ENKEL SØKING

1. Søkeord substantiv, adjektiv, verb

Den enkleste måten å søke på er å skrive inn et søkeord.

Eksempel: bil

Søkemotoren kommer da til å hente alle sider som inneholder ordet bil. Problemet med å søke på et så vanlig ord er at man kommer til å få flere tusen treff som det er vanskelig å ha oversikt over.

Før å gjøre søkingen mer nøyaktig og begrense søkeresultatet kan man bruke flere søkeord.

Eksempel: packard clipper

Søkemotoren kommer da til å hente alle dokumenter som inneholder packard og/eller clipper. Søkemotoren tar derimot ikke hensyn til søkeordenes innbyrdes plassering i dokumentet.

2. Operatorer +, -

Neste trinn er å bruke operatorene pluss ( + ) og minus ( - ). Disse angir om et søkeord må finnes i søkeresultatet ( + ) eller ikke må finnes i søkeresultatet ( - ). Operatoren brukes i direkte tilknytning til søkeordet.

Eksempel: +packard +clipper -caribbean

Henter alle dokumenter som inneholder ordene packard og clipper, men ikke de som inneholder ordet caribbean.

3. Wildcard-søk *, ?

Er man usikker på hvordan et ord er stavet eller i hvilken form det forekommer, kan man bruke asterisker ( * ) og spørsmålstegn ( ? ). Disse må brukes med et søkeord som består av minst to tegn. Asterisken angir at flere tegn i et søkeord er ukjente, og spørsmålstegn ( ? ) angir at ett tegn er ukjent.

Eksempel: pakk*

Henter alle dokumenter som inneholder ordene: pakke, pakker, pakkfull osv..

Eksempel: pakke?

Henter alle dokumenter som inneholder ordene: pakket, pakken, pakkes osv.. Wildcard-søk kan også brukes sammen med enkle søkeord og operatorer:

Eksempel: +packard + ?aribbeansed*

4. Fraser "søkeord søkeord søkeord"

En frase består av flere søkeord skrevet i anførselstegn. Frasen forteller søkemotoren at den skal hente alle dokumenter som inneholder flere søkeord skrevet i en viss rekkefølge.

Eksempel: "hei og hå"

Henter alle dokumenter som inneholder søkeordene: hei og hå i akkurat den rekkefølgen.

Også fraser kan brukes sammen med operatorer, wildcard og enkle søkeord:

Eksempel: +"de brente våre" +inger +bo*

Henter alle dokumenter som inneholder frasen de brente våre og søkeordet inger og ord som begynner på: bo.

AVANSERT SØKING

5. Boolske operatorer AND, OR, AND NOT

Boolske operatorer brukes ved avansert søking og gir stor mulighet til å presisere søket. Operatorene består av AND, OR og AND NOT og må skrives med versaler. Fordelen med å bruke boolske operatorer er at man kan bruke parenteser på en mer effektiv måte.

Eksempel: packard AND clipper

Henter alle dokumenter som inneholder ordene packard og clipper

Eksempel: clipper OR caribbean

Søkemotoren henter alle dokumenter som inneholder ordene clipper og/eller caribbean

Eksempel: clipper AND NOT caribbean

Henter alle dokumenter som inneholder ordet clipper, men ikke caribbean.

6. Parenteser (operatorer, søkeord, fraser)

Parenteser brukes for å omprioritere de operatorene man bruker i et søk. Hvis man i et søk skriver:

bil AND kombi OR sedan

hentes alle dokumenter som inneholder både bil og kombi. Dessuten hentes alle dokumenter som inneholder ordet sedan, uten hensyn til om disse inneholder ordene bil og kombi. AND binder altså sammen søkeordene sterkere enn OR. Hvis man derimot skriver

bil AND (kombi OR sedan)

behandles det som står i parenteser som alternativer, dvs. at søkemotoren henter alle dokumenter som inneholder ordet bil, og dessuten enten kombi eller sedan.

7. RESTRICT RESTRICT (verdi)

RESTRICT-operatoren brukes for å søke i begrensede indekser. RESTRICT-operatoren skrives med versaler.

Eksempel: +packard +clipper RESTRICT (domain:no)

søker på alle sider som ligger under toppdomenen .no som inneholder søkeordene packard og clipper.

8. Feature feature:filtype

Feature-operatoren bruker man for å søke etter dokumenter som inneholder en viss filtype.

