeudet ovat läheiset käsitteet, mutta ne eivät tarkoita samaa. YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen hallitusmuoto puhuvat oikeudesta elämään, vapauteen, omaisuuteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen,

(Vapaus käyttää huumeita, omistaa huumeita ilman Torstin sekaantumista asiaan?)

ilmaisunvapauteen ja yhdistymisvapauteen; ne ovat kaikki sellaisia elämän perusarvoja, jotka oikeusturvan tulisi taata.

(Vapaus on perusarvo - ei kauppatavaraa)

--

2. Laillisuusperiaate

Laillisuusperiaate takaa, että kaikki tuomioistuinten ja viranomaisten toiminta on lakiin perustuvaa. Viranomaisen mahdollisuus velvoittaa henkilö johonkin toimeen tai muutoin vaikuttaa hänen oikeuksiinsa perustuu lain antamiin oikeuksiin. Tämä periaate luonnollisesti asettaa laeille täsmälliset vaatimukset.

Voimassa olevan lain on oltava selkeä ja perusteltu. Se ei saa olla

(Huumelakihan on hyvin "perusteltu" - täysin mielivaltainen puuttuminen yksilönvapauteen.)

niin yleisesti muotoiltu, että se mahdollistaa viranom mielivaltaisen tulkinnan. Lain tulee velvoittaa viranomaisia toimimaan asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Lain on oltava yleinen, kaikille samanlainen säännös, joka perustuu yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Sitä ei saa säätää tiettyjä

(Minkähänlaisia ovat ne yleisesti hyväksytyt periaatteet, joiden perusteella alkoholi on laillista ja kannabis laitonta, niiden periaatteiden pohjana taitaa olla ennakkoluuloihin pohjautuva ainerasismi. Tulee vain miettineeksi, että eikö yksilönvapaus kuulu yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin? Kauankohan huumelaki pysyisi pystyssä, jos kyseisestä laista päättäisivät ne ikäluokat, jotka käyttävätkin huumeita. Huumelaki on selvästi ennakkoluuloisten kalkkisten luomus, yhtähyvin miehet voisivat tehdä keskenään päätöksiä naisten oikeudesta aborttiin kuin keski-ikäiset huumeista.)

henkilöitä tai ryhmittymiä silmällä pitäen.

(Huumelakiahan ei ole mitenkään suunnattu mahdollisia huumeenkäyttäjiä (=nuoria) vastaan, paitsi kyseisten järkihemmojen mielestähän se on "suojelua"... Nooh.. tuota "suojeluahan" se mafiakin järjestää, tosin suojelukohteiden vapaaehtoisuus on vähän kyseenalainen. Nooh.. niinhän se EDELLEEN VOIMASSAOLEVA PERUSTUSLAINVASTAINEN ELOKUVA- JA VIDEOSENSUURI ON TÄTÄ NS. IHMISTEN (=NUORTEN) SUOJELUA huonoilta vaikutteilta.)

(ennakkoluuloiset ja suvaitsemattomat tyrannit!)


sananvapaus on itseisarvo! - freedom of speech is sacred!

black ribbon
ei tilaa "suojelijoille"! - no room for "protectors"!

Sananvapaus on itseisarvo, josta ei tingitä. Erinäiset tahot pyrkivät lapsipornon, pommiohjeiden, rasistisen informaation, "huumepropagandan", kansainvälisen rikollisuuden ja lastensuojelun varjolla riistämään sananvapautta - tähän ei pidä alistua, tyranneille, moralisteille, "suojelijoille" ja totalitaristeille ei voi antaa periksi.

Lapsipornon hallussapitoa ollaan kriminalisoimassa sillä verukkeella, että kyseisen materiaalin hallussapito tai näkeminen johtaisi pedofilian kehittymiseen, nämä väitteet ovat puhdasta spekulaatiota - ilman tieteellistä pohjaa. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että homopornon hallussapito ja näkeminen johtavat homoseksuaalisuuden kehittymiseen. Pedofilien kiinnostus lapsiseksikuviin ei osoita, että terveet yksilöt muuttuisivat pedofileiksi näitä kuvia nähdessään ja hallussapitäessään. Lapsipornon hallussapidon kriminalisoiminen pohjautuu puhtaasti moraaliseen närkästykseen. Lapsipornon kaupallisen hyödyntämisen ja levittämisen kieltäminen riittää aivan hyvin.

Miksi "rasistisen propagandan" saatavuus pitäisi kieltää? Luulevatko nämä kieltäjät, että rasistista sanomaa ei voida pukea neutraaliin asuun? Kumpuaako rasismi "rasistisesta propagandasta"? Moniko ihminen kääntyy rasistiksi lukiessaan jotain natsipropagandaa? Jälleen kerran kieltopyrkimysten pohja rakentuu puhtaasti moraalisen närkästyksen varaan, varsinkaan tälläisin perustein ei sananvapaudesta pidä luovuttaa pätkäkään. Sitäpaitsi verkkoyhteiskunnassa rasistinen propaganda voidaan parhaiten kumota perustellulla tieteellisellä argumentaatiolla. Uusnatsien ja muiden rotuvihaa lietsovien tahojen naurettava roska ei ansaitse kieltämistä, heidän typerä kirjallisuutensa ja musiikkinsa kelpaavat lähinnä vitsikirjoiksi muun huuhaamateriaalin joukkoon.

Pommiohjeiden nettisaatavuuden kieltäminen ei auta mitään, jos joku todella haluaa pommeja räjäytellä, niin ohjeita saa kyllä muualtakin.

