Email : uko@mail.dk

 

 

Hej og velkommen til min hjemmeside.

 

Jeg hedder Jakob Ashtar og er 28 år. Jeg er ikke nogen guru og forsøger heller ikke at tjene penge på andre. Jeg er ikke en selvbestaltet ekspert. Jeg er et helt normalt menneske, der har en personlig historie, som jeg mener kan være værdifuld for andre at læse om. Måske kan jeg ligefrem hjælpe andre ved at give gode råd, der er baseret på mine egne erfaringer. Den teori jeg skriver om på denne side kan være forkert og jeg påstår ikke at det er den endegyldige sandhed. Som en kendt filosof har sagt, ”hvis man tror man ved alt, så ved man faktisk intet”. Med andre ord skal man ikke lade sig fascinere af nye og spændende teorier og tro blindt på dem. Uanset hvor sand man måtte tro en teori er, så eksisterer der altid en mulighed for at man tager fejl.

 

Har du nogensinde ligget i din seng og været halvtræt og mærket hvordan du lige så langsomt er ved at glide ind i søvnfasen og så pludselig mærke et ryk i din krop som om du er ved at falde?

 

Hvis du kan svare ja til det, kan jeg fortælle dig, at du har mærket strejfet af et fænomen, som fortjener seriøs forskning og tilbundsgående undersøgelser. Fænomenet hedder ”Ud-af-kroppen oplevelser”. Du har som de fleste blot afskrevet det som en drøm, måske ligefrem et mareridt, og har ikke tænkt nærmere over det. Men tro mig, det er ikke bare en drøm eller et mareridt. At du har mærket rykket i din krop, der fik dig til at føle at du var ved at falde, svarer til at du har set toppen af isbjerget. Du er måske ligefrem stødt ind i det. Så når du afskriver din oplevelse som en drøm eller et mareridt, svarer det til at det endnu ikke er gået op for dig, at det faktisk er et helt isbjerg du er stødt ind i.

 

En ud-af-kroppen oplevelse består i at man føler, at man forlader sin krop. Jeg vil ikke gå ind i en diskussion af om man rent faktisk forlader sin krop. Det lader jeg være op til den enkelte at afgøre. Personligt tror jeg selv på at man kan forlade sin krop.

 

Inden jeg går videre, vil jeg introducere nogle begreber for at lette forståelsen for læseren i de følgende afsnit. Disse begreber udspringer af en teori jeg selv har. Jeg ved ikke om der er noget nyt i denne teori og det er heller ikke det der er afgørende for mig.

 

Din krop består af 2 legemer

 

Du fødes med en fysisk krop og en mental krop. Den mentale krop er ufuldstændig og er langt fra udviklet når du fødes. Din mentale krop rummer alle de aspekter ved et menneske, som er af ikke-fysisk art: Intellekt, hukommelse, instinkter, behov, følelser, erfaringer, motoriske evner osv. Din mentale krop ligner ikke din fysiske krop til at starte med. Gennem diverse modningsprocesser, din fysiske udvikling og de erfaringer du gør dig, sker der derfor også en udvikling af din mentale krop. En af de ting der sker med din mentale krop, er at den med tiden kommer til at ”ligne” din fysiske krop. Når din mentale krop  ”ligner” din fysiske krop, har du opnået det jeg kalder kropsorientering og som andre kalder motoriske evner. Evnen til at forstå og mærke hvor ens arme og ben befinder sig. Man kan lukke øjnene og ved instinktivt hvor ens arme og ben befinder sig. Man kan ”mærke” dem på et ikke-fysisk plan – det mentale plan.

 

At du er klar over at du har en fysisk krop, er kun en realitet for dig, fordi erfaringen om at du har en sådan ligger i din mentale krop. Uden en mental krop, ville du ikke være i stand til at forstå at du har en fysisk krop. Sagt med store ord, er du klar over at du lever i kraft af at din mentale krop er udviklet og har gennemgået nogle erfaringer samt modningsprocesser. Din mentale krop er selve forudsætningen for at du er i stand til at forstå og mærke at du lever.

