Busfrontens historie

Af 115-Jesper Kiby Denborg, oktober 1996 og februar 2000

Artiklens første del 1986-1996 er bragt i Busfrontens 10 års fødselsdagshæfte. Artiklens første del er dog blevet opdateret i februar 2000. Anden del 1996-1999 er bragt i Busfronten 143.
Foreningen Busfronten blev stiftet 28. oktober 1986, mens tidsskriftet "(Nyt fra) Busfronten" kan føres tilbage til oktober 1984, hvor første nummer udkom. I de forløbne år er der pr. december 1999 udgivet 142 Busfront'er og syv unummererede særhæfter på i alt 3.692 sider, der har været holdt 64 medlemsmøder (heraf var 15 også generalforsamlinger), og medlemmerne er inviteret på 15 forskellige udflugter. I samme periode har Busfronten haft ca. 290 forskellige abonnenter/medlemmer. I december 1999 er vi 153 medlemmer, så det betyder, at knapt halvdelen af de tidligere abonnenter/medlemmer er stoppet igen, heraf også en del der tidligere var meget aktive.

Forhistorien - små "busgrupper"
Før Busfronten begynder, er der forskellige "grupper" af businteresserede. Thomas Hildebrand, Henrik Lynder, Niels-Henrik Hertz og Finn Lustrup Sørensen mødes f.eks. gennem flere år i en "hyggeklub", hvor de bl.a. fotograferer sammen. Ligesom mange andre har de lært hinanden at kende via Sporvejshistorisk Selskab (SHS). En anden "gruppe" er Kai W. Mosgaard og Claus Hansen. Både Thomas og Kai er buschauffører, og af den vej møder de mange andre businteresserede - bl.a. hinanden! Kai er erfaren med at lave blade via sit engagement i Blokposten, der er et tidsskrift om jernbanedrift. Den første spæde start til Busfronten kommer, da Thomas en dag foreslår Kai, at man skal prøve fast at få noget om DSB Rutebiler med i Blokposten, så der også er lidt for de businteresserede. Kai vil mere end dét, og han får derfor den geniale idé: At de skal begynde deres eget blad, kun om busser.

Busfronten fødes - en æra er begyndt
Busfrontens vugge står i Albertslund, hvor de seks nævnte holder et indledende møde hos Henrik. Her gennemgår de forslag og ideer til et blad, udstikker rammerne - og tidsskriftet Busfronten er skabt! Navnet er i øvrigt Thomas' idé. Det signalerer bl.a., at man er på front eller forkant med noget, og det er mundret. Andre forslag er bl.a. "Rutebil Tidende", men navnet er dels lidt stift, dels viser det sig, at der allerede er et blad, der hedder det. Rammerne for bladet er der ikke ændret meget ved. Bladets kolofon er uændret 12 år senere, når der ses bort fra, at det ikke længere er "abonnenter", men "læsere", der opfordres til at skrive. Samme aften bliver de første abonnementsnumre indført. Kai får nr. 1, Henrik nr. 2, Thomas nr. 3, Niels-Henrik nr. 4, Claus nr. 5 og Finn nr. 7. Desuden bliver posterne fordelt, så Claus bliver ansvarshavende redaktør og Thomas "kasserer". "Kassererposten" går dog mest ud på at købe frimærker og kuverter til udsendelsen af bladene.

Abonnentjagten indledes
Næste led er at kapre interesserede abonnenter. Den lille kreds kontakter derfor bl.a. kendte ansigter i SHS, som interesserer sig for busser - en lidt "ildeset" interesse i sporvejenes højborg! Flere fra "inderkredsen" er som nævnt chauffører, og de kan derfor finde på at stoppe ivrigt fotograferende personer og spørge, om det nye blad ikke er noget for dem. 1. oktober 1984 udkommer "Nyt fra Busfronten" nr. 1. Det er et lille månedsblad på 8 sider, der udkommer til 12 abonnenter, og det første nummer er skrevet i tre spalter. Man går dog over til to spalter allerede i nr. 2. Der har været bestillingsbilleder fra første nummer, men i begyndelsen er det næsten også de eneste billeder, der bliver vist i bladet. Fotoene bliver kopieret direkte til bladet uden rastning, så kvaliteten er en anden end den, vi kender i dag!