Eksempel: +gitar +akkord +feature:acrobat

henter sider som inneholder søkeordene gitar og akkord, og som inneholder en pdf-fil.

Andre filer som man kan søke etter ved å bruke feature-operatoren:

feature:acrobat

feature:audio

feature:flash

feature:image

feature:shockwave

feature:video

feature:vrml

ORDLISTE

Søkestreng

En søkestreng inneholder søkeord, metaord, operatorer, boolske uttrykk og parenteser. Søkestrengen oversettes til boolsk grammatikk som så tildeles en sannhetsverdi.

Eksempel: bil +opel +kadett –kombi

Søkeord

Søkeord er kort og godt det man søker på. Ordet kan bestå av bokstaver eller tall eller en kombinasjon av tall og bokstaver.

Eksempel: ibiza, 53 eller route66.

Fraser

Ved å sette flere søkeord i anførselstegn, f.eks. "hei og hå en flaske med rom", kan man søke etter fraser. Dette er nyttig hvis man for eksempel søker etter et dikt, men ikke husker forfatterens navn, et ordspråk eller lignende.

Eksempel: "hei og hå en flaske med rom"

Henter alle sider som inneholder nettopp denne frasen. Setter man et minustegn foran -"hei og hå en flaske med rom", blir alle sider som inneholder denne frasen, silt bort.

Operatorer

Plusstegn ( + ) og minustegn ( - ) bruker man for å presisere søket og redusere antallet treff. Et plusstegn foran et søkeord innebærer at alle sider som inneholder dette ordet, skal hentes. Setter man et minustegn foran et søkeord, blir alle sider som inneholder dette ordet, silt bort. Å bruke operatorer er blant annet nyttig hvis man søker på et ord som har flere betydninger.

Eksempel: +packard -bell -hewlett

Henter alle sider som inneholder ordet packard, men bare hvis de ikke inneholder ordene: bell og hewlett.

ENKEL SØKING

Tegn

Funksjon

Eksempel

+

+søkeord innebærer at ordet må finnes i søkeresultatet.

+inger +hagerup

-

-søkeord innebærer at ordet ikke må finnes i søkeresultatet

-planetarium

?

Spørsmålstegn tilsvarer et ukjent tegn i et søkeord. Må brukes sammen med minst to tegn.

sala?

*

Asterisk tilsvarer 0-flere ukjente tegn i et søkeord. Asterisken må brukes sammen med minst to tegn.

ball*ng

" "

Henter sider som inneholder fraser

"je pense"

AVANSERT SØKING

Tegn

Funksjon

Eksempel

AND

Angir at begge søkeordene må finnes i resultatet

packard AND clipper

OR

Angir at minst ett av søkeordene må finnes i resultatet

clipper OR caribbean

AND NOT

Angir at det første søkeordet må finnes i resultatet, men ikke det andre.

clipper AND NOT caribbean

RESTRICT (verdi)

Gjør et søk i en begrenset indeks.

packard RESTRICT (region:europe)

domain:toppdomene

Henter eller utelukker sider som ligger under en bestemt domene. Brukes sammen med operatorer

+domain:no

region:region

Henter eller utelukker sider som ligger under en bestemt region

-region:africa

linkextension:filtype

Henter eller utelukker alle dokumenter med lenker til filer av en bestemt filtype

+linkextension:jpg

linkdomain:URL

Henter eller utelukker alle dokumenter med lenker til en bestemt domene

+linkdomain:spray.se

link: URL

Henter dokument med lenker til en bestemt webadresse.

link:http://www.spray.se/

depth:[0-4]

Angir hvor dypt i en sida man vil søke.

+bilforhandler +depth:2

feature:index

Henter bare indekssider

+biler +feature:index

path:katalog

Henter eller utelukker sider med en viss URL

+snekkerverksted RESTRICT (domain:no path:hjem path:skogen)

