AFRIKA-PERSPEKTIEF

Die Boere van Suider-Afrika


Vlae en Simbole
Republieke Swellendam en Graaff-Reinet
(1795)

Altwee hierdie republieke het vir etlike maande in 1795 bestaan, en het die vlag van Nederland behou. Dit word deur sommige geskiedkundiges gereken dat hierdie distrikte nie hulleself los van Nederland gesien het nie, maar wel dat hulle hul onafhanklikheid van die gesag in die Kaap (spesifiek die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie) verklaar het.

Navigasie: Dokumente
Voorblad Vlae & Simbole Graaff-Reinet & Swellendam
[help] Kalender Voortrekkervlag

Alle inhoud is onderhewig aan Kopiereg © 1995 to 1998. Kontak Perspektief gerus by perspekt@webcom.com indien u enige inligting wil benut vir publikasie elders.