Sagan om Kung Peng och det Kalla Kriget Tillbaka
Som alla sagor kommer även denna saga att få ett gott slut. Men sagans funktion är att öva människor att modigt möta ondskan. Här kommer nu det allra ondaste avsnittet (med små glimtar av hopp instuckna som en krydda här och där, ska även sägas). Håll ut, det sista kapitlet är utomjordiskt gudomligt.

Framtidshälsningar Eva Nedivs

Det var en gång en ond Kung som ville krig. Hemska krig ville han. Hör här hans egen berättelse ur den svarta sagan om de lönsamma krigens årtusende.

"För att inte fastna i krigets detaljer vill jag från början tala om vad jag ville att det Andra Världskriget skulle åstadkomma," sa kung Peng rakt på sak för sina 13 åhörare. "Jag ville att Amerika skulle bli världsekonomins generator. Dollarn skulle bli världsvaluta och guldet skulle bli värdebasen (Amerika saknade större egna guldreserver). Den mest signifikanta händelsen under kriget var 'Bretton Woods'-överenskommelsen 1944. Krigsscenerna i Europa var en rökridå för att dölja denna händelses verkliga innebörd. Och det var en viss brådska. Tekniken att flyga flygplan över Atlanten var bevisad. Vi måste agera innan Tyskland hade utvecklat den kapaciteten för sitt bombflyg."

"Genom arrangemanget med att erbjuda den sk Marshall-hjälpen lade vi grunden för en långsiktig skuldsättning av alla europeiska länder. Vi delade alltså ut gröna dollarsedlar gratis. Med dem kunde varor köpas från industrin i Amerika. Det blev ett mönster som ledde till att länder med guldreserver flög över guld med reguljärflyg till USA för att få mer eftertraktade dollars att köpa amerikanska varor för. USA uppträdde som verklig 'riddare' och 'stödköpte' guld för att hålla guldpriset fast som man sa. En sån genomskinlig bluff. Och den raka lögnen gick hem i alla länder så småningom. Guldreserverna i de krigshärjade länderna krympte och ersattes med eskalerande statsskulder. Ja, så fick vi fast världen i vårt grepp."

"När så guldmängden i Forth Worth-bunkern bedömdes som tillräcklig, eller snarare när statsskulderna i världens krigshärjade länder närmade sig bruttonationalproduktens nivåer, bad vi president Nixon att tillkännage år 1971, att Amerika inte längre kunde upprätthålla sitt löfte att hålla guldpriset fast längre. Amerika avslutade därmed sitt tillfälliga arrangemang med en guldmyntfot. Och, - - - världens största guldkupp var genomförd för en aningslös världsopinion. Och detta sammanfattar mitt främsta syfte med det Andra Världskriget," sade Kung Peng med en spjuveraktig glimt i ögat. "Det andra syftet var bildandet av staten Israel."

"Och för detta fick jag oväntat bra hjälp från en korpral i det Första Världskriget. Som ung hade han blivit uppfostrad av sina föräldrar i den rätta Germanska andan. 'När jag fått 38 pryglingar av pappas läderrem så grät jag inte en droppe,' sa den stolte ynglingen en dag till sin mamma. Och i sin kamp att komma över de kroppsliga, själsliga och andliga sviterna från allt detta hittade han i sitt sökande Martin Luthers lilla bok 'Gegen die Juden und Ihre Lügen.' Luthers besvikelse i slutet av sitt liv över att inte ha vunnit över judarna till sin protestantism, formulerades i ett antal bittra formuleringar som samlades i en bok. De var så entydigt hatiska, att Adolf Hitler kunde citera Luthers text ordagrant för sin bok Mein Kampf. Som brevidläsning gav jag honom dessutom en ny version av budskapet till Bauer år 1773. 'Sions Vises Protokoll,' hette den sagan visst om jag kommer ihåg rätt. Ja, Hitler kunde jag anlita för min sak," sa Kung Peng. "Han hade den perfekta bakgrunden för mina syften, även om han hade lite bångstyriga idéer i början om räntefrihet tex. Men han fick ju aldrig fram något kapital på det sättet, eller hur? Så småningom följde han mig som en trogen hund," sade Kung Peng. "Och som syndabock för kriget har han ju tjänat mig väl."

