Pressmeddelande Stockholm

2000-01-15

NY HUVUDÄGARE I PARADOX ENTERTAINMENT (tidigare Target Games Interactive)

NY HUVUDÄGARE I PARADOX ENTERTAINMENT (tidigare Target Games Interactive)


Paradox Entertainment AB (publ) köps ut från Target Games AB (publ). Ett konsortium bestående av tidigare management och externa investorer köper som ett led i rekonstruktionen av Target Games ut dotterbolaget Paradox Entertainment. De nya huvudägarna har ställt ett lånelöfte till Paradox om 3,5 miljoner SEK för att trygga den fortsatta verksamheten i Bolaget.
Ny VD utses i Paradox Entertainment Nils Gulliksson tidigare Creative Director utses till VD för Paradox Bolagets ekonomifunktion kommer också att stärkas.
Ny styrelse och inofficiell notering Paradox kommer att kalla till bolagsstämma inom kort där en ny handlingskraftig och kompetent styrelse skall utses. Den nya ledningen har också för avsikt att snarast tillse att Bolagets aktier kan handlas på någon inofficiell marknadsplats. I förlängningen kan t ex en SBI notering bli aktuell.
Vi har nu fått precis de förutsättningar vi behöver, säger nytillträdda VDn Nils Gulliksson. En klar och tydlig ägarbild samt en tydlig separation från det sargade moderbolaget ger Paradox den styrka som vi behöver för att forsätta leverera produkter i världsklass.

Paradox är precis i avslutningsfasen för tre internationella spelprojekt och initierade dessutom arbetet på Warzone Online i december 1999. Warzone Online är ett mycket spännande projekt eftersom det har innehåll, teknik och design som i mångt och mycket kommer att omdefiniera begreppet Online-gaming., avslutar Nils Gulliksson.

Informationsmöte
Bolaget och dess nye VD Nils Gulliksson inbjuder till informationsmöte onsdagen den 19 januari 2000, kl 09.00 på bolagets kontor, Åsögatan 121,5tr. Besök gärna Paradox Entertainments på www.paradox-entertainment.com

Ytterligare information lämnas av:
Nils Gulliksson, VD, tfn 08-442 70 41 alt. 070-444 27 33
nils.g@paradoxplaza.com

Paradox Entertainment AB (publ)(tidigare Target Games Interactive AB) utvecklar interaktiva spel. Bolaget producerar spel för PC CD ROM samt Online-distribution på Internet. Bland tidigare produktioner kan nämnas Svea Rike samt Drakar och Demoner. Bland de pågående projekten finnes Europa Universalis, Valhalla Chronicles, Airfix Dogfighter och Warzone Online.

Paradox Entertainment AB (publ)
Åsögatan 121
Box 4628
116 91 Stockholm
www.paradox-entertainment.com

Back to news

© Copyright 2001 Paradox Entertainment AB