Aronsson Datateknik

Lars Aronsson
 tel: +46-70-789 1609

 tel: +46-13-21 17 20
fax: +46-13-21 18 20

Teknikringen 1e
583 30 Linköping
Sweden

w w w . a r o n s s o n . s e
l a r s @ a r o n s s o n . s e

Aronsson Datateknik utför konsultuppdrag inom programmering, utbildning och projektledning.

Obs, ny adress!


Uppdaterad 28 oktober 1997.