Poczta Onet.pl 


onet.pl › zagraj ›
szukaj:     
Strona główna


Regulamin Turniejów Kropkarskich


Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Decyzją gremium Kropkowiczów uznaje się za głównego organizatora turniejów osobę posługującą się nickiem TheBest78. Osoby znane jako: Radji i Kibic777 odpowiedzialni są za pomoc w sprawach technicznych przy organizacji turniejów.

2. Miejscem przeprowadzania rozgrywek jest serwis gier "Zagraj".

3. Organizator turniejów ustala harmonogram oraz zasady przeprowadzania turniejów.

4. Celem organizacji turniejów jest stworzenie rankingu Kropkowiczów i wyłonienie najlepszego gracza roku.

5. Nad sprawnym przebiegiem turniejów czuwać będzie Komisja Sędziowska w składzie: TheBest78, Radji, Kibic777. Decyzje podjęte przez tą komisję są nieodwołalne i wiążące.Rozdział II
Uczestnictwo w turniejach

6. Uczestnikiem turnieju może być każda osoba, która:

6.1. Jest zarejestrowana i posiada aktywne konto na portalu internetowym "Zagraj".

6.2. Rozumie ideę gry fair-play,

6.3. Zobowiąże się przestrzegać niniejszy regulamin.

7. Każdy gracz, który spełni warunki pkt. 6 może wziąć udział w rozgrywkach zgłaszając chęć uczestnictwa za pomocą poczty e-mail organizatorowi turniejów.

8. Jedna osoba może zadeklarować tylko jeden nick, pod którym będzie występować. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że dany gracz rozgrywa mecze pod większą ilością nicków zostaje automatycznie wykluczony z turnieju. Ponadto Komisja Sędziowska może nałożyć na takiego uczestnika karę zakazu startu w kolejnych turniejach.

9. Zgłoszenie do turnieju winno zawierać:

9.1. Nazwę pseudonimu zawodnika (nick),

9.2. Adres do korespondencji (poczta e-mail lub nr "gadu-gadu")

9.3. Następującą formułkę: "Zgłaszając się do turnieju zobowiązuję się przestrzegać jego regulaminu i grać fair aż do ostatniej kropki."

10. Wszystkie turnieje przeprowadzane będą w dni weekendowe (sobota, niedziela).

11. Ostatnim dniem przesyłania zgłoszeń jest środa bezpośrednio poprzedzająca dany turniej.

12. Organizator turniejów zastrzega sobie prawo selekcji otrzymanych zgłoszeń i niedopuszczenia części z nich do turnieju. Powyższe prawo przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zajdzie przypuszczenie, że z powodu nadmiaru ilości zgłoszonych osób, dany turniej nie będzie mógł zostać w całości rozegrany w planowanym terminie. W takim przypadku pierwszeństwo będą miały osoby, które:

12.1. Posiadają wyższe umiejętności gry w kropki (brany będzie pod uwagę ranking gracza oraz opinia gremium Kropkowiczów),

12.2. Czas przesłania zgłoszenia.

13. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń nie będzie satysfakcjonująca, organizator może przedłużyć termin ich przyjmowania (stosowną informację przekazując do publicznej wiadomości), jak również anulować cały turniej.

14. Potwierdzenie przyjętego zgłoszenia zostanie wysłane na wskazany adres korespondencyjny w dniu następującym bezpośrednio po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Zawierać ono będzie szczegółowy plan turnieju ze wskazanymi godzinami kolejnych faz turnieju.

