Neppis: auto, jota nepataan (jotkut sanovat myös sneppis)

Kisaneppis: alkuperäistä “tehdasautoa” saa muokata siitä osia pois ottamalla ja näin esim. painopistettä ja ajo-ominaisuuksia parantaen. Mitään ei saa lisätä (esim. lisäpainoja, erikoispyöriä). Koristemaalaukset ovat sallittuja.

Nepata: tönäistä, töytäistä pientä muovista autoa (neppistä) niin, että se pyörien varassa liikkuu radalla haluttuun suuntaan

Vuoro: jokainen kilpailija saa vuorollaan nepata autoa kolme kertaa. Vuoron alussa auton saa asettaa haluttuun kohtaan radan halkaisijaan nähden. Neppien välillä autoa saa liikutta siten, että vähintään yksi pyörä pysyy paikoillaan. Vuoron lopussa neppis nostetaan pois radalta pysähtymiskohdan välittömään läheisyyteen (ks. Ryysisneppaus)

Lypsäminen: kiusaus liikuttaa autoa ylläolevasta poiketen. Kilpailija soveltaa liian väljästi neppien ja vuorojen välillä sallittavaa neppiksen liikuttelua ja saa vilpillisesti muutamien senttien etua. Kiinnijäämisestä seuraa yleistä paheksuntaa tai peräti puujalka.

Kelli: auto kaatuu katolleen, käy katollaan tai putoaa kellikuoppaan. Tällöin auto joudutaan siirtämään kelliin johtaneen nepin lähtöpaikkaan.

Puolari: auto jää radalle kyljelleen. Rangaistuksena palataan Puolariin johtaneen nepin puoleenväliin.

Kellikuoppa: radan varressa olevat vallihautamaiset kuopat, joihin neppis ei saa pudota (ks. Kelli)

Kuolonkuoppa, Kuolari: muuten kuin kellikuoppa, mutta kuolonkuoppaan putoaminen merkitsee joutumista koko joukon hännille.

Reuna: jos radan vierellä ei ole kellikuoppaa, on siinä kuitenkin oltava selkeä reuna, jota ei saa ylittää. Jos neppis ylittää reunan pysyen kuitenkin pystyssä, on neppausta jatkettava siitä kohtaa, mistä reunan ylitys tapahtui. Auton renkaiden on tällöin koskettava reunaa. Jos auto tekee kellin reunan ulkopuolella, on kyseessä normaali kelli. (ks. Kelli)

Raivoneppi, Raivis, Raivari, Rage: holtiton voimaneppi, jolla pyritään tuurilla pitkälle ja toivotaan, että auto jää pyörilleen. Toimii ainoastaan väljillä kellisäännöillä (tällöin auto saa pyöriä miten vain, kunhan jää pyörilleen). Normaalioloissa vastaa kelliä.

Helikopteri, Hellari: neppis pyörii kärrynpyörää kyljelleen puolaeriasennossa jääden joko Puolariin tai pyörilleen pyörimättä kuitenkaan katon kautta. Toimii niin ikään ainoastaan väljillä kellisäännöillä ja on normaalioliossa kelli.

Free ride -alue: osa radasta, jossa ei ole kellikuoppia eikä reunoja. Tällä alueella neppistä ei saa siirtää vuorojen välillä - ainoastaan kulkusuuntaa saa muuttaa.

Ryysisneppaus: normaalineppuksessa autot poistetaan radan sivuun odottamaan seuraavaa vuoroa, mutta ryysissäännöillä niin ei tehdä. Autot pysyvät radalla seuraavien autojen esteinä. Jos toinen auto tönäisee omaa autoa, kuljettaja saa päättää jatkaako siitä mihin neppisauto jää vai siitä missä se oli ennen töytäisyä. Näin tehdään ero neppiksen ja petanquen välille...

KPS, Kivi - Paperi - Sakset: legendaarinen tapa ratkaista erimielisyydet. “Taistelupari” valitsee mielessään jonkun näistä kolmesta elementistä ja paljastaa sen samanaikaisesti käsimerkin avulla vastustajalleen. Kivi tylsyttää sakset, sakset leikkaavat paperin, paperi käärii kiven. KPS:n avulla ratkaistaan mm. aika-ajojärjestys.

IGNA: Intergalactical Neppis Association. Neppistoiminnan kattojärjestö.