C
DWORZEC GŁÓWNY
Trasa:Westerplatte - Krakowska -
- Limanowskiego - Wielicka -
- Teligi - Nowy Bieżanów
NOWY BIEŻANÓW
Następny przystanek: Kino "Wanda"
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEKSOBOTY, NIEDZIELE
Godz.Minuty Godz.Minuty
04  58             
05  18  38  58   05  18*  49*   
06  18  38  58   06  18  48*   
07  18  38  58   07  18*  48   
08  22  47      08  18*  43   
09  11  35  59   09  08*  40   
10  23  47      10  05*  30  55*
11  11  35  57   11  20  45*   
12  19  41      12  10  35*   
13  01  21  41   13  00  25*  50
14  01  21  41   14  15*  40   
15  01  21  41   15  05*  30  55
16  01  21  41   16  20  45*   
17  01  21*  41   17  10  35*   
18  03  25*  47   18  00  32*  57
19  11*  35      19  22*  47   
20  01  27  51*   20  12*  37   
21  15  41      21  02*  32   
22  05  29*  53   22  07      
 * - Nie kursuje 24-26.12, 31.12, 1.01 święta wielkanocneC
DWORZEC GŁÓWNY
Trasa:Warszawska - Makowskiego - Azory
AZORY
Następny przystanek: Politechnika
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEKSOBOTY, NIEDZIELE
Godz.Minuty Godz.Minuty
05  18  38  58   05  38      
06  18  38  58   06  13*  43*   
07  18  38  58   07  13  43*   
08  22  46      08  05  26*  51
09  10  34  58   09  16*  41   
10  22  46      10  06*  38   
11  10  34  58   11  03*  28  53*
12  22  46      12  18  43*   
13  08  30  52   13  08  33*  58
14  12  32  52   14  23*  48   
15  12  32  52   15  13*  38   
16  12  32*  52   16  03*  28  53*
17  12  34*  56   17  18  43*   
18  20*  44      18  08  33*  58
19  08  32*  54   19  30*  55   
20  18*  42      20  25*  55   
21  06  30  54*   21  30      
22  18  46      22  00*  30   
 * - Nie kursuje 24-26.12, 31.12, 1.01 święta wielkanocne