Deadline hos Kai
Den daværende redaktion består af Kai, Claus, Thomas og Henrik, og de mødes altid hos Kai ved deadline. I løbet af en eftermiddag og aften kan de fire nå at skrive de sidste artikler og notitser færdigt, sætte bladet op, kopiere det, folde det, lægge det i kuverter og sende det. Til kopie-ringen køber redaktionen egen kopimaskine.
Redaktionen skriver det meste selv, men får dog stor hjælp fra ex-6-Arne Madsen, 39-Jens Birch og nu afdøde Walther Andersen. De bliver ringet op i tide og utide, når redaktionen behøver oplysninger fra deres arkiv, og de bidrager også med mange fotos.

Foreningen Busfrontens forgænger
Kort efter Busfrontens første udgivelse, i januar 1985, stiftes Bus-Historisk Forening med Anders Riis som formand. Foreningen har planer om "forskning", medlemsmøder og udflugter samt en fremtidsdrøm om engang at åbne et busmuseum. Foreningen ønsker, at Nyt fra Busfronten bliver medlemsblad for Bus-Historisk Forenings medlemmer. Busfrontens redaktion er delt i spørgsmålet, og der indgås en slags kompromis. Fra sommeren 1985 modtager foreningens medlemmer derfor Busfronten som en del af medlemskabet af Bus-Historisk Forening, men langt hovedparten af Busfrontens læsere er fortsat abonnenter.

Læserundersøgelse: Vi vil ses!
Den første udflugt i delvist Busfront-regi løber af stabelen 14. april 1985. Den bliver arrangeret i samarbejde med Bus-Historisk Forening, og deltagerne bliver transporteret i Arne Petersens Volvo-bus fra 1956 til Nykøbing S. og Rørvig.
Fra 1986-årgangen stopper Claus i redaktionen, og 11-Svenn Erik Nielsen er ny mand i teamet. Kai bliver samtidig ansvarshavende redaktør.
I begyndelsen af 1986 gennemfører Busfronten sin første spørgeskemaundersøgelse om abonnenternes holdning til bladet. Resultatet viser en generel tilfredshed, men samtidig er der et flertal, der ønsker medlemsmøder og medlemsudflugter. Og det får de!

Medlemsmøder
Busfrontens første læsermøde bliver holdt 22. april 1986, hvor de businteresserede har lejlighed til at møde ligesindede. Bl.a. viser 56-Torben Liebst lysbilleder, som han har gjort så mange gange siden. Han har været en stor hjælp til mødeafholdelserne gennem alle årene, ligesom 6-Arne Madsen i mange år bidrager med mange lysbilleder. Alle Busfrontens møder er blevet holdt i Valby Medborgerhus ved Toftegårds Plads - lige ved HTs nuværende hovedkontor. Lysbillederne har gennem årene spændt vidt - fra historiske tilbageblik til Torben Liebsts trafikale årsberetning. De seneste år har der også været vist busvideoer, og der har været illustrerede foredrag om hedengange rutebilselskaber som Sengeløse Rutebiler og Sølvbusserne. På møderne er der desuden salg af fotos samt bøger fra SHS, ligesom diverse blade og rulleskilte ofte bortgives.
Julemødet er hurtigt blevet en tradition. Denne ene gang om året julehygger en flok businteresserede sig i Valby med masser af julegodter, og specielt disse møder er godt besøgt. Siden 1998 har julemøderne været holdt i fællesskab med Bushistorisk Selskab.
Den første egentlige Busfront-udflugt finder sted 24. maj 1986. Turen foregår med dels De Hvide Bussers AEC Reliance Mk. 6, dels Automobilfartens (Viklit Graae Jørgensens) Triangel-rutebil fra 1934. De 12 turdeltagere kommer vidt omkring, bl.a. forbi Birkerød Bus Compagni, B.B. Bus, HT Do. Hillerød og Jørgen Andersen i Hillerød.

