POLINCO - Forums voor mensen die denken 
 

 
WELKOM OP HET POLINCO TROLLEN FORUM
 Dit is de toegangspagina van POLINCO. Deze naam is de samentrekking van de woorden POLITIEK INCORRECT. U betreedt dus weldra het rijk van het kwaad, waar op andere fora sidderend over wordt gesproken, waar de normen en waarden zich niet houden aan de huidige, meestal ongeschreven wetten van de (Nederlandse) politiek, de Gedapo en de Politiek Correcte Haat-Brigade. U loopt het risico uw politiek correcte onschuld te verliezen. Door de verdorven magie die hier hangt loopt u het risico na te gaan denken en tot politiek incorrecte conclusies te komen. Dus als u doorgaat, weet waar u aan begint... U verlaat voorgoed de onschuldige bovenwereld en komt in aanraking met de harde werkelijkheid... wat de kranten niet durven te publiceren... Polinco staat voor het behoud van de vrijheid van meningsuiting voor Nederlanders. Mocht dit niet met uw politieke instellingen overeenkomen; 

Haak dan nu af.
U kunt nu nog terug!!

Als u daarentegen besluit om mee te doen in ons door Trollen geïnfesteerde forum heten wij u van harte welkom. Let Wel:

De inhoud van onze forums is een verzameling van uitspraken, gedachtengangen en meningsuitingen van de laatste groep VRIJE mensen in de wereld die nog voor zichzelf willen denken. De opinies die in deze forums gelucht en openbaar gemaakt worden zijn niet noodzakelijkerwijs de opinies van de webmaster of van de webhost. Ondanks onze beste pogingen om de vrede te bewaren breekt er af en toe wel eens scheldpartij uit. Dat is jammer maar bedenk dat dit ook in het dagelijkse leven gebeurt. Polinco staat er landswijd om bekend dat hier niet gecensureerd wordt en daarom blijven zulke onverkwikkelijkheden ook staan. Hierdoor lijkt het er inderdaad op dat er veel gescholden wordt op Polinco in tegenstelling tot de Politiek Correcte forums waar de beheerders blijkbaar vaker bezig zijn met het censureren en opdweilen van soms volledig onschuldige opmerkingen én struise taal van hun leden en niet-leden dan dat ze iets nuttigs bij te dragen hebben. Maar elk weldenkend mens weet dat een heel schoon forum net is als een modelwoning: leven en spreken kun je er niet.

Het is ons bekend dat er tenminste één forumbeheerder bezig is om leden van zijn forum af te raden om hier lid te worden en terecht! Hij bewijst ons daarmee een grote dienst: Polinco zoekt denkers als lid, niet dodo's.

"De webmaster en de webhost zijn hierbij nochtans gevrijwaard van enige of alle gevolgen van akties of reakties en/of "flame wars" (scheldpartijen) die voortvloeien uit de uitspraken van de forumleden. Sommige opinies zijn kwetsend voor bepaalde groeperingen. Indien u na deze inlichting alsnog besluit om toe te treden dan geeft u hiermee te kennen accoord te gaan met deze gang van zaken en bent u bewust dat u géén stappen kunt of poogt te ondernemen tegen dit forum of welke persoon hier ook aanwezig.Het MDI, ANTIFA en andere door kleine belangengroepen in het leven geroepen terreurorganisaties tegen de vrije gedachtengang worden hier niet erkend en hebben geen gerechtelijke grond onder de voet.

POLINCO bevindt zich NIET op Nederlands grondgebied en valt dus niet onder de Nederlandse wetten. Zelfs al zijn er lieden die het tegendeel beweren

Als u met deze kennisgeving en de huisregels in de box accoord gaat druk dan op de "Ik doe mee!" knop onderaan .


Welkom op POLINCO!