POL-34 -SIEC-HISTORIA
  HISTORIA
Czym jest sieć POL-34?

Naukowa, krajowa sieć ATM -- POL-34 budowana jest z inicjatywy operatorów sieci miejskich. Istotą projektu jest stworzenie nowych możliwości rozwoju powszechnego Internetu, takich jak: połączenie serwerów bibliotecznych, dostep do krajowych baz danych i krajowych serwerów licencyjnych oraz wytworzenie nowej klasy usług dla nauki, zwiząnych z zastosowaniem multimediów i metaprzetwarzania. Inicjatywa ta jest koncepcyjnie zgodna z inicjatywą uniwerstytetów amerykańskich znaną  jako Internet2.

Impulsem dla zbudowania sieci POL-34 był zakonczony sukcesem eksperyment wystawy POLMAN'97 polegający na zbudowaniu heterogenicznej rozległej sieci ATM 34 w środowisku telekomunikacyjnym SDH 622 Mb/s operatora TEL-ENERGO.Zaproponowane rozwiązania stanowiły podstawę porozumienia między TEL-ENERGO a jednostkami wiodącymi - operatorami MAN-ów akademickich -- w zakresie budowy krajowej, naukowej sieci ATM 34 Mb/s. Sieć ta otrzymała nazwę POL-34.

 Kluczowymi datami w historii sieci są:

redball2.gif (995 bytes)- 8-11.04.1997 pilotowa, eksperymentalna instalacja krajowej sieci ATM 34 Mb/s przedstawiona na wystawie POLMAN'97

redball2.gif (995 bytes)- 27.061997 podpisanie umowy między TEL-ENERGO a jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o budowie krajowej, naukowej sieci ATM 34 Mb/s

redball2.gif (995 bytes)- 15.07.1997 podpisanie umowy między jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o współdziałaniu w budowie krajowej sieci ATM

redball2.gif (995 bytes)- 12.1997 operacyjne działanie sieci POL-34.

redball2.gif (995 bytes)- 04.1998 eksperymentalne uruchomienie w czasie targów INFOSYSTEM '98 połączeń 155 Mb/s między Gdańskiem, Gliwicami, Łodzią i Poznaniem.

redball2.gif (995 bytes)- 06.1998 uruchomienie niezależnego satelitarnego łącza międzynarodowego dla sieci POL-34 pomiędzy Łodzią a Sztokholmem.

redball2.gif (995 bytes)- 10.1998 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymuje status członka stowarzyszonego organizacji TERENA.

redball2.gif (995 bytes)- 03.1999 podłączenie sieci POL-34 do europejskiej sieci TEN-155.

 

Pilotowa krajowa sieć ATM 34 Mb/s

Pilotowa krajowa sieć ATM 34 Mb/s zbudowana została w środowisku telekomunikacyjnym SDH 622 Mb/s operatora TEL-ENERGO w celu prezentacji na wystawie POLMAN'97. Siecią tą zostały spięte cztery miasta: Katowice, Łódź, Poznań i Warszawa. Urządzenia współpracujące z siecią SDH zostały dostarczone przez firmy 3COM, ATM oraz SOLIDEX. Sieć została skonfigurowana w trybie pracy stałych kanałów wirtualnych (PVC) oraz w trybie LANE 1.0. Urządzenia ATM połączone zostały z siecią SDH interfejsami E3 (34 Mb/s). W Łodzi i Warszawie zainstalowane zostały węzły ATM Fore Systems ASX-200BX, w Katowicach węzeł Cisco Systems StrataCom IGX. W Poznaniu w pomieszczeniach TEL-ENERGO zainstalowano węzeł ASX-200BX, który został połączony z siecią targową interfejsem NNI 155 Mb/s na kablu jednomodowym, oraz posiadał dwa tory E3 połączone z węzłem SDX. Ponadto umieszczono konwerter medium z galwanicznego na œwiatłowodowe w celu doprowadzenia sygnału w standardzie E3 na teren MTP do połączenia węzłów StrataCom IGX między Poznaniem a Katowicami. Na terenie targów na stoisku TEL-ENERGO umieszczono węzły ATM ASX-200BX, CELLplex 7000 oraz StrataCom IGX. Węzeł ASX-200BX połączony był interfejsem NNI 155 Mb/s z węzłem CELLplex 7000, który nastepnie łączył sie z routerem NetBuilder II. Analogiczna struktura znajdowała się w Łodzi, gdzie węzeł ASX-200BX połączony był interfejsem NNI 155 Mb/s z węzłem ATM APEX DV2 firmy GDC i routerem Cisco 7000 Miejskiej Sieci Komputerowej LODZMAN. Między routerami skonfigurowany był stały kanał wirtualny PVC w którym przesyłany był cały ruch internetowy między Poznaniem a Łodzią. We wszystkich miastach zainstalowane zostały stacje multimedialne, między którymi odbywały sie wideokonferencje. Połączenia miedzy stacjami w Poznaniu, Łodzi oraz Warszawie zostały skonfigurowane w trybie pracy LANE 1.0. Integratorem sieci pilotowej było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 
webmaster@man.poznan.pl web design