"Huumepropaganda" on sitten jo aivan oma lukunsa, joka on jo niiiiin paksua. Pahinta huumepropagandaa, mitä olen kuullut, on minulle syötetty koulussa Torsti Koskisen ja Irti Huumeista agitaattorien toimesta. Ilmeisesti kaikki informaatio, mikä ei kannata virallista linjaa on "huumepropagandaa". Kertaakaan koulussa ei kiinnitetty huomiota siihen, miten selkeästi huumeiden (etenkin kannabiksen) kieltäminen on yksilönvapauden periaatteita vastaan, oli niin kiire "valistaa".

Kansainvälinen rikollisuus saa viestinsä kyllä perille ilman nettiäkin, joten netin valvominen kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi on turhaa retoriikkaa.

Lastensuojeleminen haitalliselta informaatiolta.... Keitä ovat "lapset"? Mitä on "suojeleminen"? Mitä on "haitallinen" informaatio? Täytyy ensinnäkin todeta, että "haitallisen" informaation haitallisuutta ei ole kiistatta osoitettu. Aivan liian usein tämä "haitallisen informaation" käsite laajenee koskemaan myös totuutta. Täytyykö meidän todella "suojella" ihmisiä totuudelta? Sosialistimaat ovat olleet kuuluisia kautta historia tästä totuudelta "suojelemisesta". Tämä lasten"suojeleminenkin" on tupannut olemaan lasten pitämistä informaatiopimennossa ja joidenkin "totuuksien" syöttämistä, esim. "huumevalistus". Lastensuojelun nimissä ollaan myös yleensä rajoitettu aikuisten informaationsaantia, tästä esimerkkinä mm. perustuslainvastaiset elokuva- ja videosensuurilait.

Yhteenvetona sanoisin, että ihmisten "suojeleminen" "haitalliselta" informaatiolta on silkkaa mafiaa, joka ei kuluu liberaaliin demokratiaan. Pyrkimykset riistää sananvapautta pohjaavat lähinnä moraaliseen närkästykseen, jota populistiset poliitikot ja rahanahne media pyrkivät hyödyntämään.


Seuraavaksi Chippi tarkastelee poliitikkojen retoriikan ja todellisuuden mielenkiintoista ristiriitaa, jota tietenkään ei virallisesti ole olemassa.

Hallitusmuodon 10 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Perusoikeusuudistuksen valmistelun yhteydessä - samoin kuin perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausuntokäytännössä - on lähdetty siitä, että perustuslaissa turvattu sananvapaus suojaa kaikkea viestintää. Teknisellä menetelmällä ei tässä suhteessa ole merkitystä. Siten tietojen ilmaiseminen, julkistaminen ja vastaanottaminen myös tietoverkkojen välityksellä kuuluu sananvapaussäännöksen soveltamisalan piiriin. Jokaisella on oikeus ilmaista tietoja ja käyttää muitakin sananvapauteen sisältyviä oikeuksiaan kenenkään ennakolta estämättä.

Sananvapaus ja oikeus vapaaseen tiedonvälitykseen kuuluvat demokraattisen yhteiskunnan perusarvoihin.

(jaa että kuuluvat.. hmm.. nooh.. on tunnettu tosiasia, että irtopisteiden napsiminen näennäisongelmien näennäisratkaisuilla on paljon eräille tahoille paljon ensisijaisempaa kuin demokraattisen yhteiskunnan perusarvojen kunnioittaminen.)

Sananvapauden rajoituksiin on näin ollen suhtauduttava lähtökohtaisen pidättyvästi.

(Niinpä niin... paperi on paperia, käytäntö käytäntöä... kauan eläköön mielivalta...ja irtopisteet...)

Tiedonvälityksen oikeudellisessa sääntelyssä on otettava huomioon myös ne perusoikeuksien rajoittamista koskevat yleiset opit, joita eduskunnan perustuslakivaliokunta hahmotteli perusoikeusuudistuksen toteutumiseen johtaneesta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä. Rajoitusperusteiden tulee siten olla hyväksyttäviä ja itse rajoitusten tarkkarajaisia sekä suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi.

(mitäköhän hyväksyttävää tarkoitusta epäsiveellisen materiaalin ei-kaupallisen levittämisen kieltävä laki palvelee.. hmm.. hmm.. nooh.. piratismi lisää kaupallisten tuotteiden tuotantoa ja kysyntää.. hmm.. tekijänoikeuslain yhteydessä puhutaan täysin vastakkaisen suuntaisista vaikutuksista.. mutta.. mikäs ihme se nyt on.. eihän nyt perusteiden ristiriitaisuus mitenkään alenna argumentaation tasoa... ainiin.. unohdin kokonaan.. eihän poliittinen päätös tarvitse rationaalista pohjaa.. niinhän se olikin.. miten minä nyt sellaisen unohdin... kunhan heitetään vain peliin vähän yhteiskunnan yleinen etu ja turvallisuus vaativat, että plaplapla.. ja heikoimpien turvaamiseksi plaplapla... niin näinhän sitä nopeasti sanan- ja yksil|nvapaus hävitetään... ihan vain yleisen turvallisuuden hyväksi.. ilmeisesti Pohjois-Korea on sitten maailman turvallisin valtio.)


piratismi on solidaarisuutta - piracy is solidarity

pirate flag - let the cannons thunder!

HUOM! Tämän tekstin tarkoitus ei ole yllyttää rikolliseen toimintaan. (Jos Microsl0thin toiminta on laillista, niin mika on sitten rikollista?!) Muistakaa 11. käsky: Älä luvattomasti kopioi tai joudut suoraan helvettiin kulkematta taivaanportin kautta.

