organizatorja:

Mestna zveza tabornikov Ljubljana
in
Zveza tabornikov Slovenije
 
 

kdo ali kaj je to ROT?

kako je bilo lani?

razpis letošnjega ROT - a

novice
 
 

ureja: Tine Koloini
pošta: mzt@rutka.net