feature:acrobat

Henter pdf-filer

+gitar +feature:acrobat

feature:audio

Henter lydfiler

+messias +feature:audio

feature:video

Henter videofiler

+reklame +feature:video

feature:image

Henter bilder

+supernova +feature:image

feature:vrml

Henter vrml-filer

+shopping +feature:vrml

feature:flash

Henter flash-filer

+spill +domain:no +feature:flash

feature:shockwave

Henter shockwave-filer

+presentasjon +feature:shockwave

TOPPDOMENER og REGIONER ORDNET ETTER REGIONER

fiks

region:regionnavn

land

region

dz

africa

Algerie

Afrika

ao

africa

Angola

Afrika

bj

africa

Benin

Afrika

bw

africa

Botswana

Afrika

bf

africa

Burkina Faso

Afrika

cf

africa

Sentralafrikanske republikk

Afrika

dj

africa

Djibouti

Afrika

eg

africa

Egypt

Afrika

ci

africa

Elfenbenskysten

Afrika

et

africa

Etiopia

Afrika

gh

africa

Ghana

Afrika

cm

africa

Kamerun

Afrika

ke

africa

Kenya

Afrika

cg

africa

Kongo

Afrika

mg

africa

Madagaskar

Afrika

mz

africa

Mocambique

Afrika

na

africa

Namibia

Afrika

ne

africa

Niger

Afrika

ng

africa

Nigeria

Afrika

rw

africa

Rwanda

Afrika

so

africa

Somalia

Afrika

za

africa

Sør-Afrika

Afrika

td

africa

Tchad

Afrika

tn

africa

Tunisia

Afrika

ug

africa

Uganda

Afrika

eh

africa

Vest-Sahara

Afrika

zr

africa

Zaire

Afrika

zm

africa

Zambia

Afrika

zw

africa

Zimbabwe

Afrika

az

asia

Aserbajdsjan

Asia

bd

asia

Bangladesh

Asia

bt

asia

Bhutan

Asia

ge

asia

Georgia

Asia

hk

asia

Hong kong

Asia

in

asia

India

Asia

jp

asia

Japan

Asia

cn

asia

Kina

Asia

mn

asia

Mongolia

Asia

np

asia

Nepal

Asia

kp

asia

Nord-Korea

Asia

pk

asia

Pakistan

Asia

ru

asia

Russiske føderasjon

Asia

su

asia

Sovjetunionen

Asia

lk

asia

Sri Lanka

Asia

kr

asia

Sør-Korea

Asia

tw

asia

Taiwan

Asia

ua

asia

Ukraina

Asia

ai

centralamerica

Anguilla

Mellom-Amerika

ag

centralamerica

Antigua og Barbuda

Mellom-Amerika

aw

centralamerica

Aruba

Mellom-Amerika

bs

centralamerica

Bahamas

Mellom-Amerika

bb

centralamerica

Barbados

Mellom-Amerika

bz

centralamerica

Belize

Mellom-Amerika

bm

centralamerica

Bermuda

Mellom-Amerika

ky

centralamerica

Cayman Islands

Mellom-Amerika

cr

centralamerica

Costa Rica

Mellom-Amerika

do

centralamerica

Dominikanske republikk

Mellom-Amerika

dm

centralamerica

Dominica

Mellom-Amerika

sv

centralamerica

El Salvador

Mellom-Amerika

gd

centralamerica

Grenada

Mellom-Amerika

gp

centralamerica

Guadeloupe

Mellom-Amerika

gt

centralamerica

Guatemala

Mellom-Amerika

ht

centralamerica

Haiti

Mellom-Amerika

jm

centralamerica

Jamaica

Mellom-Amerika

cu

centralamerica

Kuba

Mellom-Amerika

mx

centralamerica

Mexico

Mellom-Amerika

ni

centralamerica

Nicaragua

Mellom-Amerika

pa

centralamerica

Panama

Mellom-Amerika

pr

centralamerica

Puerto Rico

Mellom-Amerika

vc

centralamerica

St. Vincent & Grenadinene

Mellom-Amerika

lc

centralamerica

Saint Lucia

Mellom-Amerika

tt

centralamerica

Trinidad & Tobago

Mellom-Amerika

vi

centralamerica

Virgin Islands (USA)

Mellom-Amerika

vg

centralamerica

Virgin Islands (GB)