Jokin aika sitten oli hiukan epäselvyyttä tietokoneohjelmien ja muiden tekijänoikeuslain alaisten tuotteiden lainsuojasta.

Katkelma Tietoverkko 2/1996 artikkelista, jossa käsitellään tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa.

"Tietokoneohjelmat kuuluvat tekijänoikeuslain piiriin ja niiden kopiointi on kokonaan kiellettyä. Yksityiskäyttöönkään ei saa kopioida kappaleita. Laki eroaa tietokoneohjelmien osalta muista tekijänoikeuden alaisista teoksista, joita saa yksityiskäyttöön kopioida tai nauhoittaa muutamia kappaleita. Samoin painotuotteita saa siteerata 'hyvän tavan mukaisesti'".

Eli tämähän tarkoittaa, että tietokoneohjelmilla on erioikeuksia verrattuna esim. videofilmeihin.

"Miksi kukaan ostaisi tuotetta, jos sen saa käyttöönsä muutenkin", kysyy B$A:n juristi.

"Miksi kukaan ostaa videofilmin, jos sen saa käyttöönsä muutenkin", kysyy tekijänoikeusrikollinen.

Koska verkossa/reaalimaailmassa kenelläkään ei ole loputtomia resursseja käytettävissä. Verkossa serverit ja linjat menisivät heti tukkoon, kun rohmu-Wind0wzzit ja multimediaroskat syövät niin sairaasti kovalevytilaa ja linjakapasiteettia. Lisäksi alkuperäisversiolla ja CD-ripillä on usein runsaasti laatueroa.

(Sama koskee myös videofilmejä!)

Reaalimaailmassa harvemmin kukaan menee aktiivisesti levittämään vareksia, kun siitä ei voi ottaa palkkiota, sillä kyllä se kopioiminenkin vie aikaa.

(Sama koskee myös videofilmejä!)

Kaikki eivät pysty käyttämään, halua käyttää, osaa käyttää, tunne reittejä, joten tämäkin rajoittaa kopiointia.

(Sama koskee myös videofilmejä!)

Luuleeko B$A:n juristi, että mikäli ei-kaupallinen kopiointi yksityiskäyttöön on laillista, niin 5Gb roinaa iloisesti vain hyppii kovolle?
(em. tilanne oli Suomessa 1980-luvulla... mikäli B$A propagandateoriat pitäisivät paikkaansa, niin montaa ohjelmaa ei olisi myyty, mutta toisin kävi.)

Luuleeko B$A:n juristi Susiluoto, että ei-kaupallisen yksityiskopioinnin laittomuus estäisi kopiointia merkittävästi?
(em. tilanne on Suomessa nykyään, eipä laittomuudella ole paljon merkitystä.)

Digitaalinen data ja analoginen data eivät nähdäkseni olennaisesti eroa toisistaan, joten perinteiset tekijänoikeudet (ei-kaupallinen yksityiskäyttäkopionti laillista) riittävät aivan hyvin myös digitaalimaailmassa.

Ja lisää tekstiä lehdestä:

"Susiluoto pitääkin asennekasvatusta erittäin tärkeänä laittoman kopioinnin vähentämisessä."

Mitähän tämä ns. asennekasvatus on? Harjoitettaisiinko tätä samaan tapaan kuin huume"valistusta" tyyliin "Huumeet Tappavat Lapsesi" ja objektiivisina tietolähteinä toimisivat ministeriöt ja B$A:n omat tiedotteet.

Seuraavaksi varmaan hankitaan Juhan Af Grann tekemään kouluihin "ufovalistusta", objektiivisina tietolähteinä Ultra ja Venäjän ufotutkijat.

"On erikseen selvä rikollinen toiminta, jota tehdään ansiotarkoituksessa ja ainakin osittain tietämättömyydestä ja väärästä asenteesta johtuva laiton kopiointi."

HYI! Että aivan RIKOLLINEN TOIMINTA! Oi, kuinka Micro$oftin puhtaat pulmuset (TM) joutuvat pahojen kriminaalien riiston kohteeksi, Micro$oft, joka on luonnollisesti ihmiskunnan ylin ystävä!

(Mainittakoon tähän väliin, että tiedän sen, että maailmassa on muitakin yrityksiä kuin Micro$oft, mutta ei liene epäilystäkään siitä, mikä softafirma on maapallolla mahtavin. Micro$oft on tänään mahtavin ja huomenna vieläkin mahtavampi.)

Ilmeisesti Micro$oft ei koskaan käytä epäpuhtaita keinoja toiminnassaan, kun heillä on pokkaa tälläistä vaatia. Sehän ei luonnollisestikkaan ole mitenkään väärin, että M$-juristiarmeija etsii laista (onko muka teollisuudella lakejakin?) reikiä ja hyödyntää niitä, sehän on vain täysin viatonta, rehellistä liiketoimintaa koko maailman paremman tulevaisuuden hyväksi.

"Tietämättömyydestä ja väärästä asenteesta johtuva laiton kopiointi."

Micro$oftissa varmaan on: "Tietämättömyydestä ja väärästä asenteesta johtuva Windowssin (TM) vastustus."

Mitä ovat nämä "tietämättömyys" ja "väärä asenne", joihin Susiluoto viittaa?

Onko "väärä asenne" sitä, että ei halua luopua oikeudestaan ottaa yksi- tyiskäyttöön muutamia kopioita vain siksi, että "tietämätön" ja "väärän asenteen" omaava parlamentti on niin säätänyt?

Onko "tietämättömyys" sitä, että ei voi ymmärtää, miksi tietokoneohjelmia ja videofilmejä kohdellaan eri tavalla?

