Herb Zakopanego Zakopane - Urzad Miasta
Komunikaty i ogłoszenia
Ksi±żka telefoniczna
Rada Miasta
Zarz±d Miasta
W Urzędzie
Prawo lokalne
Poradnik petenta
Forum dyskusyjne

Zakopane on-line
Sprawozdanie z pracy Rady od marca 1995 do 19 maja 1998  WIĘCEJ...

Pierwsze wspólne zdjęcie

Rada Miasta Zakopane

 • Przewodnicz±cy Rady Miasta: Michał G±sienica Szostak
 • Zastępcy Przewodnicz±cego Rady: Tadeusz Pękala, Jerzy Zacharko

Biuro Rady Miasta:

 • Ewa Kremer, tel. +48 18 20-135-99

Radni:

 1. Adam Bachleda Curu¶,
 2. Jan Bachleda Dorcarz,
 3. Jan Bachleda Wraj (do czerwca 2000, złożył mandat),
 4. Piotr B±k,
 5. Gustaw Bieleń,
 6. Błaszczyk-Żurowska Hanna,
 7. Małgorzata Cichocka,
 8. Stanisław Chyc,
 9. Józef Figiel (od czerwca 2000),
 10. Dariusz Galica,
 11. Stanisław G±sienica Daniel,
 12. Michał G±sienica Szostak,
 13. Wojciech G±sienica Walczak,
 14. Jan Gluc,
 15. Robert Kłak,
 16. Andrzej Konior,
 17. Jan Król Łęgowski,
 18. Grzegorz Krzanik,
 19. Władysław Łukaszczyk,
 20. Janusz Majcher,
 21. Krzysztof Owczarek,
 22. Maciej Pawlikowski,
 23. Tadeusz Pękala,
 24. Urszula Sterczyńska,
 25. Jan Ustupski,
 26. Krzysztof Wi¶niowski,
 27. Maciej Wójcik,
 28. Jerzy Zacharko,
 29. Kazimierz Zelek

Komisje Rady Miasta:

 • Komisja Budżetu, Ekonomiki i Rozwoju - Tadeusz Pękala
 • Komisja Rewizyjna - Jan Król-Łęgowski
 • Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej - Gustaw Bieleń
 • Komisja ds. Przetargów - Robert Kłak
 • Komisja O¶wiaty - Jerzy Zacharko
 • Komisja Kultury i Partnerstwa - Michał G±sienica Szostak
 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych - Jan Ustupski
 • Komisja Sportu i Turystyki - Jan Gluc
 • Komisja Osób Niepełnosprawnych - Maciej Pawlikowski


 | Rada Miasta | Zarz±d Miasta | W Urzędzie | Prawo lokalne | 
 | Poradnik petenta | Komunikaty i ogłoszenia | Oferty i przetargi | Zakopane on-line | 
 | e-mail: office@um.zakopane.pl | Ksi±żka telefoniczna | 

Umieszczono na serwerze Akademickiego Centrum Komputerowego "CYFRONET-AGH" Kraków, ul. Nawojki 11, tel. (+48)(12) 634-10-25
Webmaster Zbigniew Ładygin