28. oktober 1986 - foreningen stiftes
I løbet af sommeren 1986 er en fusion på trapperne, samtidig med at Busfronten runder de 100 abonnenter. Bus-Historisk Forening bliver aldrig den store succes, og den har forholdsvis få medlemmer. Samtidig skaber det forvirring, at nogle er abonnenter på Busfronten, andre medlemmer af foreningen. 28. oktober 1986 bliver der derfor kaldt til stiftende generalforsamling i Foreningen Busfronten.
Visse i SHS føler sig lidt truet - de frygter, at den nye forening vil koste dem medlemmer (det viser sig dog ikke at være tilfældet). Det skal dog nævnes, at Mikael Lund m.fl. fra SHS på selve generalforsamlingen hjælper Busfronten med at få formalia på plads, så foreningens vedtægter er gyldige (bl.a. blev en paragraf om, at bestyrelsesmedlemmerne skulle fritages for kontingent slettet). I dag er der et udmærket samarbejde de to foreninger imellem.
I alt 23 kommer til den stiftende generalforsamling. 11-Svenn Erik Nielsen vælges som formand, 1-Kai W. Mosgaard bliver næstformand og 82-Frederik Skov får hvervet som kasserer. Frederik har dog styret regnskaberne siden sommeren. 45-Ole Bøglund og 2-Henrik Lynder bliver valgt som menige bestyrelsesmedlemmer, og 59-Ole Juel Nielsen og 3-Thomas Hildebrand bliver suppleanter. Revisorer bliver 5-Claus Hansen og 29-Michael Sinding, mens 81-Hans Kjærgaard er revisorsuppleant. I forhold til i dag er det kun Michael, der har siddet på samme post igennem alle årene - dog er Svenn Erik nu (atter) bestyrelsesmedlem, men han har været suppleant i en årrække.
Busfronten er nu blevet en forening med eget medlemsblad og egen bestyrelse, der arrangerer udflugter og møder. Men i bund og grund er det blot organisatoriske ændringer, der er sket - bladet er stadig det centrale. Ved årsskiftet til 1987 stiger "halvårsabonnementet" fra 60 kr. til 75 kr., men så hedder det også "medlemskontingent"!

Emblemer, medlemskort og brochurer
I 1987 bliver medlemmerne transporteret i både bus, tog og færge. Årets medlemsudflugt 5. september går med Claus Hansens Mercedes Benz OP 312 fra 1963. Fra Hellerup går turen bl.a. forbi Ringsted Karosserfabrik, Nykøbing S, Rørvig, Hundested og retur. Mercedes'en findes i øvrigt i dag hos De blaa Omnibusser i Holte.
1987 er også året, hvor foreningen får produceret et stofemblem, og hvor medlemmerne får deres første medlemskort. Desuden kommer den første hvervebrochure på gaden.
Året efter går turen rundt i København 23. april 1988, hvor de 20 deltagere bliver transporteret rundt i KS 556, lånt af HT Do. Ryvang. København bliver kørt tyndt, og bussen foreviges med diverse beskiltninger på næsten samtlige københavnske linier, lige fra Sydvestpynten til Therkildsens Ruter i Bagsværd. 4. juni 1988 er det tid for endnu en medlemsudflugt. Denne gang drager 29 Busfront-deltagere til IVAO88-messen i Hamborg.

Kvaliteten i højsædet - offset-tryk og rastede fotos
I juli 1988 har foreningen 137 medlemmer, et medlemstal der indtil 1999 er holdt ret stabilt. Med det store oplag tager Busfronten efterhånden lang tid at trykke, og især arbejdet med at folde de mange ark papir giver mange ømme tommelfingre. Når bladet skal sendes, kan alle numrene ikke være i én postkasse, så det er nødvendig at gå rundt til forskellige postkasser, for at der er plads nok.
For at lette redaktionen og for at højne kvaliteten går redaktionen i 1988 over til at få offset-trykt bladet. Kontakten bliver skabt, da 80-Kim Løvenskjold har en skolekammerat, hvis far, Poul, har et trykkeri. Trykkeriets maskine har i øvrigt en fortid hos HT. Vi har i de efterfølgende år benyttet dette trykkeri til en særdeles god pris. Det er derfor trist, da denne trykkerivirksomhed lukker i sommeren 1996 uden varsel af personlige årsager.
I forbindelse med overgangen til offset-tryk bliver bladets format mindre. Oprindeligt måler det 18 x 26 cm, men i offset-tryk bliver formatet 15,5 x 23 cm.
Busfronten får også forbedret billedkvaliteten. Siden Busfronten 35 prydes en del af forsiden af et foto, men det er blot kopieret på. Fra 1988-93 får redaktionen rastet fotos hos ex-18-Benny Frederiksen fra Blokposten, derefter sker det en meget kort overgang i Roskilde, og 1994-96 blev billederne rastet af 215-Jan Dyreborg i Esbjerg.
Som følge af de nye tider med bedre kvalitet stiger kontingentet nytårsdag 1989 med en femmer til 80 kr. pr. halvår.

