Vanina Vanini - naz.: Italia/Francia - regía: Roberto Rossellini - v.c. n. 35548 del 14.09.61 - m. 3417 - ppp: 12/10/61 - c. pr.: Zebra Film - c. compr.: Orsay Films, Paris (Francia).

In Francia: Vanina Vanini (29.06.62 - 130') - In Germania Occ.: Der Furchtlose Rebell (16.03.62 - 114') - In Gran Bretagna: The Betrayer (1968 - 114')