"Men det är ytterligare en sak som västerlänningen måste inse, och det är den judiska religionens föreställning om offer. Det är en mångtusenårig rest sen den tid då det utvalda folket utnyttjades som slavar åt utomjordingarna Elohim. De behövde mat och begärde att de bästa djuren skulle offras för mathållingen till dem som hade det kosmiska ansvaret att anordna livet här på vår jord. Denna uråldriga attityd till offer finns kvar i modern tid. Därför kunde de äldste judarna inse att ett offer skulle behövas för att verkställa den utlovade drömmen: 'Nästa år Jerusalem.' Därför gick de med på att välja ut de 5 miljoner judar som var mindre lämpade för att bli pionjärer i ett nytt land. Samtidigt gav det ju västvärlden det dåliga samvete, som möjliggjorde staten Israels bildande. Ja, YHWH har verkligen gett de tuffaste uppgifterna till sitt egendomsfolk," sade Kung Peng. "Och det gjorde min uppgift lite enklare. Jag behövde ju bara skapa ett nytt Förenta Nationerna, efter det att förtroendet för Nationernas Förbund var kört i botten."

"Hur Andra Världskriget eskalerades, är det väsentligt? Nåja, en förklaring kan jag väl ge. Churchill och Roosevelt enades om att Amerika måste dras in i kriget för att finansiera krigets slutfas. Amerika var ju åter neutrala, och Amerikanen hade ju ingen vilja att blöda i Europa en gång till. Och absolut inte för judarnas sak. Så vi beslöt att samla USAs åldriga flotta som lockbete i Pearl Harbour i Stilla Havet. Våra Agenter förde fram detta som en risk mot Japans erövringsplaner i Sydostasien. Som alliansens högsta befälhavare kunde Roosevelt kräva att få all hemlig information om eventuella motattacker till sig i Vita Huset. Femton förvarningar om ett attackerande hangarfartyg och följande flygattack undanhölls det amerikanska folket - avsiktligt. Sen kunde presidenten med ett enda flammande tal till nationen mobilisera dess hela militära potential, och ett nytt lönsamt krig rullade i gång. Genom att förse Sovjet med vapen och ammunition i överflöd för 'den andra fronten' kunde de Amerikanska förlusterna minimeras. Deras promenadseger i västeuropa skördade bara en hundradel av de som dödades i den Röda Armén."

Kung Peng fortsatte mer och mer exalterad sin beskrivning: "Det tredje syftet med Andra Världskriget var att skapa en lönsam polaritet och senare konflikt mellan två supermakter. Frimurarna Rooseveldt, Churchill och Stalin, allierade för kriget, fick uppgiften att dra upp riktlinjerna till nästa blodbad. Med Churchills välformulerade illusion att 'en järnridå har fallit ner mellan Öst och Väst' kunde den lönsamma terrorbalansen byggas upp. De bästa krafterna från Nazitidens arbete på 'people control' smugglades i form av SS, SA, Gestapo, forskare och andra 'Agenter' över i lämpliga proportiner till KGB och CIA. Inte för att straffas utan för att deras kunskap var behövlig för fortsättningen av Min terroridé för det Kalla Kriget.

