WOLMARI-PACK

Wolmari-packin perusidea lähtee kysymyksestä:"Miksi tunkea kuvun takahelma kuvun alle, jossa se voi aiheuttaa jakaantuneen kuvun riskin vetäessään punoksia mukanaan?" Vastaus lienee vahvassa kylkipakkausperinteessä, josta ajatuksia on ollut vaikea erottaa uutta tapaa (PRO) aikoinaan kehitettäessä. Wolmari-pack voidaan nähdä PRO-packin kehitysversiona, sillä alku ei eroa mitenkään tavallisesta PRO:sta. Ainoastaan kuvun taittelu maahanlaskemisen jälkeen muttuu. Ehkä oikeampi nimitys tälle uutukaiselle olisikin PRO-W, tai jotain sinne päin, mutta aika näyttää minkä nimen lapsi lopulta tulee saamaan. Käytän kuitenkin tässä yhteydessä nimitystä Wolmari-pack.

Wolmari-packin edut ovat:

  1. Jakaantuneen kuvun riski pienenee dramaattisesti. Miksi, selviää kun tutkit D-, ja ohjauspunosten asemaa tässä pakkaustavassa. Ne pysyvät paikoillaan kuvun takana, joten PRO - Proper Ram-air Orientation saa uutta perustetta taakseen.
  2. Kuvun hallinta paranee S-taitoksien tekovaiheessa, sillä tämä tapa sitoo kuvun todella pötköksi, eikä leviämistä taitteluvaiheessa tapahdu siten kuin perinteisellä tavalla. Myös sisäpussiin sullominen helpottuu. Tämä koskee kaikkia kupumateriaaleja, mutta erityisesti liukkaita, uusia kupuja joiden pakkaaminen on tähän saakka ollut hankalaa.

Pari seikkaa on kuitenkin syytä muistaa, ja ne ovat oikeastaan hienosäätöä joka edelleen helpottaa pakkaamista. Ensiksikin, takahelmaan syntyy eri vaiheissa ryppyjä, jotka oietessaan tuottavat ikävästi löysyyttä. Näitä ryppyjä on hyvä tarvittaessa sukia kohti kuvun huippua. Toiseksi, Wolmari-packin toista S-taitosta tehdessä otetaan kiinni takahelman rullauksesta. Tämä onnistuu parhaiten, mikäli rullaat takahelman, teet ensimmäisen taitoksen sivulta keskisauman päälle ja otat ko. otteen saman puolen kädellä. Katsele kuvia ja kokeile niin asia selviää parhaiten.

The basic idea of Wolmari-pack derives from a question:"Why to stuff the tail under the canopy, thus creating a risk of line-over mal by pulling the lines in front of the canopy?" Answer is in the strong tradition of side-pack, I think. It’s been difficult to think otherwise when creating new way (PRO) in the past. Wolmari-pack can be seen as an advancement to PRO-pack, since flaking isn’t different at all. The difference comes in when the canopy is laid to the ground. Maybe more appropriate name for this newcomer could be PRO-W, or something like that. Only time will tell what name will the child eventually get. Anyway, I’ll use Wolmari-pack in this connection.

The advantages of Wolmari-pack are:

  1. The risk of line-over mal is reduced dramatically. You’ll see why when you study the position of D- and steering lines when packing this way. They’ll stay where they are meant to be, backside of the canopy, which gives enhanced meaning for PRO - Proper Ram-air Orientation.
  2. Controlling the canopy is easier when making the S-folds, since this way really ties canopy into a bundle, and the bundle won’t spread like usual. Stuffing the canopy into a bag becomes easier too. This applies to all canopy fabrics, but especially to slippery ones that have been hard to pack so far.

There are still a couple of things to remember, and they are actually fine-tuning that makes packing even easier. First, at various points wrinkles are formed into tail fabric. They create nasty looseness when straightening, and it’s a good idea to stroke these wrinkles towards the top of the canopy whenever needed. Second, there is a point when you take a grip at the tail roll to make a second S-fold. This is done best if you roll the tail, make the first fold over the center seam and take the grip in question using the same hand. View the pics and try out and you’ll find out best.


Pakkaaminen/Packing

1  

Kuten PRO kunnes on aika rullata takahelma. Rullaa takahelmaa useita kierroksia, sillä se helpottaa pitämään kupu hallinnassa maahan laskettaessa. Avautuminen ei hidastu. Takahelmaan syntyneitä ryppyjä on hyvä sukia kuvun huippua kohti jo ennen maahan laskemista.

Like PRO until rolling the tail. Roll several rounds, because it helps controlling the canopy when laying on the floor. Opening won’t be affected. It’s a good idea to stroke wrinkles towards the top of the canopy before laying it on the floor.

2
3 Pidä ote rullauksesta ettei se aukea ja laske kupu lattialle. Paina toisella kädellä kuvun päältä ja asetu kätesi molemmin puolin polvillesi, melko korkealle siis.

Hold the grip on the roll, so it won’t spread and lay the canopy on the floor. Press over the canopy with your free hand and lay your knees on both sides of your hand, relatively high so to speak.

4
5 Purista ilma ulos kuvusta varovasti ja tee siitä siisti, litteä kolmio.

Squeese the air out of the canopy and make it a tidy, flat triangle.

6 Jos rullasit takahelman oikealla kädellä, taita oikea puoli kolmiosta terävästi kuvun keskisauman päälle.

If you used your right hand rolling the tail, fold the right side of the triangle sharply over the center seam.

7 Paina ensimmäistä taitosta ja taita toinen puoli limittäin edellisen päälle.

Press the first fold and repeat to the other side, overlapping.

8
9 Nyt sinulla pitäisi olla sisäpussin levyinen pötkö, joka näyttää tältä.

Now you should have a bag-width bundle looking like this.

10 Ensimmäinen S-taitos. Anna löysää polvesi alta ettet raahaa reppuasi.

The first S-fold. Give slack under your knee in order to avoid dragging your harness.

11 Ota peukalollasi ote päällimmäisestä taitoksesta ja sormillasi kuvun alta rullauksesta. Paina vapaalla kädelläsi merkki ja tee toinen S-taitos.

Put your thumb on the upper side-fold and grab the roll under the canopy with your fingers. Press a mark using your free hand and make the second S-fold.

12 Ote kuvun alta.

Grip viewed from under the canopy.

13 Voit nostaa kupua kätesi ja polvesi välissä, ja vetää sisäpussin kuvun alle. Loppu onkin jo helppoa.

You can lift the canopy between your hand and knee, and pull the bag under the canopy. The rest is easy then.