vorige pagina / last page

Emma

voluit: Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (Arolsen 2 aug. 1858 - 's-Gravenhage 20 maart 1934), koningin der Nederlanden, dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau, werd 7 jan. 1879 de tweede vrouw van Willem III, koning der Nederlanden.
Uit dit huwelijk werd op 31 aug. 1880 Wilhelmina geboren (zie Wilhelmina [Nederland]). Tijdens de laatste levensdagen van de koning (14 nov.-23 nov. 1890) trad Emma als regentes op en na zijn dood aanvaardde zij het regentschap voor haar dochter.
Zij heeft dit vervuld tot 1898.


Door haar beminnelijk en verstandig optreden heeft de regentes Emma, vooral sinds 1898 doorgaans 'de koningin-moeder' genoemd, wezenlijk bijgedragen tot versterking van het constitutioneel koningschap.
De sympathie van de natie kwam in 1898, toen Wilhelmina de regering aanvaardde, tot uiting in het aanbieden van een nationaal geschenk in de vorm van een grote som geld, die koningin Emma bestemde voor het inrichten van het door haar daartoe afgestane buitenverblijf nabij Renkum (sindsdien Oranje-Nassau-oord geheten) als sanatorium voor t.b.c.-patiƫnten.