Redaktionen og "de andre"
Det redaktionelle arbejde består i høj grad af at skrive egne observationer og oplevelser, mens indlæg fra andre først bliver mere almindelige efterhånden. 39-Jens Birch har bl.a. haft artikelserien "Privatbanerne som rutebilselskaber", der også har udmundet i flere særhæfter, bl.a. Østbanehæftet (Busfronten 70), som Østbanen uddeler til alle medarbejderne. 75-Niels Bay er blandt mange en flittig skribent, og han har bl.a. udarbejdet to index over Busfront-numrene. 64-Lars Ersgaard har også bidraget med mange artikler, bl.a. fra LDBs landsmøder. 30-Per Goe Jacobsen har hjulpet med mange baggrundsoplysninger, og der kunne nævnes mange andre.
Stilen i Busfronten har gennem tiderne generelt ændret sig fra små anekdoter og artikler om personlige oplevelser til mere faktuelle notitser. Især i de senere år er der kommet flere længere artikler.

Til "pressemøde" hos HT
Det redaktionelle arbejde er ikke kun hårdt arbejde. Efter at Busfronten er blevet en forening, får redaktionen også pressemeddelelser fra bl.a. HT med invitationer til pressemøder og presseseminarer. Pressemøderne finder som regel sted i forbindelse med indvielse af nye busanlæg og busterminaler eller præsentation af nye bustyper og kunstbusser. De andre deltagende er journalister fra dagbladene og enkelte distriktsblade, HT's spidser og nogle gange repræsentanter fra Dansk Jernbane-Klub og SHS.
Pressemøderne bliver altid ledsaget af overdådige bespisninger. Redaktionen har bl.a. fyldt maverne på HT's regning på Langelinie Pavillonen, Søpavillonen, Store Kro i Fredensborg, Hotel Marina i Vedbæk, Hotel Eremitage i Lyngby, Amtsrådhuset i Roskilde og mange andre steder. Ufatteligt, at de ikke har taget (mere) på! Disse "pressemøder" er dog for længst blevet sparet væk. Det skyldes dels opdelingen af HT i en administrations- og en busdivision, dels at HTs direktør Finn Torjussen og og pressechef A. Bro Rasmussen dør i 1990, og at den nye direktør Henning Hummelmose synes, at den slags er noget "pjat". I stedet er HT og andre trafikselskaber i høj grad gået over til at faxe pressemeddelelser. Derfor anskaffer redaktionen sig en telefax. Busfronten har et godt forhold til og samarbejde med karosserifabrikkerne, trafikselskaberne og mange vognmænd. Flere vognmænd har i tidens løb tilbudt foreningen at overtage gamle busser gratis, men det er aldrig blevet realiseret, bl.a. på grund af manglende opbevaringsmulighed. Desuden er der en række udgifter og opgaver forbundet med at have eget materiel.