Med den konflikten, i min hand så att säga, kunde jag senare lamslå FN med en enkel vetorätt i Säkerhetsrådet," sa kung Peng. "Med en massa tomma fraser om fred, respekt för människovärdet, kulturen osv som lockbete kunde jag helt styra de båda presidenterna från USA och Sovjet att stoppa alla verkligt konkreta fredsambitioner i världen. Idealisten Dag Hammarskjöld förstod aldrig denna avsiktligt dolda begränsning i FNs mandat. När han försökte 'fixa' utbrytarprovinsens Katanga gruvrikedomar som finansiering för ett demokratiskt Kongo, gjorde han ett övertramp som Jag inte kunde tolerera," sa Kung Peng. "Jag måste se till att han stoppades. Och
så skedde."

En annan idealist som behövde stoppas var Kennedy. Han kom ju till makten på sin pappas pengar, och visade sig inte vara helt styrbar av den finansiella elitens agenter. Han talade fritt ur hjärtat och nådde fram till folket med sina tankar. "När han sen frigjorde räntefria dollars till statskassan, på liknande sätt som president Lincoln gjorde närmare hundra år tidigare, var måttet rågat. De båda presidenterna avlägsnades med samma metod. Min Metod," sa Kung Peng.

När President Nixon kom till makten ärvde han Vietnamkriget. Men han lovade sina väljare att avsluta det inom sin första ämbetstid. Och han lyckades nästan. Men ett sådant löfte var ju stick i stäv med det republikanska syftet med kriget och ambitionerna hos de finansmän som stöttade honom för att få makten. Amerika går ut i krig för att vinna ära, makt och råolja. När alltså Nixon med djärv diplomati, avslutade kriget, öppnade relationer med Kina och genomförde SALT-avtalens reduktion av spänningen mellan supermakterna, så irriterade han, minst sagt, den finansiella eliten. Med satanisk precision utnyttjades media med hjälp av den sk Watergate-skandalen att vända skulden mot Nixon personligen. Med skam fick han gå från sitt ämbete. "Ja, det visar hur jag nu börjar få media helt i min hand för mina syften," sade Kung Peng.

I en hemlig föreläsning för de 13 insiders på flaggskeppet Monetaria, målar Kung Peng upp riktlinjerna för de sista 20 årens arbete innan slutstriden om världsherraväldet kan börja. "Med rädslan som det viktigaste vapnet, ska Jag ska nu nämna två krigsskådeplatser som exempel på vad strategisk krigföring kan åstadkomma. Kriget för oljan i Kuwait är det första. Det biologiska vapnet för kontollerat folkmord är det andra."

Kung Peng fortsatte: "Jag tror att jag ska sammanföra de två skolkamraterna från militärakademin vid West Point, mr Bush Senior och mr. Hussein. Som Pesident Bus och Saddam 'Hitler' Hussein ska de spela sina roller för detta mitt lilla scenario:

1. Irak invaderar Kuwait utan att president Bus ingriper.
2. Bus organiserar en allians med FN-stöd för att återskapa ordningen.
3. Alliansen avslutar sin militära manöver vid gränsen till Irak.
4. Saddam får fria händer med kurderna under allt militärt ståhej.
5. Amerika får upprätta fem militärbaser i Kuwait som tack för hjälpen.
6. USA har hjälpt den internationella Finansiella Eliten att etablera sig    på världens största oljefält, Gawar, med världsopinionens fulla stöd.
7. Saddam Hussein får sina pengar insatta på nummerkontot i
   Schweitz.

Ja, det bör gå vägen utan större svårigheter," sa Kung Peng, "som
en försöksballong. Och jag vill nu nämna en ytterligare grej som möjliggjorts av det globala medianätets kapacitet för kontroll av människors känslor." Kung Peng fortsatte: "Min avsky för män som vill kramas kärleksfullt snarare än slåss, har av mina köpta forskare inom medicinsektorn utvecklats till ett effektivt Kemiskt Vapen med stor räckvidd. Det utgör en prototyp för en raffinerad samverkan mellan människors vördnad för forskning, intresse för sexunderhållning i alla media och den profiterande läkemedelsindutrin. Genom att producera en enda falsk rapport som förklarade ett samband mellan homosexuella män och HIV började ett rykte att spridas i media om en ny farsot, som fick namnet AIDS. Pesten hade kommit tillbaks och hotade att decimera jordens befolkning! Skräcken motiverade forskning för ett fungerande motmedel. Ett vaccin hade efter ett par år producerats som lovade bot. Det gavs som behandling till de utmärglade gay-men vilka som en sista 'generositet' i sina liv visade sina ansikten i TV innan de dog. Det som de inte visste var att medicinen de tog var en tidigare cancermedicin som hade visat sig vara alltför effektiv. Cancern försvann, men patienterna dog. Som cancermedicin blev medlet inte godkänt.

