Raincloud (edit) / Raincloud (D'Influence mix) / From A Desert To A Beach / Raincloud (Basement Boys Paradox Vocal)...CD 1

Raincloud (edit) / Raincloud (Mark!'s Tribal Madness vocal) / Raincloud (Mark!'s Tribal Madness dub) / Raincloud (Basement Boys Paradox dub)..CD 2

Raincloud (edit) /Raincloud (D'Influence edit)...MC