 

I din normale dagligdag er din fysiske krop dit transportmiddel både i ordets bogstavligste forstand men også i overført betydning. Det er gennem din fysiske krop, at din mentale krop lever. Du udlever din mentale krops behov, ønsker og følelser gennem din fysiske krop. Du er derfor også mest bevidst om din fysiske krop. Du kan se på din fysiske krop og konstatere at du har 2 arme og 2 ben. Din mentale krop er du ikke så bevidst om. Den tænker du ikke så meget over, for du kan ikke se den. Men hvis du ønsker øget bevidsthed, kan du blive bevidst om din mentale krop ved at vende blikket indad og få øje på den og lære den at kende.

 

Hvad er en ud-af-kroppen oplevelse?

 

Forestil dig at du cykler ned af en bakke med stor fart. Selvom det regner mærker du ikke den kolde regn mod ansigtet. Selvom det blæser mærker du ikke blæsten. Du kommer til et kryds og ønsker at dreje til højre, men af ukendte årsager fortsætter du bare ligeud. Hvad er der galt her? Der er ikke noget galt! Der er tale om en drøm.

 

Forestil dig nu samme situation hvor du cykler ned af en bakke med stor fart. Du mærker regnen og blæsten mod dit ansigt. Du hører vinden suse i dine øren. Du kommer til et kryds og ønsker at dreje til højre, og du drejer så til højre. DETTE kunne være virkeligheden, fordi sådan er virkeligheden indrettet. Men det KUNNE også være en ud-af-kroppen oplevelse. For sådan er ud-af-kroppen oplevelser. Ud-af-kroppen oplevelser er med stor tilnærmelse lige så virkelige som selveste virkeligheden. I en ud-af-kroppen oplevelse har du din frie vilje, hvilket er en af de ting du ikke har i en drøm. I en ud-af-kroppen oplevelse oplever du tingene på samme måde som du gør når du er vågen. I modsætning til en drøm, kan du gøre nøjagtigt det du har lyst til. Du bestemmer selv. Du er bevidst!

 

En ud-af-kroppen oplevelse kan siges at være en drøm hvor du er ved fuld bevidsthed og har bevaret din frie vilje og evne til at realisere ønsker og behov. En mere præcis definition ville være følgende:

 

At have en ud-af-kroppen oplevelse er det samme som at have en oplevelse af at leve uden en fysisk krop og være bevidst herom.

 

En drøm (sådan som de fleste forstår ordet) befinder sig derfor på et lavere bevidsthedsniveau end en ud-af-kroppen oplevelse.

 

En typisk søvnfase består i at du lægger dig ned i din seng og lukker din øjne og slapper af. Efter et stykke tid mister du bevidstheden og din hjerne paralyserer din fysiske krop, så du er ude af stand til at bevæge dig. Hvis din hjerne ikke slår din fysiske krop fra, før du begynder at drømme udlever du dine drømme gennem din fysiske krop (og det er jo ikke så heldigt) hvilket er forklaringen på hvorfor nogle folk går i søvne eller taler i søvne. Men under normale omstændigheder ”mister” du din fysiske krop og står tilbage med din mentale krop (men du er ikke bevidst om din mentale krop). Du har mistet din frie vilje og din evne til at træffe frie valg. Du kan f.eks. ikke sige noget du har lyst til eller bevæge din venstre arm hvis du skulle få lyst til det. Du er reduceret til en passiv tilskuer, der blot kan opleve ting og tage imod disse oplevelser. Man kan næsten sige at du befinder dig i en ”biograf” hvor filmen er den oplevelse du modtager. Når du vågner kan du – hvis du har trænet dig op til det – huske drømmen.