Til Jylland og farvel til Hvidovre Rutebiler
Tilbage til udflugterne! 24. maj 1989 går turen til DAB i Silkeborg, og omtrent 30 medlemmer takker ja til udflugten.
Kontingentet stiger 1. januar 1990 til 100 kr. pr. halvår, og siden er det ikke steget. Kontingentet betales dog nu med 200 kr. én gang om året.
Udflugten 25. marts 1990 har en sørgelig anledning. HTs privatiseringsrunde gør, at en række vognmænd lukker. Kai er dengang chauffør hos Hvidovre Rutebiler, og han aftaler derfor med Hvidovre Rutebilers direktør, at vi kan låne en af Hvidovre Rutebilers ældste busser, vogn 81 eller 82 (Volvo B58/AaK). På dagen viser det sig imidlertid, at begge vogne allerede er solgt til Jørgen Andersen i Ballerup, og i stedet lader medlemmerne sig transportere i vogn 2 (Volvo B10M/VBK). Turen går rundt over alt på Hvidovre Rutebilers linienet, og der serveres automatkaffe i chaufførstuen i Hundige. Bussen bliver bl.a. skiltet som linie 161, der ellers kun bliver kørt af HT selv. Ingen forestiller sig vist den gang, at busser i Hvidovre Rutebilers bemaling i de kommende år kan ses på en række forskellige linier i hele HT-området.

Ud & Se med HT - for sidste gang
11. august 1991 låner Busfronten HT 766 af Do. Gladsaxe. De 12 deltagere kører rundt i bl.a. København og Lyngby samt via Do. Ballerup og Birkerød Bus Compagni. I Birkerød tager Busfronten konkurencen op med HT. Normalt skal bussen køre rundt skiltet "00 Ikke i rute", men på Vasevej har man glemt at skilte om, så der stadig står "334 Holte st.". Det betyder, at en ung mand løber flere hundrede meter efter bussen, og han bliver da også til sidst belønnet med et lift. I øvrigt skal det tilføjes, at chaufførerne på Do. Gladsaxe undrer sig over, at Busfronten har fået sådan en gammel bus stillet til rådighed af HT - de kunne da godt have lånt en lidt nyere ud...!
1991-turen bliver den sidste "frie" tur. Turistvognmændenes Landsforening brokker sig, da de mener, at foreningen burde leje en turistbus til udflugterne. Der er ikke forståelse for, at medlemmerne netop vil køre rundt i en gammel HT-bus og altså ikke har noget egentligt transportbehov, der skal dækkes. På grund af strammede regler er det i dag desværre umuligt at køre en tur som i 1991.
Trods alle odds er der dog atter medlemsudflugt 10. maj 1992. Turen går med en Leyland DAB Serie II bl.a. til De Grønne Busser i Rørvig. Men turen er ikke helt fri som tidligere - vognmanden har velvilligt fået tilladelse af VT til at indsætte en dubleringsvogn på de eksisterende ruter. Men det betyder, at man slavisk skal følge en køreplan uden svinkeærinder.

Forsinkede blade i otte år
Problemer med udgivelsesterminerne er på dagsordenen fra 1988 til 1996. I 1988 udkommer det daværende månedsblad således kun med 11 numre, i 1989 otte, og fra 1990 besluttes det kun at udsende 10 årlige numre for at sikre regulariteten. Fra 1992-årgangen er antallet af udgivelser indskrænket til otte, men til gengæld tilstræbes det at udsende to særhæfter hvert år.
Samme år skifter bladet formelt navn fra "Nyt fra Busfronten" til blot "Busfronten", og forsidebilledet bliver lidt større. De færre numre betyder ikke, at medlemmerne får færre sider at bladre i. De enkelte numre er blot blevet tykkere.
For at skaffe flere medlemmer udarbejder redaktionen i løbet af 1991-92 endnu en hvervebrochure, som medlemmer opfordres til at omdele relevante steder.

Nye kræfter
Mange har på skift siddet i bestyrelsen. Her skal blot nævnes nogle få. I 1990 stopper Frederik Skov som kasserer og afløses af 100-Jørgen Wiegandt, og i 1992 ønsker Svenn Erik Nielsen at stoppe som formand. I en overgang har han lavet bladet næsten alene, da Kai og Thomas er kørt lidt træt. 121-Johannes Baagøe-Nielsen har tilbudt at give den trængte redaktion en hånd, og ved generalforsamlingen i april 1992 får også "ledelsen" tilført frisk blod, da Johannes tiltræder som formand. 97-Finn Hørsted begynder samtidig som en flittig renskriver af stof til bladet indtil 1995.
Motorklubben Ryvang arrangerer i november 1992 en tur til Jylland med vogn 1849 (Volvo B10M/DAB). For at få fyldt bussen op inviterer klubben i sidste øjeblik Busfrontens medlemmer med på turen, og 10-15 tager imod tilbudet.
Medlemsudflugten 17. april 1993 går til DSB busser i Holbæk for at se de opstillede veteranbusser. De 15 medlemmer bliver transporteret i Jonathan Petersens Leyland DAB Serie II årgang 1968.
Året efter går turen til vores sydlige nabo. Medlemsudflugten 3. september 1994 går med tog til Warnemünde og derfra med bus til Rostock, hvor hovedattraktionen er Rostocker Strassenbahn A.G.'s IFA H6B fra 1958. Deltagertallet når en ny bundrekord: kun 8 vil med! I 1995 var der ingen udflugt.

