Om SVT: Företagsnytt

 

1999-07-05:

Eurovision Song Contest 2000 placeras i Stockholm

Sverige har genom vinsten i Jerusalem fått nöjet att arrangera nästa års Eurovision Song Contest. Det blir fjärde gången ESC anordnas i Sverige. 1975 genomfördes arrangemanget på Älvsjömässan i Stockholm, 1985 på Scandinavium i Göteborg och 1992 på Mässan/Ishallen i Malmö.

Liksom vid tidigare tillfällen har beslutet denna gång föregåtts av en analys av möjligheterna att arrangera evenemanget på olika ställen i Sverige.

Företrädare för SVT i Göteborg, Malmö och Stockholm har diskuterat olika samarbetsfrågor med tänkbara evenemangsarrangörer i de tre städerna. Dessa har varit Scandinavium och Göteborg & Co, Malmömässan och Malmö kommun samt Globen och Stockholm Information Service.

SVT:s planeringschef Hans Bonnevier har svarat för genomgången och analysen av de olika alternativen. Självklart är produktionsförutsättningarna av stor betydelse liksom kostnaderna. Men också säkerhet, hotellsituationen, service till artister och press har analyserats grundligt.

Intresset att stå som värd för detta evenemang har varit starkt hos alla tre städerna.
Malmö har dock konstaterat att man som arrangör inte denna gång klarar att uppfylla de villkor som angivits. Detta beror på att stora kostnader skulle uppstå för att färdigställa en lämplig arena inom Malmömässan och att den likväl skulle få en jämförelsevis liten publikkapacitet. I de båda andra städerna finns ju redan färdiga stora publika arenor.

Beträffande Stockholm och Göteborg kan sammanfattningsvis konstateras att båda erbjuder utomordentligt gynnsamma förutsättningar för detta evenemang. Antagligen två av de bästa möjligheterna i Europa.

Efter en genomgång av möjligheterna har TV-chefen Sam Nilsson beslutat att evenemanget skall äga rum i Stockholm och Globen.

Motiven för valet mellan dessa två mycket goda alternativ har varit att Stockholmsalternativet innebär något lägre kostnader och att Stockholm inte arrangerat evenemanget sedan 1975.

ESC 2000 kommer att äga rum den 13 maj 2000.

Ansvarig för projektet blir Svante Stockselius, SVT Nöje, Stockholm.

Jan-Olof Gurinder
informationschef

Ytterligare frågor besvaras av
Hans Bonnevier
planeringschef
tel 08-784 79 80

Mer information i höst
Sveriges Television kommer under hösten att göra en webbplats för ESC 2000. Bland annat kommer där att finnas information om var och när man kan köpa biljetter. Biljetter kommer inte att säljas av Sveriges Television.

  Tillbaka till SVT Företagsnytt
 

 
        © Sveriges Television