 

For at kunne opnå ud-af-kroppen oplevelser, skal du som tidligere nævnt vende blikket indad. Det er jo et vidt begreb, så for at være mere specifik hedder målet, at du skal lære at sanse din mentale krop gennem bevarelse af din bevidsthed når du lægger dig til at sove. Med helt normale ord, skal du altså lære en balancegang, der består i at holde dig tilstrækkeligt vågen således at når din hjerne tror du sover og har paralyseret din krop, så er du rent faktisk stadig vågen. Din hjerne tror du sover, men du er ved fuld bevidsthed. Og med din bevidsthed intakt vil du kunne mærke din mentale krop – akkurat på samme måde som du mærker din fysiske krop til daglig.

 

Et eksempel der også fremmer forståelsen af eksistensen af den mentale krop, kan findes i folk der f.eks. har fået deres ben amputeret. De kan stadig mærke deres ben selvom det ikke er der længere. Med andre ord: Deres fysiske ben er væk, men den mentale krop mangler ingen ben. Med tiden forsvinder det og så kan man ikke længere mærke det ben der er skåret af. Det tager jo et stykke tid for hjernen at omprogrammere den mentale krop således at det "mentale" ben forsvinder.

 

Som jeg skrev i indledningen, er ”rykket i kroppen” / faldet som mange mennesker oplever når de skal sove, et strejf af en ud-af-kroppen oplevelse. Når du ikke længere har en fysisk krop, men kun har din mentale krop, kan den befinde sig et andet sted i forhold til hvor din fysiske krop befinder sig. Hvis du pludselig bliver bevidst om denne lokalitets-forskydning mellem din fysiske og mentale krop, sker der det at din mentale krop i et hurtigt ryk vender tilbage til din fysiske krop. Og det føles som om du falder.


Som sagt kan man opnå en ud-af-kroppen oplevelse ved at narre hjernen til at tro at man sover. Den fysiske krop paralyseres men gennem optræning har du bevaret din bevidsthed. Din bevidsthed ligger på samme niveau som i vågen tilstand. Når den fysiske krop er paralyseret, har du kun 1 krop tilbage som du naturligvis mærker idet du er ved fuld bevidsthed. Nu er den mentale krop dit transportmiddel. Nu udlever du dine ønsker, behov og følelser gennem den mentale krop. Bevægelse kræver ikke længere fysisk anstrengelse, men mental anstrengelse. Det lyder hårdt, men det er det ikke. Hvis du ønsker at bevæge dig et sted hen, tænker du på hvor du vil hen, og så er du der 2 sekunder efter. Den verden du befinder dig i når du har en ud-af-kroppen oplevelse, kan ligne den du kender fra dagligdagen, men den adskiller sig også på nogle områder. Jeg vil kalde denne verden : Den mentale verden. I denne verden befinder alle mentale kroppe sig. Her kan du møde din far eller mor, din ven eller veninde og når du møder dem vil du kunne kommunikere med dem via telepati. Og hvis de er tilstrækkeligt åbne, vil de kunne høre dig. Du vil kunne se deres aura. En lysende skær af forskellige (eller ens) farver som omgiver deres mentale krop.

 

Hvordan opnår man en ud-af-kroppen oplevelse?

 