Historisk busforening stiftes
I november 1994 ser endnu en forening for businteresserede dagens lys, nemlig Bushistorisk Selskab. De to foreninger dækker hvert deres felt. Bushistorisk Selskab går mere i dybden med historiske artikler og en busbevaringsfond, mens Busfronten bringer aktuelle notitser til torvs. Kai, Johannes og Kim Løvenskjold er blandt bestyrelsesmedlemmerne i den nye forening - de to førstnævnte sad på det tidspunkt også i Busfrontens bestyrelse. De to foreninger samarbejder, så Busfrontens medlemmer har fået Bushistorisk Selskabs særhæfte "De hvide Busser 1944-45" mod, at Bushistorisk Selskab har fået lov til at sende hverveblanketter rundt til Busfrontens medlemmer. Samarbejdet er blevet tættere de sidste par år med fælles julemøder og udflugt, men der er ingen planer om fusion med Bushistorisk Selskab - de to foreninger har hvert sit formål, men supplerer hinanden godt. Ligesom ved Busfrontens stiftelse, hvor SHS ikke mærker nogen videre medlemstilbagegang pga. den nye "konkurrent", har stiftelsen af Bushistorisk Selskab kun betydet ganske få færre medlemmer i Busfronten. Til gengæld er en del medlem af begge foreninger.

Ny redaktion og ny bestyrelse
Sidst i 1994 rundes jubilæet med Busfronten nr. 100. Fra og med 1995-årgangen skifter Busfronten redaktion. Thomas bliver ny ansvarshavende redaktør, og Svenn Erik vender også tilbage til redaktionen. Svenn Erik står for renskrivning og redigering, mens Thomas' arbejdsopgaver er redigering og opsætning af bladet, og desuden skriver han en del. Redaktørskiftet bliver markeret med et nyt layout. Repro-leverandøren 215-Jan Dyreborg udarbejder et nyt, mere iøjnefaldende bladhoved, ligesom brevpapir og rubrikskrifter ændres. I 1995 indledes en ny tradition: Der åbnes for debat a la generalforsamlingens "Eventuelt" på et af efterårsmøderne, så medlemmerne to gange årligt har en let mulighed for at give deres mening til kende.
Ved generalforsamlingen 23. april 1996 er der for første gang afstemning i foreningens historie. Der er tale om kampvalg til bestyrelsen, da fem stiller op til de tre poster, som er på valg. Resultatet bliver en del omrokeringer og nye bestyrelsesmedlemmer. Johannes ønsker at stoppe som formand, og Thomas bliver foreningens 3. formand. Et nyt ansigt i bestyrelsen er 115-Jesper Kiby Denborg, som året efter bliver næstformand.

Kopiering igen - men digitalt
Busfrontens trykkested siden 1988 lukker som nævnt i 1996. Fra efteråret 1996 er Busfronten derfor gået over til digital kopiering hos KopiService. Det betyder bl.a. at vi slipper for at skulle raste billeder, at bladene er lidt dyrere at lave - og at formatet krymper endnu en gang: Det har fået et "normalt" format, nemlig A5-størrelse på 14,5 x 21cm.
Busfrontens udflugt 6. oktober 1996 har HTs bevarede busmateriel som mål. 18 medlemmer ser gamle HT-busser på det lukkede Ørnevej-anlæg, på HT-museets lukkede afdeling i Glostrup og museet på Islevdalvej. Transporten foregår med almindelige biler, da det er umuligt at skaffe en bus til en overkommelig pris.