Men i hysterin kring HIV-AIDS, som skickligt byggts upp av Mina Media, rusade samma medicin genom godkännandeprocessen. Som vaccin för AIDS kunde medlet användas i den meningen att avsluta de homosexuella männens lidande. Med hjälp av porrfilmer visades hur män hade sex med andra män. Analsex. Och de materialitistiskt uppfostrade gay-män som inte fått kunskap om kärlekens högre manifestationer, lockades in i fällan. Med det ofarliga spårämnet HIV i salvor för ökad njutning av analsex, kunde Jag sen sluta cirkellögnen till en fungerande avlivning av icke önskvärda element på vår jord," slutade Kung Peng, utan att ana att han nu öveträtt en moralisk gräns hos de 13 edsvurna och därmed skjutit sig själv i foten.

Nåväl, det Kalla kriget har systematiskt rullats vidare. Med den illusoriska järnridån som skydd har en exempellös kapprustning skett. Skräcken för det slutliga atomkriget har spritt sig över hela jordklotet. Kraftmätningen mellan supermakterna kan kanske bäst beskrivas av en märklig helsidesannons i svenska media torsdagen den 14 juni år 2001 utförd på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. Denna internationella institution fick Nobels fredspris år 1985. Med en stor färgbild av preident George W. Bush överst, lyder den svenska texten:

"Välkommen herr President,
Ert land har förbundit sig att avskaffa alla sina atomvapen.
Vi ber er, använd detta besök för att berätta om era planer!

Vi tror att det missilförsvar Ni önskar för ert land kommer att återstarta kapprustningen med kärnvapen. Vid nästa besök hoppas vi att den här väskan, den som alltid finns i Ert sällskap skall vara avskaffad. De koder som i denna väska, ofta kallad fotbollen, möjliggör omedelbar avskjutning av 7000 atombomber med en explosionskraft av mer än 70.000 Hiroshimabomber. Rysslands president har på samma sätt, varhelst han befinner sig, möjlighet att avfyra de ryska kärnvapnen. Om någon sätter igång ett kärnvapenkrig kanske av misstag, innebär det att den mänskliga civilisationen förstörs. Ett kärnvapenkrig är det största hotet mot mänsklighetens hälsa och överlevnad.

President Bush, Ni och President Putin, och endast ni två, kan avlägsna detta hot mot mänsklighetens överlevnad. Börja arbetet omedelbart!"

"Ja, som ni ser är kärnvapenhotet kvar i väntan på sin rätta användning," sade Kung Peng lakoniskt. "Avrustningarna i sambandet med SALT-avtalet var ju bara en av mina skenmanövrar. Med stort mediaståhej avvecklade vi ett stort antal omoderna medeldistansrobotar, till förmån för ett mindre antal mer effektiva interkontinentala långdistansraketer. Med MIRV-tekniken kan de göra mer militär skada på ett mindre uppseendeväckande sätt. SALT var alltså fråga om en reell upprustning, som vanliga människor inte förstod, kunde eller ville ta till sig.

Samtidigt blev det en tankeställare för mig själv. Kapprustningen hade ju lett fram till en vapenkraft som skulle kunna förinta den mänsklighet som jag skulle kunna förslava med nationalskulder efter krigets upphörande! Den militära tillväxten av förstörelsekraft hade gjort mig fartblind. Jag har hamnat i min egen fälla så att säga. Det var ju inte meningen.

