terug naar eerste bladzijde:

HOOFDGELD VRIJENHOEVEN anno 1623


				HOOFDGELD VRIJENHOEFF ANNO 1623

BEWERKTE EN OP ALPHABETISCHE VOLGORDE GEZETTE TRANSCRIPTIE VAN H  					HET HOOFDGELD VRIJENHOEFF


(volgens transcriptie van Stadsarchief II, 501A van het GA Leiden, inventarisnummer 4024 ff
1403-1405v)

V= Vrijenhoef

bewerkt door:
F.J. van der Helm
's-Gravenhage
helmhuis@casema.net


			Aeltgen Jaep Thomasdr (V) - 					1 hooft

				Bouwen (V), 
				Cos ende
				Neeltgen weeskinderen van 
			Henrick Bouwensz ende Griete Cossen - 			3 hoofden

			Claes Cornelisz (V) [inwonende bij Cornelis Gerritsz Gobbertgen] ende 	
				Appelonia Gerritsdr sijn huijsvrouwe - 			2 hoofden

			Cleijn zie: Gijs Gijsen Cleijn

			Cornelis Gerritsz Gobbertgen (V) ende 
				Grietgen Bastiaensdr sijn huijsvre met 
				Gerrit heur kint - 						3 hoofden

			Cornelis Gijssen timmerman (V) ende 
				Agata Worboutsdr sijn huijsvrouwe met 
				Pieter, 
				Cornelis ende 
				Maritgen heure kinderen - 					5 hoofden

			Cornelis Pietersz anders Kees Anna Evertsz (V) met 
				Annetje Simonsdr sijn huijsvre met 
				Gerit, 
				Cornelis, 
				Maritgen, 
				Appelonia, 
				Ermpgen ende 
				Geertgen sijn voorkinders mitsg 
				Sijmon, 
				Willem ende 
				Maritgen haer voorkinders - 					11 hoofden

			Cornelis Pieter Neel Lypies (V) ende 
				Annetgen Huijbertsdr sijn huijsvrouwe - 		2 hoofden

			Cornelis Willem Harmansz (V) ende 
				Jannetgen Pietersdr sijn huijsvrouwe met 
				Willem heurl kint - 						3 hoofden

			Gobbertgen zie: Cornelis Gerritsz Gobbertgen

			Gijs Ariensz timmerman (V) ende 
				Grietgen Pietersdr sijn huijsvre - 				2 hoofden


			Gijs Gijsen Cleijn (V) ende 
				Maritgen Jansdr sijn huijsvre met 
				Cornelis, 
				Annetgen ende 
				Appelonia heure kinders - 					5 hoofden

			jonge Gijsgen Jan Gijsen (V) ende 
				Dieuwertgen Bouwensdr sijn huijsvr met 
				Neeltgen haar kint - 						3 hoofden

			Gijs Pietersz (V) ende 
				Berbera Pietersdr sijn huijsvre met 
				Arien, de soon van Cornelis Arien Gijsen tot Corteraer heur knecht - 
													3 hoofden

			Henrick Worboutsz (V) ende 
				Cecilia Pietersdr sijn huijsvre met 
				Arien heur kindt - 						3 hoofden

			Jannetgen Worboutsdr (V), zijn zuster [inwonende bij Mathijs Worboutsz] - 
													1 hooft

			Jan Corsz (V) ende 
				Maritgen Gijssendr sijn huijsvre met 
				Cors ende 
				Neeltgen heure kinderen - 					4 hoofden

			Maritgen Pietersdr (V) een weduwe [inwonende bij jonge Gijsgen Jan Gijsen] - 
													1 hooft

			Mathijs Worboutsz (V) ende 
				Annetgen Dircxdr sijn huijsvrouwe met 
				Dirck, 
				Maritgen ende 
				Neeltgen heure kinderen - 					5 hoofden

			Pieter Gijsen timmerman (V) ende 
				Appelonia Dircxdr sijn huijsvre met 
				Jan, 
				Cornelis, 
				Catarina, 
				Ermpgen ende 
				Geertgen heurl kinders - 					7 hoofden

			Warbout Matheusz (V) weduwenr, alleen - 			1 hooft

			Willem Pietersz (V) ende 
				Neeltgen Thijssendr sijn huijsvre met 
				Mathijs, 
				Cornelis ende 
				Pieter heure kinderen - 					5 hoofden

			Willem Willemsz (V) ende 
				Geertgen Jansdr sijn huijsvre met 
				Jan, 
				Cornelis, 
				Willem, 
				Maritgen, 
				Appelonia, 
				Aeltgen ende 
				Hillegont heure kinderen - 					9 hoofden