Tekijänoikeuksien suuntaus on selvä, teollisuus haluaa totaalisesti riistää ihmisiltä perinteisen oikeuden ottaa yksityiskäyttöön muutamia kopioita. Tietokoneohjelmien osalta tämä laillinen oikeus on jo menetetty, nähtäväksi jää milloin kirjallisuus, musiikki ja elokuvat seuraavat perässä.

--

Humoristinen? loppukevennys:

Tämähän oli taas tätä piraattikriminaalien ääripropagandaa, jota levitetään vain, että saisi kopioida pelejä itselleen, nämä väitteet on kumottu jo moneen kertaan (missäköhän?!).

For more information check "Why Software Should Not Have Owners" by Richard Stallman.

An apt and true reply was given to Alexander the Great by a pirate who had been seized. For when that king had asked the man what he meant by keeping hostile possession of the sea, he answered with bold pride. "What thou meanest by seizing the whole earth; but because I do it with a petty ship, I am called a robber, whilst thou who dost it with a great fleet art styled emperor." --St. Augustine, The City of God


Koko palveluksesta kieltäydytään - fuck the service

Well. In last winter it became quite clear to me, the perfect protest act against the questionable actions of state, refusal to do one's military service.

Reasons? Well. No motivation for (unnecessary, far too time consuming, directed waiting) army, the civil service system is intolerably inequal due to length.

What's left?!

Resisting draft... 197 days of inprisonment without parole and addition to criminal record.. some people don't like it too much (since when I cared?)..

so..

14th January 97 - be all that you can be...

31st January 97 - no more

After 2½ weeks of "service" I performed a minor act against order (being late, refusing to follow orders)... I answered "NO COMMENTS" to all questions (especially to drug use related ones). They concluded that I had somekind of drug problem and hospitalized me for medical research.

The (urine-based) A test turned out Amphetamine positive, I neither admitted nor denied. My doctor returned to the base with recommendations to temporarily terminate my service (for one to two years) due to "unclear drug problem".

It would probably be my last time in the captain's office, so I revealed my cards and refused to do any service (including civil service). The officers didn't rank my decision too highly, but the law is quite clear. So they demobilised me after some hearings.

7th March 97 - the trial day for "refusal of service"

The court senteced me to 180 days of imprisonment, I should be in prison by next summer.

da totaali...

...siis myös sotaväen kautta...

Asevelvollisuuslaki

9 luku. Rangaistussäännökset (25.3.1983/325)

39 §. (16.5.1994/358) Varusmies, joka kieltäytyy kokonaan tässä laissa säädetystä palveluksesta eikä ilmeisesti tulisi ojentuisi rikoslain 45 luvun nojalla määrättävistä tai tuomittavasta seuraamuksesta, on, jollei hän hae siviilipalvelukseen, rikoslain 45 luvun säännösten soveltamisen sijasta tuomittava asevelvoillisuudesta kieltäytymisestä rangaistukseen siten kuin siviilipalvelusrikoksesta siviilipalveluslaissa (1723/91) säädetään. Rangaistusta tuomittaessa asianosaisen jäljellä olevaksi palvelusajaksi katsotaan se aika, joka olisi siviilipalveluslain 61 §:n nojalla katsottu hänen siviilipalvelusajakseen, jos hänet olisi hakemuksestaan hyväksytty siviilipalvelukseen kotiuttamispäivänään.

...eli vähemmän aamuja funkylassa...

Siviilipalveluslaki

61 §. (17.12.1993/1271) Palvelusaika siirryttäessä varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen. Siviilipalveluskeskus määrää varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen siirtyvän jäljellä olevan siviilipalvelusajan siten, että siviilipalveluslain mukaisesta kokonaispalvelusajasta vähennetään ylöspäin pyöristettynä luku, joka saadaan, kun jo palveltujen varusmiespalveluspäivien määrä kerrotaan suhdeluvulla, joka saadaan jakamalla siviilipalveluslain mukainen siviilipalvelusaika asianomaiselle asevelvollisuuslain perusteella määräytyneellä palvelusajalla.

...da funkylaalaa (ilman rikosrekisteriä ja ehtoollista)...

Siviilipalveluslaki

6 luku. Siviilipalvelusvelvollisuuden rikkominen

26 §. Siviilipalvelus. Jos siviilipalvelusvelvollinen jättää saapumatta siviilipalvelukseen, lopettaa sen tai ilmoittaa kirjallisesti kieltäytyvänsä siviilipalveluksesta, hänet on tuomittava siviilipalvelusrikoksesta vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan. Vankeusrangaistus tuomitaan täysin päivin. Vankeutta voidaan tuomita myös vähemmän kuin rikoslain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetty vähimmäisaika.

Siviilipalvelusrikoksesta tuomitaan myös siviilipalvelusmies, joka hänelle määrätystä kurinpitorangaistuksesta huolimatta edelleen olennaisesti laiminlyö palvelusvelvollisuutensa. Siviilipalvelusrikoksesta saa tuomita rangaistuksen ainoastaan kerran.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä siviilipalvelusrikoksesta, ellei siitä ole 35 §:n mukaisesti tehty rikosilmoitusta.

28 §. Siviilipalvelusrikosta koskevan poikkeussäännökset. Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta ei saa määrätä ehdolliseksi eikä sen sijasta saa tuomita yhdyskuntapalvelua. Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen vapauteen vain 29 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Siviilipalvelusrikoksesta ja muusta rikoksesta ei saa määrätä yhteistä vankeusrangaistusta eikä siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta saa yhdistää eikä laskea yhteen muusta rikoksesta tuomitun rangaistuksen kanssa. Jos muusta rikoksesta tuomittu vankeusrangaistus tai sakon muuntorangaistus tulee täytäntöönpantavaksi samanaikaisesti siviilipalvelusrikoksesta tuomitun rangaistuksen kanssa, muusta rikoksesta tuomittu rangaistus pannaan täytäntöön ennen siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta.

Siviilipalvelusrikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta ei merkitä rikosrekisteriin eikä sitä saa ottaa huomioon myöhemmin rangaistuksen koventamisperusteena.


Introducing Chip

?!who-the-fuck-is-chip?! I have no clue, but his ideology is mostly pro-freedom & anti-regulation. I am the Chip... no one likes me... and I DON'T CARE! - I just wanna be free - free to decide, free to know, free to live, free to die, free to communicate. I don't want freedom just for myself.. but freedom for everyone.. no matter where they live..

Some people may wonder, why I do the things that i do (like have this sick material on-line). Well I have a long history of trading files and keeping them available for everyone.. In my opinion all information should be freely available.. But no information will be available unless someone does the work.. so when no one (well.. actually there may be few others) else does it much much better.. then there is an opportunity for me to put the information on-line.. I don't really mind about the contents ... It's just a string of bits.. If there is demand then I will supply.. There is no big difference between (jpg) dog sex and (asm) polyvectorshade source for me ... it's just information.. and when I have/can get some.. then I keep it available.. as freely as possible..

I know that many people in high positions and their anti-liberty supporters oppose the views that I represent. They will oppose me, even if they knew that I am on the right side. It's just like South Africa -- justice and liberty are raped using "security intrest", "public intrest" rhetorics and scaretactics to keep the majority on their side. "Security intrest" and "Public intrest" bullshit are just a great excuse for the rulers, they are not trustworthy, they have betrayed liberty many times before. Just look at the movie censorship, many decades of censorship for "public security reasons" and on what basis? There was never a reliable basis for the censorship.

Many decades without free speech and still the shit keeps going on. And yet no one to take the blame, no one to say sorry, no one to pay retributions.

This time it will be different... NO ANTI-FREE SPEECH LAWS SHALL BE ENFORCED... NO COMPROMISES.. NO "SECURITY INTRESTS".. NO "PUBLIC INTRESTS".. If they can use "public intrest" excuses, then the immoral injustice will go on. They have abused the "public intrest" argument before... and they will do it again... they call themselves democrats.. HAHAHA! Bullshit.. they are just opportunists.. they don't really care about freedom and democracy.. it's just the way to power for them..

= the political system is far too inreliable to let them (ab)use power over free speech and individual freedom.

I know that they don't admit nor care, if they are wrong. Therefore the price of injustice must be high. Therefore direct action is needed. They can harm you, take away your property, imprison you, but it will cost them much... much blood on their hands.. many corpses in their closet.. and none on ours will show the truth about who is right and who isn't. One life doesn't change the system, but drip by drip the system will be suffocated by our blood. -- One day there just be too many bodies.. that's the principle of the South Africa Tactics.


The official "land of ice is dead" -story -BS cut version

Land of
ice

15.3.1993 - 23.8.1996 ... rest in pieces...

LOI EXISTS NO MORE! Was busted by the police... for distributing obscene material (kiddy/animal/violence porn is considered obscene, but kiddy porn is IMHO the only very risky one.)

What happened?

Fri 23.8.1996 9:00 three police officers and a uutisankka journalist entered the location with a search warrant. They confiscated about everything (machines, monitors, modems, disks, mouses) within one hour. Why? Some loyal user snitched anonymously about the files (about 3800 sick/strange/perverse jpg/mov/avi crap [about 1400 files included kids, the rest were bestiality, bondage, scat, watersports, corpses, etc.]).

10.9.1996 2½ weeks after the bust... I haven't heard much since (I haven't asked). I am just waiting for the cops to take me in for questioning, but it seems to take time. Well... highly accurate analysis of pictures may take time. It must be real boring for them... especially knowing that they will accomplish nothing by this operation - one BBS down... but the files are everywhere.

They are fighting a battle that can only be lost, the information age is based on the free flow of information - not censorship/regulation. The battles must be fought with information (cut down author profits with information liberation) - not with censorship. I hope our stupid and populistic politicians will someday realize this.

"Samizdat will bring fascism down to its knees."

Sat Sep 21 18:00

The interrogation was pretty mild, just some normal questions... I screwed up a bit.. some of my answers were A BIT unclear, but who cares (actually the DA cared and made some pretty untrue conclusions). the law won't certainly agree with me..but when the law is stupid, there can be no real justice.. just arbitary tyranny by irrational anti-freedom rules... but no matter what the laws says, I am still responsible for my actions... it's not about being legal.. it's about being ethical.. if there is a contradiction between the law and etchics.. then the etchics must come first.. and JUSTICE?! HAHAHA! It's just shit-laws in.. shit-"justice" out...

But it's just like Mel Brooks sang in History of the world: part 1 as the Spanish Inquisitor "Inquisition what a show, inquisition go go go..." ... I wonder, if that makes any sense.. well.. I don't know.. let's use it anywayz.

I can see that my course of action (total information liberation without compromises) is not very good PR for me. Well. more and more sacrifices fight for the objective requires sacrifices. Blood, sweat and honey. I knew that it would be something like this, but pain is just an excuse for ignorance.

Thu 26 Sep 16:00

There was a message about Satanic Hole on the usenet, will there be a new bust? And the "happy" part of fighting against information liberation?! Well.. While the cops waste their time hunting for information liberators the commercial criminal channels that finance the production of these pictures live in peace. Oh! The system is so absolutely "WISE"!