10 års fødselsdag
Foreningen gør sjældent meget ud af sig selv, men 10-året for foreningens stiftelse bliver markeret. Jesper laver et særhæfte om foreningens historie, udflugter og gode råd m.m. Samtidig opretter Busfronten et medlemsbibliotek, hvor medlemmerne kan låne de tidsskrifter, foreningen har modtaget gennem årene - bl.a. via bladudvekslingsaftaler med andre foreninger i ind- og udland. Første bibliotekar er 40-Steen Byllemos, men fra 1997 overtager 159-Allan Chr. Nielsen tjansen. Efter en sløv opstart har lidt flere medlemmer nu fået øjnene op for bibliotekets tilbud.
10 års fødselsdagen fejres også med en stor interesseundersøgelse blandt de 134 medlemmer. 62 medlemmer svarer, og for første gang får medlemmerne en adresseliste over samtlige "normale" medlemmer - og med angivelse af deres interesser. Kun medlemmer, som har ønsket at være anonyme, samt mere officielle abonnenter og visse friabonnenter er udeladt af listen. De sidstnævnte skifter i øvrigt medlemsnr. i 1996, så de begynder med 900 i stedet for 200. Endelig markeres fødselsdagen med en tredje version af hvervebrochuren. Der bliver desuden etableret et foreningsarkiv, hvor foreningens korrespondance gemmes. I 1997 går medlemsudflugten til Jylland for anden gang . 10. marts kører 17 medlemmer til Aabenraa Karosserifabrik, hvor man bl.a. kan følge nybygningen af diverse busser. Vejen bliver også lagt forbi Bushistorisk Selskabs og DSBs bevarede busser i Kolding.
Foreningens vedtægter fra stiftelsen i 1986 er gyldige 10 år efter, men så sker der også noget. På mange områder er vedtægterne utidssvarende, og praksis er på flere områder anderledes end beskrevet i vedtægterne. Desuden er der nogle sproglige rettelser. Vedtægterne revideres derfor i 1997, 1998 og 1999.

Internettet
Største nyhed i 1997 er foreningens satsning på internettet. 33-Peder Schmidt har lavet en uofficiel hjemmeside for Busfronten i efteråret 1996, og det er den, som bliver udbygget gevaldigt og gjort officiel i oktober 1997 på adressen www.danbbs.dk/~busfront. Samtidig får Busfronten også en e-mailadresse, og efterhånden sender hovedparten af medlemsbladets skribenter indlæg via internettet. Busfronten får også løbende e-mails fra folk, som ikke er interesserede i busser i særlig grad, men blot har et specifikt problem, som vi så kan løse som "eksperter".
Hjemmesiden bliver gradvist udbygget, så der kommer stadig flere undersider. I 1997 begynder de første elektroniske nyhedsbreve at blive sendt ud til medlemmer med en e-mailadresse, og året efter etableres en mailingliste, hvor medlemmer kan udveksle observationer og få svar på spørgsmål m.m. her og nu. Oprindelig står Peder og Jesper for sidens opbygning, men siden efteråret 1999 har Jesper, 252-René Thaulov Nielsen og 187-Thomas de Laine haft ansvaret for siden.

Rundt i Storkøbenhavn
De Blaa Omnibusser i Holte er mål for medlemsudflugten 9. maj 1998, som ellers er nær ved at blive aflyst: En storkonflikt, der næsten har lammet hele Danmark, stopper blot én dag før pga. et regeringsindgreb. 23 deltagere dukker op og kommer med ud på en tur på De Blaa Omnibussers linienet for at ende i garagen - i øvrigt få dage før De Blaa stopper som HT-entreprenør (når der ses bort fra ekstrakørsel).
Året efter går turen 3. oktober 1999 til Linjebus i Gladsaxe. For første gang er turen arrangeret i fællesskab med Bushistorisk Selskab, og i alt 24 deltager. Der er rundvisning på værkstedet, og bagefter kører selskabet bl.a. forbi HT-museet og Arrivas nedlagte anlæg i Islev.
I 1998 holder Busfronten for første gang ekstraordinær generalforsamling (ud over den stiftende i 1986). Det skyldes dog blot nogle formalia, fordi regnskabet for 1997 ikke kan godkendes på forårets ordinære generalforsamling. Fra 1998/99 bliver kontingentperioden harmoniseret. Hidtil har enkelte medlemmer af historiske grunde betalt juli-juni, men herefter følger samtlige medlemmers medlemskab kalenderåret.
Fra efteråret 1999 kan man også købe Busfrontens særhæfter hos Nyboder Boghandel i St. Kongensgade, og visse boghandlere i Odsherred får Odsherred-særhæftet i kommission.

