Lidt Historie om Måløv Boldklub.


Jeg er blevet opfordret til at skrive noget om Maaløv Boldklubs historie  til et Leder/trænerskrift.

Da klubben i år er 66 år, kan jeg ikke få alt med, jeg vil prøve at trække noget frem jeg mener fremtidige Ledere/trænere kan have interesse af.

Den første idrætsforening i Måløv man har kendskab til, blev stiftet i 1912 af handelsmand Johannes Madsen, foreningen kom til at hedde ”Maaløv Fodsportsforening”, det var kun kort tid denne forening eksisterede, men efter 1918 til 1935 dyrkede man igen sport i Måløv, under hvilke former, vides ikke helt bestemt.

I  begyndelsen af 1935 tog handelsmand Johannes Madsen igen initiativet til at indkalde sportsinteresserede i Smørum og Måløv til et møde på Måløv Kro, den 21. Februar 1935.
Foreningen kom da til at hedde ”Maaløv og Omegns Idrætsforening” på den stiftende generalforsamling, Dette navn holdt imidlertid kun til næste generalforsamling, hvor man ændrede navnet til ” Maaløv Boldklub”.

Baneforholdene var elendige den gang, man benyttede  bl.a  ved ”Tvillinggården”, ud til Smørumvejen. Der var nemlig ingen offentlig idrætsplads dengang, således var man henvist til skiftende steder, nemlig hos gårdejere, der det pågældende år havde græsningsareal på et nogenlunde plant område. Dette havde den følge, at man ikke behøvede at tænke på slåning af græsset, køerne sørgede for at der kun var få grove pletter tilbage, til gengæld havde køerne efterladt sig nogle ” Kokasser” der skulle fjernes før man kun spille fodbold
Man lånt også en mark på ”Lærkenborg” og en sæson havde man 2 baner, først en mellem ”højris” og købmand Jørgen Andersen, dernæst en lige på den anden side af jernbanen ved vejen til ”Storemosen”. Man kunne dog ikke spille turneringskampe så disse blev afviklet i Ballerup.

I 1937 kunne man endelig tage den nye bane i brug, det skete d. 8 august 1937.
Der var mange der syntes, at det var lidt urimeligt at skulle lave en plan fodboldbane på en bakkeskråning, husk på det var jo ikke Buldozere, der blev benyttet, men hakke, spade, skovl og trillebør.

Allerede i 38 blev der spillet et hold op i A-rækken ( vel det samme som serie 1 i dag) og indtil 1945 bevarede man dette A-hold, man havde også et juniorhold.

Fra 1937 – 1960 var der kun èn fodboldbane, som både skulle klare træning og turnering og desuden fungere som håndboldbane, det var trange kår at virke under dengang.
Men i 1960 blev banen langs med skolestien indviet og der kom også vores grusbane med lysanlægget til. Året efter kunne den sidste del af græsarealet mellem den eneste græsbane og parkeringspladsen ved Måløvhallen, tages i brug.

Indtil 1972 var al idræt i Måløv samlet under eet, men i løbet af 1972 blev idrætsgrenene adskilt som vi kender dem i dag.
Da begyndte udviklingen at tage fart i MB, som voksede til den størrelse vi kender i dag. I 1974/75 byggedes Måløvhallen og sidste skud på stammen var vores dejlige anlæg med opvisningsbane, endnu to baner og ikke mindst vores klubhus.

På det sportslige område gik det fint   fra 1972, idet blandt andet vores ungdomsafdeling, både piger og drenge, har været med helt fremme i SBU regi med flere kredsvindere, bl.a. Miniput i 78 som senere kom i SBU`s eliterække. Samme år blev drenge 1 kredsvinder og i 79 var det pigerne der blev kredsvinder, som de også blev i 1983, Lilleputterne spillede om Danmarksmesterskabet i 1977. jeg kunne nævne flere, men der  er  nok ikke plads til  mere.

Jeg kan også lige nævne at Pigefodbolden startede i sæsonen 1976-77. Det resulterede i et dameseniorhold i  1981, som rykke op i Sjællandsserien i  1988, og samme år blev pigerne kredsvinder med en målscore på 100-9. Ja, det er rigtigt…. Éthundrede mål mod ni!

Herreseniorafd: Her har vi siden 72 haft 4-6 hold, hvor førsteholdet  startede i serie 5, derefter  i serie 4 og  efter 10 år  i serie 3, kom endelig  oprykningen til  serie 2.  Idag er vi i Danmarksserien for 3 år i træk.
Dette mener jeg bl.a  skyldes at  vi havde en god ungdomsafd. i 70/80., plus nogle gode Ledere/trænere.

I forbindelse med Måløv Boldklubs 50 års jubilæum i 1985, spillede vores  daværende førstehold mod et udvalgt hold af tidligere M.B.’ere
Alle de tidligere M.B.’ere var på daværende tidspunkt divisionsspillere, og  velsagtens for at fejre deres gamle klub, vandt de ”gamle” kampen med manèr.
Set med fortidens og nutidens briller, kan man vel nok påstå at ikke mange andre serie 3 klubber, har fostret så mange fodboldtalenter som Måløv Boldklub.

Der har også været mange gode rejser og ture med Måløv boldklub gennem årene, bl.a. til  New Jersey, USA i sommeren 85 for Damejunior og Herreynglinge,  i  80 var vi til Scandinavian Sun Cup i Karlstad med 92 ungdomspillere, og vi har været  12-14 gange til indestævne i B 1913 Odense.
Måløv Boldklub har også gennem årene lavet mange gode stævner, jeg kan nævne indedørsstævner 2 gang om året, Måløv Cup  for ungdom kørte i flere år, og så er der jo også SDS-Cup der startede i 84, og som senere blev døbt om til  Sponsor-Cup.

Ja det var hermed hvad jeg har valgt at skrive til Jeres Leder/træner blad, Jeg håber det kan være med til man vil virke for Måløv boldklub.
Som I kan se er der sket meget i MB siden 72,  det har været en spændende tid med mange gode oplevelser til gavn og glæde, både for sporten og de udøvende og ikke mindst alle de trænere og ledere der har været i klubben.

Med sportslig hilsen
og god arbejdslyst

Bent H Larsen