Wed Nov 6 17:00

Hmm. 2nd invitation for interrogation. This time atleast for libel, trademarks and copyrights.

Thu Nov 7 19:00

BARF! YUK! I am being investigated for trademark violation (copying iltalehti-logo to my page for use as a return link) and libel (calling iltalehti [censored], but I can mention that it had something to do with ducks and news)... .. . I thought the obscene material distribution bust is ridiculous, but... THIS IS TOTAL CRAP!

Sun Nov 17 9:00

I just read the Saturday's [CeNs0rEd!] for a case update (it's nice to have so much publicity, no need to use the phone for information :-) ). The cops have finished the investigation regarding child porn and now the case goes to the DA... "I wonder", if he/she is going to sue me.

XMAS present -96

Sometime ago I the cops returned some (nearly all) of my disks, I examined them for something useful and I found something nice?.. Land of ice sick pictures listing from May 21st, 1996 ... now available on this page..

Fri Dec 27 23:00

There was a judge decision about the confiscation today morning... I was late.. like usual.. but the judge told me that the deadline is now 20th February 97.. so before that I should be on trial?.. or atleast receive an invitation to my trial..

Mon March 4 6:00

This is already a BIT old information, but I will be on trial for distributing obscene publications, copyright violation and trademark violation at the middle of April.

Thu April 17 12:00

The LOI criminal trial day. Well... the judges weren't too happy about my actions... so.. the penalties were suprisingly high.. (3 months on probation)..

Anyone in a free society where the laws are unjust has an obligation to break the law. --Henry David Thoreau


I just found an article about my bust in the Child pornography cases involving the internet site - check child porn links for a link.

---

International Developments related to Child Pornography

Finland Police seized child pornography at the Helsinki home of a 19 year-old student

CHIP: ??? and who-da-fuck that might be ???

On August 28, 1996 in helsinki - Finland the police seized two computers and nearly 350 floppy disks at the house of a 19 year-old student. The material showed sadistic acts involving Caucasian and Asian children, including torture, mutilation, and cannibalism. Police specialist Kaj Malmberg stated that:

CHIP: MISLEADING! There was no torture, mutilation and cannibalism of children (according to normal definitions)!

"These pictures of adults having sex with children are really hard pornography. This is exceptioannly severe hard pornography involving very severe abuse of children"

CHIP: So sick / strange / perverse pics area was truly worth of it's name? As you can see Chip doesn't lie.. sick must be sick.. and child porn is sick.. child abuse must be child abuse... not "child abuse"...

The unnamed student was not arrested because of the liberal Finnish law. Possession and distribution of hard pornography is a minor offence with a maximum penalty of six months in jail. Malmberg stated that:

"It's like speeding or something."

According to the Reuters report the Finnish police must wait until the student returns from the university outside Helsinki to even interrogate him. According to the police the student's computer system can be connected to the Internet and a distribution link has been found with Sweeden.

CHIP: MISLEADING! In reality there is a modem with which you can call, but "can be connected to the Internet" ... gimme a break..

CHIP: A distribution link has been found with Sweden?!?!?!?!?!

Malmberg said he suspects people in several other European countries had used the system.

CHIP: People in several other European countries had used the system?!?!?!?!

Merja-Maarja Turunen with the National Research and Development Centre for Welfare and Health stated that Finland must crack down against such offenders.

CHIP: BS

"It is important. It's not a minor offence. It's obvious that somewhere along the line a child is being molested."

CHIP: along the line "a child is being molested." ?! YEAH RIGHT! especially the ones in the pictures, which according to police information are from 70's. Hey! and what about the pictures dead people?! "It is important. It's not a minor offence. It's obvious that somewhere along the line people are being murdered."


Why to keep kid porn on the Internet! by Chip

There has been / still is / will be a great amount of attacks against child pornography on the Net. The media has created a hype about Internet child pornography, like it was a significant cause for child abuse, that's totally blind guessing with no supporting empirical studies or evidence.

Why it's good to have child pornography on the Internet?

1. When there is no ban on child pornography, then there probably be no bans for other materials. Child pornography seems to be the first and the easiest target for censors.

2. When people intrested of seeing this kind of material (only a small MINORITY of them are pedophiles!) download the material from the Net, the criminals benefiting from child porn sales lose their market, the financial incentives for creating child porn and the black market commercial distribution channels will suffer.

If a picture (average) costs 10 $ for the customer and 100 million pirate copies of pictures go through the Net a year, then the industry loses BILLION DOLLARS per year due to activity on the Net. (B$A software piracy losses calculation method used.)

3. When the pedophiles get their sexual satisfaction out of child pornography, they will have less need for child abuse. (There is no hard evidence to prove that child pornography would be a causality to child abuse.)

4. When new pictures are made, if they are publicly available on the Net, the police officers can use this material as evidence and clues in cracking down against the child abusers.

5. There is no indication, that seeing child porn would cause pedophilia.

6. By not hunting harmless sites, posters & downloaders on the net our police officers will have more resources & information for investigating the commercial child porn channels, that finance the child abuse and looking for the child abusers.

7. Having the pictures on the net doesn't hurt children, the damage is caused by the abusers, not by the pictures.

8. Blocking the free channels of the material will only help the commercial channels to make more money.

What the assault against free information on Internet will do, except barbaric inquisition against harmless people and some satifaction for bloodlusty people? Simply nothing!Chip's criticism about Nick the Llama's anti-child pornography campaign

Many people may associate Nick the Llama with environmental issues, such as the protection and preservation of endangered spaces and species. However, in the past few years the company has also focussed its attention on social issues and how it can contribute its efforts to society as a whole. Such fields of effort, outside of Rainforest preservation, are education on how to reduce racism, assisting battered women, clothing the poor and feeding the hungry. Now that Nick the Llama has found its home in cyber space it has set out to accomplish another task. Our goal in cyber space, over the next year, is to reduce and assist the abolishment of CHILD PORNOGRAPHY on the internet.