Mellom-Amerika

ad

europe

Andorra

Europa

an

europe

Antillene

Europa

by

europe

Hviterussland

Europa

be

europe

Belgia

Europa

ba

europe

Bosnia-Hercegovina

Europa

dk

europe

Danmark

Europa

ee

europe

Estland

Europa

fi

europe

Finland

Europa

fr

europe

Frankrike

Europa

fx

europe

Frankrike

Europa

ir

europe

Irland

Europa

is

europe

Island

Europa

it

europe

Italia

Europa

yu

europe

Jugoslavia

Europa

hr

europe

Kroatia

Europa

lv

europe

Latvia

Europa

li

europe

Liechtenstein

Europa

lu

europe

Luxemburg

Europa

mc

europe

Monaco

Europa

nl

europe

Nederland

Europa

no

europe

Norge

Europa

at

europe

Østerrike

Europa

pl

europe

Polen

Europa

pt

europe

Portugal

Europa

ro

europe

Romania

Europa

ch

europe

Sveits

Europa

sk

europe

Slovakia

Europa

si

europe

Slovenia

Europa

es

europe

Spania

Europa

uk

europe

Storbritannia

Europa

se

europe

Sverige

Europa

cz

europe

Tsjekkia

Europa

cs

europe

Tsjekkoslovakia

Europa

tr

europe

Tyrkia

Europa

de

europe

Tyskland

Europa

hu

europe

Ungarn

Europa

al

mediterranean

Albania

Middelhavet

cy

mediterranean

Kypros

Middelhavet

gi

mediterranean

Gibraltar

Middelhavet

gr

mediterranean

Hellas

Middelhavet

va

mediterranean

Vatikanet

Middelhavet

af

mideast

Afghanistan

Midtøsten

am

mideast

Armenia

Midtøsten

bh

mideast

Bahrain

Midtøsten

bg

mideast

Bulgaria

Midtøsten

ae

mideast

Forente arabiske emirater

Midtøsten

iq

mideast

Irak

Midtøsten

ir

mideast

Iran

Midtøsten

il

mideast

Israel

Midtøsten

jo

mideast

Jordan

Midtøsten

kz

mideast

Kasakhstan

Midtøsten

kw

mideast

Kuwait

Midtøsten

lb

mideast

Libanon

Midtøsten

ly

mideast

Libya

Midtøsten

om

mideast

Oman

Midtøsten

ps

mideast

Palestina

Midtøsten

sa

mideast

Saudi-Arabia

Midtøsten

sd

mideast

Sudan

Midtøsten

sy

mideast

Syria

Midtøsten

tj

mideast

Tsjetsjenia

Midtøsten

gl

northamerica

Grønland

Nord-Amerika

gu

northamerica

Guam

Nord-Amerika

ca

northamerica

Canada

Nord-Amerika

mo

northamerica

Macao

Nord-Amerika

us

northamerica

USA

Nord-Amerika

aq

downunder

Antarktis

Oceania

au

downunder

Australia

Oceania

ck

downunder

Cook Islands

Oceania

fj

downunder

Fiji

Oceania

nz

downunder

New Zealand

Oceania

pg

downunder

Papua Ny Guinea

Oceania

sb

downunder

Salomonøyene

Oceania

tk

downunder

Tokelau

Oceania

to

downunder

Tonga

Oceania

vu

downunder

Vanuatu

Oceania

ar

southamerica

Argentina

Sør-Amerika

bo

southamerica

Bolivia

Sør-Amerika

br

southamerica

Brasil

Sør-Amerika

cl

southamerica

Chile

Sør-Amerika

co

southamerica

Colombia

Sør-Amerika

ec

southamerica

Ecuador

Sør-Amerika

fk

southamerica

Falklandsøyene

Sør-Amerika

gf

southamerica

Fransk Guyana

Sør-Amerika

gy

southamerica

Guyana

Sør-Amerika

py

southamerica

Paraguay

Sør-Amerika

pe

southamerica

Peru

Sør-Amerika

sr

southamerica

Surinam

Sør-Amerika

uy

southamerica

Uruguay

Sør-Amerika

ve

southamerica

Venezuela

Sør-Amerika

as

southeastasia

Amerikansk Samoa

Sørøst-Asia

pf

southeastasia

Franske Filippinene

Sørøst-Asia

gn

southeastasia

Guinea

Sørøst-Asia

id

southeastasia

Indonesia

Sørøst-Asia

kh

southeastasia

Kambodsja

Sørøst-Asia

la

southeastasia

Laos

