NAŁĘCZ, Nałonie, Nałęcz jezioro, Pomłość

W polu czerwonym chusta srebrna związana, koło tworząca, z końcami na dół. Nad hełmem w koronie - między rogami jelenia, panna do kolan w czerwonej sukni z białą przepaską na głowie, oburącz rogów trzymająca się. Labry czerwone podbite srebrem.
W przywileju z 1505 roku chusta nazwana jest choczennicą. Dr Piekosiński znajduje tę nazwę mylną, zamiast "toczennica".

Źr.: Jan hr. Ostrowski Księga herbowa rodów polskich


  NAŁĘCZ II

W polu czerwonym srebrna chusta koło tworząca i końcami na dół związana . Nad hełmem w koronie - między rogami jelenia, pół męża w białej szacie z przepaską białą na głowie, oburącz rogów trzymającego się. Labry czerwone podbite srebrem.

Odmiana przysługuje Lubodziejskim w ziemi chełmińskiej i Koczan-Koczanowskim w ziemi pińskiej i wiłkomierskiej, którzy ją w Horodle przyjęli.

Źr.: Jan hr. Ostrowski Księga herbowa rodów polskich


  NAŁĘCZ (NIEZWIĄZANY) III, Nałonie

W polu czerwonym srebrna chusta koło tworząca z końcami na dół założonymi jeden na drugim. Nad hełmem w koronie - między rogami jelenimi, trzy pióra strusie przebite strzałą.
Labry czerwone podbite srebrem.

Herb przysługiwał w Wielkopolsce Czarnkowskim i Morawskim.
Na wszystkich średniowiecznych pieczęciach herb Nałęcz jest niezwiązany.


  NAŁĘCZ IV

Odmiana herbu, w której w klejnocie
znajdują się trzy pióra strusie.


  NAŁĘCZ V

W polu czerwonym, pod krzyżem chusta srebrna koło tworząca z końcami do góry założonymi, w środku której sześciopromienna gwiazda.

Odmiana przysługuje Sterpińskim, a także Zdzitowieckim na Litwie.


  NAŁĘCZ VI

Odmiana przysługująca Odachowskim.

Nad chełmem w koronie pięć piór strusich,
na nich powtórzenie godła z tarczy.


  Nałęcz niezwiązany

Wizerunek herbu Nałęcz pochodzący z tzw. Roli Marszałkowskiej Mikołaja z Brzezia Lanckorońskiego (1461 r.), przechowywanej w Bibliotece Arsenału w Paryżu.

  Nałęcz

Wizerunek herbu z pieczęci Wojciecha Malskiego,
wojewody łęczyckiego oraz Sędziwoja Ostroroga,
wojewody poznańskiego.


  Herb Nałęcz z Kościoła w Stopnicy.


  Herb Nałęcz z "Herbarza Ambrożego".


  Nałęcz odmienny hrabiów Małachowskich.

W polu czerwonym chusta srebrna koło tworząca, końce u dołu związane mająca. Nad koroną hrabiowską i hełmem ukoronowanym, między rogami jelenimi, panna z przepaską srebrną na głowie, czerwono ubrana, rogów oburącz się trzymająca. Labry czerwone srebrem podbite.

Herb wymarłej już rodziny wielkopolskiej, wywodzącej się z Małachowic, osiadłej w XVI wieku w ziemi łęczyckiej. Z niej Hiacenty, wielki kanclerz koronny, otrzymał w 1800 roku tytuł hrabiowski galicyjski od Franciszka II, cesarza świętego cesarstwa rzymskiego.  Herb Nałęcz, który Józef Conrad Korzeniowski
polecił umieścić w angielskiej edycji swych dzieł.


Początek