Mange nye medlemmer - og ny interesseundersøgelse
I efteråret 1999 gentager Busfronten medlems- og interesseundersøgelsen fra 1996. Denne gang kan man også svare via internettet, og også nye medlemmer vil blive spurgt om deres interesser, så foreningen altid har en opdateret liste. Foreningen runder de 150 medlemmer i 1999. Efter i mange år at have ligget stabilt på omkring 130-140 medlemmer, stiger medlemstallet fra 138 ved årets begyndelse til 153 ved udgangen af 1999. Hovedårsagen er Busfrontens internetside. De fleste nye medlemmer har første gang hørt om foreningen, da de har søgt på noget om busser på internettet, og hjemmesiden så er kommet frem. Langt de fleste af Foreningen Busfrontens 153 medlemmer bor i HT-området, men resten af landet er også fint repræsenteret. Foreningen har også medlemmer i Sverige, Tyskland, England, Holland og Portugal, ja sågar i New Zealand. En del vognmænd og karosserifabrikker har desuden tegnet abonnement på bladet. Så Busfronten er repræsenteret rundt omkring. Vi har dog så vidt vides endnu aldrig haft nogen medlemmer på Bornholm!

Det er svært at spå...
Hvad vil fremtiden bringe? Det er svært at sige, hvad angår Foreningen Busfronten, men ser man på rutebilbranchen er udviklingen ret entydig: Hvem står for kørslen: Amterne, der i dag har de fleste liniekoncessioner, har en meget forskellig styring af busdriften. Imidlertid kommer en nedlæggelse eller sammenlæggelse af amterne på tale nu og da.
Hvem kører: Vognmændenes antal bliver stadig mindre. De små og halvstore vognmandsfirmaer udkonkurreres eller opkøbes af store internationale koncerner. Hvad kører: Busmateriellet bliver stadig mere standardiseret, og i de fleste amter har busserne nu også ens bemaling.
Det kan se sort ud, men én ting er sikker: Der kommer til at ske en masse - også i de kommende år. Med korte kontrakter er der konstant hundredvis af ruter i udbud, så vognmændene skiftes hurtigt ud. Med andre ord får Busfrontens medlemmer nok at se til, og det skulle undre meget, om der ikke også i fremtiden er busser, der skiller sig ud fra mængden, eller interessante linieændringer.

Et efterskrift - mange nævnt, andre glemt...
Mange er blevet nævnt i denne foreningshistorie, men der er formentlig nogle, der er "glemt". Vi har valgt ikke at gå over i den anden grøft med "ingen nævnt, ingen glemt", da det jo er medlemmerne, der driver foreningen. Det betyder ikke, at bestyrelsen og andre ikke værdsætter indsatsen hos dem, der ikke er nævnt i artiklen. Det er blot et tegn på, at vi har været og er mange aktive - før som nu.
Historien er skrevet af 115-Jesper Kiby Denborg på baggrund af oplysninger primært fra 3-Thomas Hildebrand, gamle Busfront-numre, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesmødereferater m.v. Desuden har 2-Henrik Lynder, 11-Svenn Erik Nielsen, 56-Torben Liebst, 121-Johannes Baagøe-Nielsen og 159-Allan Chr. Nielsen bidraget med kommentarer. Tak for det!

Du er besøgende nummer siden den 4. januar 2001.

<Til Busfrontens forside> <Tilbage til forrige side> <Til toppen af siden>

Opdateret 4. januar 2001

Copyright © 2001 • Foreningen Busfronten • www.busfronten.dk