Sørøst-Asia

my

southeastasia

Malaysia

Sørøst-Asia

tp

southeastasia

Øst-Timor

Sørøst-Asia

ws

southeastasia

Samoa

Sørøst-Asia

sg

southeastasia

Singapore

Sørøst-Asia

th

southeastasia

Thailand

Sørøst-Asia

tg

southeastasia

Toga

Sørøst-Asia

vn

southeastasia

Vietnam

Sørøst-Asia

TOPPDOMENER og REGIONER ORDNET ETTER LAND

domain:suffix

region:regionnamn

land

region

af

mideast

Afghanistan

Midtøsten

al

mediterranean

Albania

Middelhavet

dz

africa

Algerie

Afrika

as

southeastasia

Amerikansk Samoa

Sørøst-Asia

ad

europe

Andorra

Europa

ao

africa

Angola

Afrika

ai

centralamerica

Anguilla

Mellom-Amerika

aq

downunder

Antarktis

Oceania

ag

centralamerica

Antigua og Barbuda

Mellom-Amerika

an

europe

Antillene

Europa

ar

southamerica

Argentina

Sør-Amerika

am

mideast

Armenia

Midtøsten

aw

centralamerica

Aruba

Mellom-Amerika

az

asia

Aserbajdsjan

Asia

au

downunder

Australia

Oceania

bs

centralamerica

Bahamas

Mellom-Amerika

bh

mideast

Bahrain

Midtøsten

bd

asia

Bangladesh

Asia

bb

centralamerica

Barbados

Mellom-Amerika

be

europe

Belgia

Europa

bz

centralamerica

Belize

Mellom-Amerika

bj

africa

Benin

Afrika

bm

centralamerica

Bermuda

Mellom-Amerika

bt

asia

Bhutan

Asia

bo

southamerica

Bolivia

Sør-Amerika

ba

europe

Bosnia-Hercegovina

Europa

bw

africa

Botswana

Afrika

br

southamerica

Brasil

Sør-Amerika

bg

mideast

Bulgaria

Midtøsten

bf

africa

Burkina Faso

Afrika

ca

northamerica

Canada

Nord-Amerika

ky

centralamerica

Cayman Islands

Mellom-Amerika

cl

southamerica

Chile

Sør-Amerika

co

southamerica

Colombia

Sør-Amerika

ck

downunder

Cook Islands

Oceania

cr

centralamerica

Costa Rica

Mellom-Amerika

dk

europe

Danmark

Europa

dj

africa

Djibouti

Afrika

dm

centralamerica

Dominica

Mellom-Amerika

do

centralamerica

Dominikanske republikk

Mellom-Amerika

ec

southamerica

Ecuador

Sør-Amerika

eg

africa

Egypt

Afrika

sv

centralamerica

El Salvador

Mellom-Amerika

ci

africa

Elfenbenskysten

Afrika

ee

europe

Estland

Europa

et

africa

Etiopia

Afrika

fk

southamerica

Falklandsøyene

Sør-Amerika

fj

downunder

Fiji

Oceania

fi

europe

Finland

Europa

ae

mideast

Forente arabiske emirater

Midtøsten

fr

europe

Frankrike

Europa

fx

europe

Frankrike

Europa

gf

southamerica

Fransk Guyana

Sør-Amerika

pf

southeastasia

Franske Filippinene

Sørøst-Asia

ge

asia

Georgia

Asia

gh

africa

Ghana

Afrika

gi

mediterranean

Gibraltar

Middelhavet

gd

centralamerica

Grenada

Mellom-Amerika

gl

northamerica

Grønland

Nord-Amerika

gp

centralamerica

Guadeloupe

Mellom-Amerika

gu

northamerica

Guam

Nord-Amerika

gt

centralamerica

Guatemala

Mellom-Amerika

gn

southeastasia

Guinea

Sørøst-Asia

gy

southamerica

Guyana

Sør-Amerika

ht

centralamerica

Haiti

Mellom-Amerika

gr

mediterranean

Hellas

Middelhavet

hk

asia

Hong kong

Asia

by

europe

Hviterussland

Europa

in

asia

India

Asia

id

southeastasia

Indonesia

Sørøst-Asia

iq

mideast

Irak

Midtøsten

ir

mideast

Iran

Midtøsten

ir

europe

Irland

Europa

is

europe

Island

Europa

il

mideast

Israel

Midtøsten

it

europe

Italia

Europa

jm

centralamerica

Jamaica

Mellom-Amerika

jp

asia

Japan

Asia

jo

mideast

Jordan

Midtøsten

yu

europe