CHIP: Oh! You are so brave. How it's possible for you to choose so "controversial" causes.

Each year thousands of children are abducted throughout the world and are used as photographic sex slaves, against their will. Some spend days and even months held hostage in the homes of strangers and will never live to see their families again. Some are even prostituted for profit.

CHIP: references?! what has this to do with the net?!

During the summer of 1996, two young children, no older than 8 years of age, were abducted and found starved to death in a Belgium dungeon. The girls were used for pornographic films and sexual services to total strangers. Worried and working on a tip, their terrified parents flew as far as Montreal, Canada to search for their children, only to later discover the grim ending. They, like many other parents who have endured such circumstances can only imagine the horror and terror their children must have experienced.

CHIP: terrible. but still: WHAT HAS THIS TO DO WITH THE NET?!

True, the internet has become a place where people can voice their opinions and share their feelings and words with everyone who owns a modem. The Blue Ribbon Campaign stands for freedom of speech, which every individual has a right to, in reality and in cyber space. But let us not condone an act or issue in cyber space that we wouldn't allow in our own neighborhood.

CHIP: There are many neighbourhoods all around the planet... do you mean a neighbourhood in Riad, Saudi-Arabia or Amsterdam, Netherlands?

This is a part of the pornographic industry which is illegal, unacceptable, vicious, indecent and most of all just plain sick. We are encouraging and seeking the support of sites which host erotic material not to contribute to the promotion of such pornography and not to encourage this part of the industry.

CHIP: since when has piracy been "promotion" and "encouraging" of this part of "the industry" ?! do you love Windose '95 (TM)(R)(C) ?! how about "promoting" and "encouraging" that LOVELY MICROSHAFT SOFTWARE by piracy.. I think you aren't able to locate a judge/lawyer to agree that piracy is "promoting" and "encouracing"... actually they claim that it "hurts the industry" and makes products more expensive. SO IF PIRACY IS TRULY STEALING.. then the Net has stolen a lot from child porn industry. AND YOU WANT THE NET TO STOP STEALING FROM THE CHILD PORN INDUSTRY?! How can you protect children, if you don't even know their true enemies?

Like any industry, this is done for pure profit. If you as a business person, form opposition to it and its meaning, then perhaps we can move forward in conquering it.

CHIP: If piracy is stealing, then the Net is abolishing the child porn industry by piracy.

It is true that we will never be able to completely destroy the industry, because there are too many people with twisted dispositions, however we can reduce it drastically and at least on the profit making level.

CHIP: YES.. This can be achieved be ALLOWING child porn piracy.. not by banning it! It's still pretty unclear. How this industry makes on the Net?! Since when pirates have paid for their pirated stuff?

We urge you to join our Internet Campaign and assist our cause. Say NO to Child Pornography.

CHIP: We urge you to join our piracy campaign and assist our cause. Just say YES! to child pornography piracy on-line and the piracy will abolish the profit-hungry industry.

Sincerely,

Ken Pearson


"When freedom is illegal only outlaws walk free."


Anti child porn piracy information

--- One inch to heavy sarcasm, but if "PIRACY KILLS!" then:

The child porn industry loses billions of dollars each year due to child porn piracy, the free distrubution or copying of child porn for informational or sexual use. Child porn theft stifles production by destroying the financial incentives for creating new pictures and films . The harmful effects of child porn piracy reach well beyond the publisher, threatening the commercial child porn distribution channel as well.

In addition, if you obtain or use child porn that is counterfeit or copied, you not only deny the child porn developer its rightful revenue, you harm the industry as a whole. All child porn developers, both big and small, spend literally years developing child porn for personal use. A portion of every dollar spent in purchasing original child porn is funneled back into research and development so that better, more advanced child porn can be produced. When you purchase counterfeit child porn, your money goes directly into the pockets of child porn pirates. The company that developed it never sees a dime.

Government commitment to law enforcement

The United States Government has been an active participant in protecting the rights of child porn producers. When the Business Child Porn Alliance (BCPA) conducts a raid, Federal Marshals or local law enforcement officers also participate. Federal Judges have shown their intolerance of violators by handing down increasingly large damage awards against infringers.

U.S. Anti-piracy resources

If you know of child porn piracy or outlets where counterfeit products are available, call the BCPA Anti-Piracy Hotline 1-800-BE-ALERT to report your concerns.


And now some words from Child Porn Publishers Association:

WHY PEOPLE PIRATE CHILD PORN

Although there are many reasons why people pirate child porn, some of them include greed, carelessness, lack of awareness of the law, or general disregard for the importance of treating child porn as valuable intellectual property. Managers who duplicate child porn to trim costs may feel that "everyone else is doing it." Others may mistakenly believe that it is legal to make and distribute copies so long as the copier derives no profit from the distribution or use. Still others may truly believe that child porn copying is a harmless activity that "doesn't hurt anyone" or "isn't really stealing."

Child porn presents a unique theft problem for the industry because it is so easy to duplicate and because the copy functions identically to the original. Unlike other products such as audio and video tapes, there is no degeneration in quality from copy to copy. And the copying process is effortless. A picture/film that reflects years and millions of dollars of development takes only a few seconds to copy. The cost, too, is negligible; a product that may cost anywhere from $20 to $20,000 can be copied by any PC user for no more than the cost of a few blank diskettes, and hard disk users avoid even that minimal cost.

