dkradio.dk - Dansk Radio og TV

dkradio.dk - Dansk Radio og TV


Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt
Vestsjællands amt Storstrøms amt Fyns amt
Bornholms amt Nordjyllands amt Viborg amt
Aarhus amt Ringkøbing amt Vejle amt
Ribe amt Sønderjyllands amt DR Radio
DR TV TV 2 Danmark Lokal-TV
Grønland Færøerne Links

Hvis du har en rettelse, så skriv til lokalradio@satlist.dk

Du kan også hente samtlige filer i lokalrad.zip (39 kb) og udpakke dem på din egen pc.

Oplysningerne på disse sider er fra Radio-TV Håndbogen og copyright-beskyttede.
Al kopiering og enhver form for gengivelse i trykt, elektronisk eller anden form (herunder på internet)
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hartvig Media ApS er forbudt og vil blive gjort til genstand for retslig forfølgelse.
Alle oplysninger bringes uden ansvar og kan ikke gøres til genstand for nogen retslig forfølgelse.

This is a frequency list of Danish local radio stations.
All details are copyrighted and must not be copied - fully or partly -
in any way anywhere in any form without the prior permission of Hartvig Media ApS.


dkradio.dk er nu en underside til HitCheck.dk - stedet for dansk lokalradio