Hur blev det så här? Håller jag på att förlora greppet? Vem fan ledde mig in på den här återvändsgränden med supermakternas kapprustning? De två länderna Tyskland och Japan som efter andra kriget inte fick lov att rusta har ju haft de största finansiella framgångarna!? Håller jag på att bli för gammal för det här?" klagade Kung Peng i sin styrhytt. "Näe, så jävlar i min själ Jag förstår vad som är på gång här. Något, någon intelligens utmanar min kapacitet att styra jordens öde med mitt finansiella geni. Men jag ska visa att än är min tid inte förbi, ännu så länge kan jag få min osynliga hierarki att göra stordåd för mig. Jag äger makten, den materiella härligheten - i evighet," intalade sig Kung Peng för att lugna ner sig en smula, innan han fortsatte sin föreläsning.

"Under 1980-talet när Sovjet drog på sig uppmärksamheten för sin krigföring i Afghanistan, lät Jag Amerikanarna arbeta i smyg i gränstrakterna i västra Pakistan. Pashtunerna, huvudbefolkningen i Afghanistan, är även största folkgrupp i områdena väster om floden Indus. Där instruerade jag, via mina agenter, de lokala bymullorna att undervisa från de senaste versionerna av Koranen. Som ni alla förstår," fortsatte Kung Peng. "Så hade jag sett till att dessa Koranversioner hade det lämpliga hatet och kvinnoföraktet inskrivet för att gagna min sak. Unga föräldralösa pojkar från kriget i Afghanistan sändes till dessa Koranskolor för att bli Taliber, kunskapssökare. Utan att veta det blev mullorna ett instrument för Min version av fundamentalism. När kriget i Afghanistan slutfördes hade runt en miljon talibs undervisats i 'den rätta läran'. När Sovjetmakten drog sig tillbaks år 1989, hade de på min instruktion avsiktligt lämnat kvar vapen och ammunition för 10 års krig.

I gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan byggdes den underjordiska basen upp. Amerikavänliga Saudier gjorde tunnelsystemen. Entreprenören USAma Bin Laden ledde arbetet har det sagts mig. I dessa baser fick talibs sin militära träning av amerikanska instruktörer. Som färdigutbildade Talibaner lyckades de med att inta Kabul, och fick sin regering erkänd timmarna efter, av President Clinton. Ja, på det sättet byggde vi upp Talibanregimen som en papperstiger för att motivera en planerad promenadseger för min machoregim i USA," avslutade Kung Peng sin interna föreläsning för
en hänförd skara av 13 motiverade lyssnare. "Nu är det er sak att slutföra uppdraget. Jag ber er synkronisera era kalendrar. Den 11 september år 2001 blir en bra dag. Låt oss ta det som vår utgångspunkt mina herrar."

"Jag har väntat på ett lönsamt tredje världskrig i mer än femtio år nu. Jag börjar bli otålig. Nostradamus förutspådde ju att det skulle börja år 1999. Och vad hände då? Jo, Ryssland attackerade Tjetjenien och pulviserade dess huvudstad Grosnyj. Det kan ses som insignifikant i sig, men är de fakto början till ett tolvårigt storkrig mot 'terrorismen'. Ja, det va ju så motståndarna till Putins styrkedemonstration kallades för att ge den nye presidenten kraft i sin 'folkvalda' position.