CHILD PORN PIRACY EQUALS HIGHER CHILD PORN PRICES

Child porn piracy, however, harms all child porn companies and ultimately the end user by leading to higher prices. Piracy is also a significant drain on the resources of one of America's most competitive industries. Few other industries lose as much revenue to theft. This ultimately curtails the industry's competitiveness. If child porn were not stolen so frequently, developers could recover their development costs more quickly and go on to fund new development efforts, creating even better child porn. And the problem has a ripple effect on everyone - from distributor to retailer and even to end user. It translates into fewer jobs and less revenue to local economies. For the end user, pirated child porn means there is no prostitution, documentation, warranties or updates provided by the child porn publisher. In the long run, illegal child porn duplication costs more time and money for everyone.

For more information check Kitty porn.

Marc Duitrox's child abuse dungeon was terrible, but there is an even more horrific child abuse complex - these kids will probably be totally destroyed for the rest of their lives! SOMEONE PUT AN END TO THIS TOTALLY DISGUESTING & HORRIFIC CHILD MOLESTATION!


Hehe... It's great to edit Business Software Alliance and Software Publishers Association documents... for original version see www.bsa.org, anti-piracy information and www.spa.org, copyright protection campaign, why people pirate software.

Our nice "educators" say that piracy is theft... so let's steal from the child porn industry... but what?! also child porn piracy is illegal! AHA! It's a goverment conspiracy to protect the child porn industry! Or maybe software piracy is really is increasing development... AHA! It's a goverment conspiracy to protect the maximal profits of Mikro$l0th!

sarcasm off... well.. two contradicting lies to justify the war against information liberation.. this just shows that the goverment really doesn't know a shit about free information... and they are so SMART? .. oh! fuck them .. they are a bunch of lobbyists' ass licker populist shitheads..


Opinions

Human is just a pile of matter and data, and therefore I show some of my thoughts, to give you new data and a better view about who I really am.

ANARCHY - bedtime for tyrannical and bureaucratic democracy

No, I don't mean chaos and the survival of the fittest. I mean freedom and independence without govermental interference, police must only take action when someone's independence or/and freedom are assaulted. Victimless "crimes" must be decriminalised.

CHILDREN

"Child safety" is just a good name for parental and govermental tyranny over children and adults. Children must have a right to do "anything" (without hurting others) they want and a right to access to all information they want (no obscenity/violence bullshit). Parents must raise their children with love, support and facts about cause and effect, not with fundamentalistic propaganda and "do this and don't do that"-regulations, absolute regulations and ageracism are not for intellectual beings.

COMPULSORY ARMED SERVICES IN FINLAND

An unnecessary dinosaur from the past, Russia will not be an enemy. Far too long (240+ days), underpaid (4.8$/day, 0.2$/hour), waste of time (directed waiting).

COPYRIGHTS

The monopoly for commercial distribution and use are enough for the creators, free distribution shall not be destroyed by selfish corporations.

CRIME

Taking away independence and/or freedom.

DEMOCRACY (present)

The game of power for populistic politicians, who don't care about justice and principles, it's only them, their party and their power.

DRUGS

Drugs can be hazardous to an individual, but it must be upto the individual to make the decision. His life, his business. Prohibiting drugs is just tyranny by prejudiced rulers. If drugs are legalized, stimulants will develop and in the long run we'll have safe and enjoyable drugs. Alcohol and tobacco are serious healt hazards, so it's a contradiction to keep these stimulants legal while drugs are illegal and under the assault of anti-drug propaganda.

EQUALITY

Keeping irrelevant features irrelevant, an obvious thing for rational persons.

EXPIRIENCE

Gathering information by seeing, doing, feeling - a virtue.

FISSION POWER

A rational solution before the invention of fusion power.

FUNDAMENTALISM AND FANATISM

Serious threats to be eliminated by science and tolerance.

PIRATES

Unselfish heroes and/or martyrs for freedom from goverment and corporations. (I think that sounds a bit too romantic.. well.. anything sounds romantic when compared to Micro$loth C0rp.)

REGULATING INTERNET

Tyranny and irrational morality trying to desperately survive.

RELIGIONS AND MYTHS

Wild guesses without evidence, anti-rational movements, pilars of tyranny. Religion in schools is one-sided, critic-free proganda, so get religion hell outta schools and replace it with teaching of ethics.

SEX

A pleasure among others.

SCIENCE AND TOLERANCE

Only ways to a greater future.

TRUTH

Truth is sacred, preventing people from accessing the truth is outrageous.tHE Joy of Lifeyou are nothing
but still rotting

rising from the shit
looking for a pit

thinking about jumping
to stop the hearth pumping

wanting not to live
this damn life has nothing to give

eating mud, slitting wrists
killing others with bare fists

crushing floors
raping poors

being the master of judgement
drowning into the excitement

morphing into a ravage beast
enjoying this deadly feast

cutting skin, eating flesh
hoping only it to be fresh

acting in the light of moon
not being at home soon

while in sun feeling naked
as a brain once baked

being abducted by inner drugs
like a corpse while eaten by bugs

ripping waste from mouth and ears
still not crying any tears

having only dust to breath
hoping for an instant death

suffering in enourmous pains
without seeing any gains

nails hit into skull
enough of this bull

swimming in oceans of sadness
towards everlasting madness

feeling the death near
but still having insane fear

through the hole of insanity
entering the dungeons of infinity

into the flames turning to dust
is this the final bust