Jugoslavia

Europa

kh

southeastasia

Kambodsja

Sørøst-Asia

cm

africa

Kamerun

Afrika

kz

mideast

Kasakhstan

Midtøsten

ke

africa

Kenya

Afrika

cn

asia

Kina

Asia

cg

africa

Kongo

Afrika

hr

europe

Kroatia

Europa

cu

centralamerica

Kuba

Mellom-Amerika

kw

mideast

Kuwait

Midtøsten

cy

mediterranean

Kypros

Middelhavet

la

southeastasia

Laos

Sørøst-Asia

lv

europe

Latvia

Europa

lb

mideast

Libanon

Midtøsten

ly

mideast

Libya

Midtøsten

li

europe

Liechtenstein

Europa

lu

europe

Luxemburg

Europa

mo

northamerica

Macao

Nord-Amerika

mg

africa

Madagaskar

Afrika

my

southeastasia

Malaysia

Sørøst-Asia

mx

centralamerica

Mexico

Mellom-Amerika

mz

africa

Mocambique

Afrika

mc

europe

Monaco

Europa

mn

asia

Mongolia

Asia

na

africa

Namibia

Afrika

nl

europe

Nederland

Europa

np

asia

Nepal

Asia

nz

downunder

New Zealand

Oceania

ni

centralamerica

Nicaragua

Mellom-Amerika

ne

africa

Niger

Afrika

ng

africa

Nigeria

Afrika

kp

asia

Nord-Korea

Asia

no

europe

Norge

Europa

om

mideast

Oman

Midtøsten

pk

asia

Pakistan

Asia

ps

mideast

Palestina

Midtøsten

pa

centralamerica

Panama

Mellom-Amerika

pg

downunder

Papua Ny Guinea

Oceania

py

southamerica

Paraguay

Sør-Amerika

pe

southamerica

Peru

Sør-Amerika

pl

europe

Polen

Europa

pt

europe

Portugal

Europa

pr

centralamerica

Puerto Rico

Mellom-Amerika

ro

europe

Romania

Europa

ru

asia

Russiske føderasjon

Asia

rw

africa

Rwanda

Afrika

lc

centralamerica

Saint Lucia

Mellom-Amerika

sb

downunder

Salomonøyene

Oceania

ws

southeastasia

Samoa

Sørøst-Asia

sa

mideast

Saudi-Arabia

Midtøsten

cf

africa

Sentralafrikanske republikk

Afrika

sg

southeastasia

Singapore

Sørøst-Asia

sk

europe

Slovakia

Europa

si

europe

Slovenia

Europa

so

africa

Somalia

Afrika

su

asia

Sovjetunionen

Asia

es

europe

Spania

Europa

lk

asia

Sri Lanka

Asia

vc

centralamerica

St. Vincent & Grenadinene

Mellom-Amerika

uk

europe

Storbritannia

Europa

sd

mideast

Sudan

Midtøsten

sr

southamerica

Surinam

Sør-Amerika

ch

europe

Sveits

Europa

se

europe

Sverige

Europa

sy

mideast

Syria

Midtøsten

za

africa

Sør-Afrika

Afrika

kr

asia

Sør-Korea

Asia

tw

asia

Taiwan

Asia

td

africa

Tchad

Afrika

th

southeastasia

Thailand

Sørøst-Asia

tg

southeastasia

Toga

Sørøst-Asia

tk

downunder

Tokelau

Oceania

to

downunder

Tonga

Oceania

tt

centralamerica

Trinidad & Tobago

Mellom-Amerika

cz

europe

Tsjekkia

Europa

cs

europe

Tsjekkoslovakia

Europa

tj

mideast

Tsjetsjenia

Midtøsten

tn

africa

Tunisia

Afrika

tr

europe

Tyrkia

Europa

de

europe

Tyskland

Europa

ug

africa

Uganda

Afrika

ua

asia

Ukraina

Asia

hu

europe

Ungarn

Europa

uy

southamerica

Uruguay

Sør-Amerika

us

northamerica

USA

Nord-Amerika

vu

downunder

Vanuatu

Oceania

va

mediterranean

Vatikanet

Middelhavet

ve

southamerica

Venezuela

Sør-Amerika

eh

africa

Vest-Sahara

Afrika

vn

southeastasia

Vietnam

Sørøst-Asia

vg

centralamerica

Virgin Islands (GB)

Mellom-Amerika

vi

centralamerica

Virgin Islands (USA)

Mellom-Amerika

zr

africa

Zaire

Afrika

zm

africa

Zambia

Afrika

zw

africa

Zimbabwe

Afrika

at

europe

Østerrike

Europa

tp

southeastasia

Øst-Timor

Sørøst-Asia