Introductie

De clubavond is op maandag in de zaal van Café/Restaurant Ons Huis, De Brink 9, 6842 AT Elden (gem. Arnhem), tel. (026) 381 42 53. Het seizoen loopt van september tot half juni. Gedurende de zomermaanden is er een vakantiestop.

Damclub Ons Genoegen Elden speelt met drie teams in de bondscompetitie. Het eerste team komt uit in de Gelderse hoofdklasse. Het tweede team speelt in de eerste klasse van District Zuid van de Gelderse Dambond; het derde team in de derde klasse van dit district.

Op de kaartjes hieronder is de locatie van het clublokaal aangegeven

   

      www.andes.nl

Meld je aan als (aspirant-) lid!!! Info tel. (026) 381 05 01

Webmaster: Wim van Dongen

  telefoon (026) 381 05 01