For at opnå en ud-af-kroppen oplevelse, skal du lære at slappe af på en speciel måde. Her følger en kort beskrivelse af hvordan jeg selv gør det. Inden du overhovedet går i gang, er det en meget god ide, at bede G-d om beskyttelse – det forudsætter selvfølgelig at du er religiøs. Sørg for at intet kan forstyrre dig. Hverken telefonen, andre mennesker eller noget helt tredje. For at opnå dit mål, skal du kort sagt være omgivet af stilhed. Læg dig ned i din seng og sørg for at der er mørkt i rummet. Lys forstyrrer, så der skal helst være mørkt. Læg dig på ryggen med dine arme langs siden og dine ben må ikke krydse hinanden. Din kind må ikke hvile mod puden. Din næse skal pege op mod loftet. Det er bedst at ligge uden en dyne, da den forstyrrer din krop. Luk øjnene og slap fuldstændigt af. Tøm dit hoved for tanker og skulle der dukke en tanke op, skal du ikke forfølge den i en lang tankerække. Stop med at tænke og fokuser på intetheden. Intetheden er et tomrum – et stadie der ligger mellem den vågne tilstand og ud-af-kroppen-tilstanden. Men du ligger og fokuserer på intetheden, må du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER bevæge dig, da det forstyrrer din hjerne. Målet er jo at få hjernen til at tro at du sover, og hvis du bevæger dig, modarbejder du din hjerne, da den gerne vil paralysere din krop. Så hvis du sørger for at ligge fuldstændig stille, vil du automatisk flyde over i en tilstand hvor du mister fornemmelsen af din fysiske krop. Samtidig mens du ligger uden at bevæge dig, skal du sørge for at bevare din bevidsthed under hele forløbet. Du må ikke falde i søvn. Du må heller ikke være for vågen og tænke alt for meget. Gennem længere tids træning med dig selv, vil du kunne opnå den balance, der skal til for at du kan få en ud-af-kroppen oplevelse. Når du ligger og slapper af og ikke bevæger dig og har dine øjne lukket skal du finde et punkt på din fysiske krop, som du kan hvile mentalt i. Selv hviler jeg i et punkt mellem mine 2 øjenbryn. Dette punkt kalder man det 3. øje. Da dine øjne er lukkede, vil du naturligvis opleve indre mørke. Prøv at se om du ikke med dit indre blik kan finde et lysende punkt. Når du får øje på dette lysende punkt, skal du følge efter det rent mentalt. Det kan være meget svært, men det er også noget du lærer med tiden. Ved at følge det lysende punkt, kommer du ud af din krop.

 

Overgangen fra den fysiske krop til den mentale krop, kan virke overvældende for mange. Du vil typisk mærke et eller flere af følgende symptomer:

 

-Varme

-Kulde

-En let brise

-En prikkende fornemmelse forskellige steder på kroppen

-Vibrationer

-Små ryk i kroppen

-Musik

-Stemmer

-Følelsen af at din krop udvides

-Følelsen af at din krop synker ned

-Følelsen af at din krop bliver let og begynder at svæve

-Følelsen af at din krop bliver tung

-Du hører en høj skinger lyd eller du hører en dyb brummende lyd

-Du ser pulserende lys for dit indre blik

-Du mærker/hører noget der bliver kvast/knækket i dit hoved

 

Hvis der sker noget ubehageligt under oplevelsen (og du er religiøs) så bed om hjælp fra G-d. Ovenstående fænomener er blot tegn på at du er på vej "ud" og de er ikke farlige, så vær blot rolig når det sker.


En vigtig regel under hele læreprocessen er at du ALTID skal følge dine instinkter og følelser. Hvis du føler at det bliver for overvældende, så vågn op og slap af og tænd for TV'et og foretag dig noget andet i et stykke tid indtil du føler dig parat og motiveret igen. Man skal ikke forcere disse oplevelser.


Den dag det lykkes dig at slippe "ud", vil der begynde at ske ændringer i dit liv og din måde at opfatte verden på. Det kan være meget belastende for ens følelser og hvis du ikke bevarer din jordforbindelse (=dit sociale liv og din kontakt til den normale verden og "normale" mennesker), så kan du i værste fald ryge ud i en depression eller miste din virkelighedssans (sådan som du kender den nu). Ud-af-kroppen oplevelser åbner også mange døre til den mentale verden, og det er altså ikke sikkert at du kommer til at bryde dig om hvad der kommer ind ad disse døre. Det var så den negative side. Den positive side er at oplevelserne bidrager til og udvikler dine sanser. Din intuition bliver ikke længere en sans man ved man har. Du vil opleve hvordan din intuition hjælper dig og taler til dig og giver dig råd. Den bliver ligeså virkelig som dine andre sanser. Hvis du forstår forskellen mellem intuition og f.eks. smagssansen, ved du hvad jeg taler om. Din intuition er en sans som du kan bruge men du vil altid være lidt usikker på den mens din smagssans betvivler du ikke. Med andre ord, vil oplevelserne udvikle dig på en måde, så din intuition bliver din ledsager akkurat som din smagssans ledsager dig og hjælper dig til at frasortere de ting du ikke synes smager godt.