UVOD - ISTORIJAT - ORG. FAKULTETA - AKTIVNOSTI - LOKACIJA - STUD. SERVISI
KONTAKT - PRETRAŽIVANJE - O PREZENTACIJI

Copyright (C) 1998 Fakultet Organizacionih Nauka, All Rights Reserved
Jove Ilića 154, Beograd, Yugoslavia Tel. +381 11 3950 800 Fax +381 11 461 221