86-a Universala Kongreso de Esperanto  Zagreb, Kroatio  21- 28 julio 2001
Kulturo de dialogoj - dialogo inter kulturoj
     

LKK
Honora Komitato
    
pri Kroatio
pri Zagreb

Utilaj informoj
Vizoj
Kongresejoj
Loĝado en Zagreb

Programo
Ekskursoj 
Aliaj aranĝoj
Dua Bulteno

Ligoj al...


Kontaktoj:
Kongresa Administracio 
Centra Oficejo de UEA
Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam
tel.: +31 10 436 1044
fakso: +31 10 436 1751
rete:uea@inter.nl.net
TTT-paĝoj de UEA

LKK (Kroata Esperanto-Ligo) Kneza Mislava 11/III
HR-10000 Zagreb,Kroatio
tel.: +(385 1) 4617 550 
kaj 46 10 044
fakso: +(385 1) 4619 373
rete: esperanto@zg.tel.hr
TTT-paĝoj de KEL

 

Bonvenon al Zagreb!

Bonvenon al Zagreb, al la ĉefurbo de Respubliko Kroatio. Zagreb estas urbo de riĉa historio, de  la mezepoka etoso, la urbo turnita al la estonteco.

Ĝi kuŝas sur la deklivo de la monto Medvednica, apud la rivero Sava. Zagreb ĉiam troviĝis je la vojkruciĝo kaj estis ligilo inter Okcidento kaj Oriento, kunligante la Mezeŭropon kun Adriatiko, Mediteraneo kaj la mondo.

Zagreb ne estas nur survoja halto sed ankaŭ la celo de multaj oficaj kaj turismaj vojaĝoj. Altirita per ĝia ĉarmo, multaj preterpase venintaj  vizitintoj revenas.

Zagreb estas la urbo kiu malgraŭ sia grandeco sukcesis konservi sian animon kaj resti hommezura. Ĝia arkitekturo kaj la placoj de la Supra urbo kaj de Kaptol, iom pli juna Suba urbo, preĝejoj kaj memorskulptaĵoj asertas pri ties miljara historio kaj pri la riĉa tradicio, pri la konservita etoso de la pasintaj epokoj enteksita en la nuntempon je la nivelo de la eŭropa civilizo. Zagreb estas kultura kaj scienca centro, universitata centro kun multnombra junularo. La urbo signife kontribuis al la monda scenejo: en Zagreb edukiĝis multaj internacie famaj personoj. Ĝi estas  ekonomie kaj komerce domina urbo en tiu mondoparto, lulilo kie startis multaj sportoj kaj eŭropaj sportaj unuaranguloj.

Zagreb proponas allogan gastronomion, ĝia proksima ĉirkaŭaĵo samkiel kiel la pli fora estas unikaj. Vidinda urbo estas Zagreb, kune kun siaj loĝantoj kiuj enspiras ties rekoneblan gastaman spiriton.

Zagreb havas unu milionon da loĝantoj. Tradicie zagrebanoj donacas al siaj gastoj ruĝan koroforman mielkukon. Tial ni nomas ĝin - Urbo kun miliono da koroj.


Bonvenigo de ministrino pri turismo

Mi ĝojas ke Zagrebo estas elektita kiel gastiganta urbo de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto. Mi certas ke la urbo Zagrebo profitos tiun okazon por montri siajn gastamon kaj ĉarmon. Ni esperas ke ni povos montri al vi almenaŭ parton de niaj turismaj potencialoj.

Ĉiuj, kiuj vizitos Kroation povos konvinkiĝi ke temas pri belega lando, konata laŭ la gastamo kaj elkoreco de siaj homoj; kaj precipe la turismaj agantoj faros sian plejan eblon por ke via kongreso estu sukcesa, kaj la kongresanoj kontentaj.

Plej bondezire,
Pave Župan Rusković
Ministrino pri turismo de Kroatio


Ni elkore invitas vin al Zagreb. 
Spertu Esperantujon en la jaro 2001, 
en la urbo kie Esperanto bone fartas.  

 


La paĝoj estas en Unikodo kaj estas aranĝitaj por MS IE4+. Aranĝo, prizorgo kaj ©fotoj : Ivan Špoljarec - Štef
Lasta ŝanĝo: 2001.02.17.