Over ons
   Index
   Waarom?
   Spelregels
Algemeen
   Nieuw
   Top 10
   Prikbord
Actueel
   Columns
   Opinie
Lees
   Verhalen
   Gedichten
   Boeken
Insturen
   Jouw verhaal
   Jouw gedicht
   Jouw boek
Jouw reactie
   Mail ons
   Forum
Overig
   Nieuwsbrief
   Tip een vriend!
   Andere sites
De schrijver en zijn werk: een dialoog -
Tulsi Das

'Ik heb aanleg voor de mythologie,' zei Marek van der Jagt. Hij sprak de zin bedachtzaam uit, alsof hij zich iets herinnerde.
'Dat is een mooi understatement, Marek.' antwoordde de schrijver glimlachend.
'Hoe bedoelt U?'
'Je hebt er niet alleen aanleg voor, je bent er zelfs deel van. Toen je zei dat men het geschrevene, het boek, los moest zien van de schrijver, had je veel meer op het oog dan dat. Je bedoelde niet alleen dat wat de schrijver schrijft, maar ook het geheel aan verhalen dat om hem heen hangt, geschreven of niet. Dat bedoelde ik tenminste. Jij bent deel van dat geheel, Marek. Jij bent deel van de mythe.'
'Ik ben veel meer dan dat!' riep Marek van der Jagt, ineens een stuk minder bedachtzaam. 'Ik ben van mening dat de schrijver, of wat voor persoon dan ook, niets meer is dan die verhalen. Hij en de mensen om hem heen ontrekken zijn identiteit aan die verhalen. Zijn identiteit is uit die verhalen opgebouwd. Ik wil zelfs beweren dat de persoon helemaal niet bestaat! De persoon is een illusie; er zijn slechts verhalen! Daar waar wij een persoon waarnemen, is slechts sprake van een bepaalde concentratie van verhalen, een punt waar verhalen met een zekere gemeenschappelijkheid omheen draaien. Het gevolg hiervan is dat U niet meer realistisch bent dan ik. U maakt net zo goed deel uit van mijn mythe als ik van die van U! Ik heb mijn eigen verhalen en daarom een eigen bestaansrecht!
De schrijver glimlachte weer. Van der Jagt deed hem denken aan de tijd dat hij zelf nog jong was en zoveel woorden nodig had om iets duidelijk te maken. 'Bravo, Marek!' riep hij. 'Je hebt zojuist mijn stug volhouden dat jij en ik niet dezelfde persoon zijn gerechtvaardigd. Ik ben net zo min jou als dat ik Robert G. Mehlman ben. Mijn dank hiervoor.'
'En dat is ook de reden dat de nadruk zo op het geschrevene gelegd moest worden!' ging Marek van der Jagt met een bezeten blik in zijn ogen verder. 'Je wist dat de uitspraak "Het gaat niet om de schrijver, maar om zijn werk" een, op het eerste gezicht, averechts effect zou hebben: nog nooit is er rond een literatuurprijs zoveel aandacht aan de schrijver besteed en zo weinig aandacht aan zijn boek. Als je het vanuit het verhaal in bredere zin bekijkt, zie je echter dat de uitspraak niet alleen een ideaalbeeld weergeeft, maar tevens bijdraagt aan de verwezenlijking van dit ideaal. Het "werk" omspant hier niet slechts het boek, maar de gehele invloedssfeer van verhalen die ermee te maken hebben. Je hebt Nederland voor je karretje gespannen. De mythe heeft zichzelf geschreven!'
'Je moet ze uitzuigen, Marek,' zei de schrijver tevreden. 'Uitzuigen en doodmaken, want dat is belangrijk.'
Dat laatste ging echter verloren in een geruis van stemmen dat om hen heen was opgezwollen. De schrijver legde zijn pen naast zich neer en liet het gebeuren.

 
Tulsi Das
   Reactie aan ...
   Verhalen van ...

Verhalen
   Drama
   Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2000, www.korteverhalen.com
Gepubliceerd materiaal is in beginsel intellectueel eigendom van de auteur in kwestie.