Det som världens människor inte vet är att 'terrorist'-idén lanserades 1773 i mina idéer för världsherravälde," förklarade Kung Peng. "Sen har det eskalerats hela vägen till en supermaktsterror under det Kalla Kriget. Nu gäller det att skapa en trovärdig 'motståndare' till denna terror. Idealist, näe de har inte den rätta inställningen till vapen. Fredsaktivist då, bus för uppmärksamhets skull. Nej, det räcker inte. Terrorist? Låter kanske lite tamt. Välorganiserade terrorister, lite bättre. Terrorist-nätverk då? Tillsammans med fanatism och självmordsuppdrag kanske det håller för ett tag. Låt oss i alla fall pröva det för att hitta en början till det slutgiltiga kriget som ger mig äganderätt till hela jorden och alla dess resurser - min slutdröm."

"Låt mig se, hur anrättar jag min terrorsoppa för den 11 september? Först två rejäla bensinbomber - 'Hollywood style'. Svart fotogenbrand för att dölja vad som sker. Datorsimuleringar av flygplan i rörelse. Intervallsprängning av tornen, för att dölja alla spår. Falska dagböcker från arabisktalande kapare. Agenter som preparerar Amerikanska Kongressen. Mutor som vi kan köpa FN för. Fredspris. Speakerröster som talar om det jag vill att världsopinionen ska utläsa ur de fejkade bilderna. Ett flammande tal till Nationen av president Bu.... (Bu är son till BuSenior som ni redan vet).

Ja, det blir nog en spektakulär soppa," sa Kung Peng i ett exalterat tillstånd. Det han inte såg var ansiktena i 13-gruppen. Hade han gjort det, hade han nog sett att han gått för långt. De hade nu alla börjat tvivla på sin sak. Det Kung Peng inte planerat eller räknat med var det andliga uppvaknandet även hos de 13. Det som de nu fick höra var för mycket för dem. Men de satt fast. Deras tystnad var köpt. Hur skulle de kunna dra sig undan nu? Men efter detta tredje storkrig, kanske?

En ytterst liten fredsdröm hade tänts i familjen Rockenfelders hjärta. Kvinnorna som nu ägde 60% av familjekapitalet, har börjat tröttna på ¹macho¹-stilen i bankfamiljerna. Deras investeringsvilja börjar nu inriktas mot olika fredsprojekt bortom maktens tusenåriga välde.

"Ja, som ni väl alla sett så arbetar jag med rent maskulina värderingar," sa Kung Peng. "Ja, denna 'macho'-kultur har jag förmedlat med 'Vilda Västern'-filmer, agenthistorier och ett förhärligande av Amerikas krigsmakt. När feminismen sen började breda ut sig och till och med anfäkta männen så att de började bli varse sin medkännande förmåga, började bry sig om barnen och agera i fredsrörelser, då måste jag göra något. Gay-kulturen måste stoppas! Och kriget mot de svarta kanske jag inkluderar på samma gång och med samma HIV-AIDS medel. De svarta besvärar mig alltmer i min mest lönsamma gruvprovins i södra Afrika. Jag ska fundera på saken."

Kära läsare, har sagan blivit för otäck nu? Ja, men det är ju bara en saga, eller hur? Den är gjord för att du som läsare ska klara ditt liv bättre, och modigare ge dig i kast med att förstöra den onda draken ('Odjuret' enligt Bibeln). Och som alla sagor har även denna ett gott slut. Och har du orkat höra sagan så här långt, låt då dess moraliska läxa sjunka in, som ger dig kraft att läsa om vändpunkten för fred inom den närmaste framtiden.

I nästa kapitel av Sagan om Kung Peng beskrivs hur Moder Svea lät sig luras av den fria marknadens skrupulösa principer, samt hur till slut president Bu, skrämde en aningslös statsminister, och alla de blåögde att deltaga i det slutliga kriget.

Missa inte den vanvördiga sagan.

Eva Nedivs, hovnarr

P.S.
Denna internetsaga är till för att spridas, publiceras som bok eller föjetong utan copyright enligt givandets ekonomiska principer bortom räckvidden för Kung Pengs tusenårsrike. Att ange namnet Eva Nedivs, uppfattas som en respekt för forskarmödan bakom sagan.
EVA