"waarden en normen" als verplicht vak in het onderwijs

CDA-leider Jan Peter Balkenende pleit ervoor om de wens tot meer waardenoverdracht in het onderwijs ook concreet handen en voeten te geven door het in het curriculum op te nemen.

Balkenende: "Een betere en veilige samenleving begint in het gezin en het onderwijs. Behalve kleinere scholen, waar de leraar de leerling weer kent, is het ook van belang om naar de inhoud te kijken. Je hebt jongeren in ieder geval tot hun 16e op school, dus die periode moet je ook benutten om ze voor te bereiden op de samenleving. Zeker in een samenleving als de onze, met veel nieuwkomers, moeten we veel investeren in het invulling geven aan de Nederlandse cultuur. Dat geldt zowel allochtone, als autochtone leerlingen. Via een vast onderdeel levensbeschouwing en cultuur in het curriculum moet dat ook gewoon zichtbaar worden gemaakt".

Balkenende doet dit voorstel in zijn interview in het kerstnummer van Elsevier.



Wilt u hier op reageren, klik dan hier