15. Plan turnieju dostępny jest również na stronie internetowej http://www.zagraj.pl/dots/drabinka.zip.

16. Wyniki danego turnieju ukażą się na wyżej wymienionej stronie niezwłocznie po jego zakończeniu.

17. Na podstawie wyników turnieju tworzony będzie ranking jego uczestników z następującą punktacją:

17.1. Za zajęcie Pierwszego miejsca przysługuje 50 pkt.

17.2. Za zajęcie Drugiego miejsca przysługuje 40 pkt.

17.3. Za zajęcie Trzeciego miejsca przysługuje 32 pkt.

17.4. Za zajęcie Czwartego miejsca przysługuje 25 pkt.

17.5. Za zajęcie miejsc 5-6 przysługuje 20 pkt.

17.6. Za zajęcie miejsc 7-8 przysługuje 16 pkt.

17.7. Za zajęcie miejsc 9-12 przysługuje 13 pkt.

17.8. Za zajęcie miejsc 13-16 przysługuje 10 pkt.

17.9. Za zajęcie miejsc 17-24 przysługuje 8 pkt.

17.10. Za zajęcie miejsc 25-32 przysługuje 5 pkt.

17.11. Dalsze miejsca punktowane będą za 1 punkt.

18. Organizator turnieju wraz z serwisem "Zagraj" przewiduje nagrody dla najlepszych uczestników turnieju. O ich fakcie informacje będą się ukazywać bezpośrednio przed każdym z turniejów.


Rozdział III
System rozgrywek

19. Każdy turniej rozgrywany będzie poprzez sieć internet i za pośrednictwem portalu "Zagraj".

20. W celu sprawnego przebiegu turnieju stworzona zostanie odrębna sala gry tzw. TURNIEJOWA, w której przebywać będzie mógł każdy z zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konto w serwisie "Zagraj", jednakże prawo gry będą mieli wyłącznie użytkownicy zgłoszeni do turnieju.

21. Każdy pojedynek będzie odbywał się na tzw. stole do gry.

22. Powyższy stół ma spełniać następujące parametry:

22.1. Rozmiar 30x30 kratek,

22.2. Partia towarzyska,

22.3. Czas gry 5 minut i dodawane 10 sekund po każdym ruchu,

22.4. Rozstrzygnięcie poprzez uzyskanie przewagi 15 kropek.

23. Rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym, gdzie wygrywający awansować będą do kolejnej rundy, natomiast przegrywającym będzie przysługiwać prawo gry w barażach o trzecie miejsce turnieju. Druga porażka eliminować będzie definitywnie.

24. W każdej rundzie obowiązywać będzie zasada "najlepsze z pięciu", a więc gra toczyć się będzie do trzech wygranych partii przez jednego z zawodników.

25. Rozstrzygnięcie partii może się odbyć poprzez:

25.1. Uzyskanie przez jednego z zawodników wymaganej przewagi piętnastu kropek,

25.2. Upłynięcia czasu gry rywalowi,

25.3. Awarię stołu gry (w tym przypadku o zwycięstwie w danej partii decydować będzie ilość zamkniętych kropek do czasu zaistnienia zdarzenia).

26. Każda partia może być również zakończona poprzez walkower, gdy jeden z zawodników odmawia dalszej rywalizacji lub też gdy nie stawił się o wyznaczonej porze. W drugim przypadku obowiązywać będzie zasada:

26.1. Spóźnienie 15 minut - pierwsza przegrana partia,

26.2. Spóźnienie 30 minut - druga przegrana partia,

26.3. Spóźnienie 45 minut - przegrany cały pojedynek.

27. Osobie, która przegrała walkowerem z powodu nieobecności, nie przysługuje prawo startu w barażach. Przyszły rywal uzyskuje w ten sposób tzw. "wolny los".

28. Pomiędzy każdą partią zawodnikom przysługuje 5 minut przerwy. Pomiędzy poszczególnymi rundami 20 minut, z zachowaniem harmonogramu turnieju.

29. W uzasadnionych przypadkach Komisja Sędziowska może wydłużyć czas przerwy jednego z zawodników pomiędzy poszczególnymi rundami, nie dłużej jednak niż o kolejne 20 minut.

30. Poszczególne partie rozpoczynane są przez zawodników naprzemiennie. Pierwszą rozpoczyna zawodnik niżej rozstawiony w drabince turniejowej. W przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia hierarchii decyduje losowanie bądź też wspólnie podjęta decyzja obu zawodników.

31. Problemy z łącznością pojedynczych graczy nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń, a o wyniku partii będą decydować ogólne formy jej rozstrzygnięcia (głównie chodzi o upływający czas).Rozdział IV
Postanowienia końcowe

32. Wszelkie spory dotyczące przebiegu rozgrywek rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

33. Jednocześnie każdy z uczestników turnieju zobowiązuje się do respektowania decyzji podejmowanych przez tą Komisję.

34. Organizator turnieju, jak i serwer gier "Zagraj" dołożą wszelkich starań, aby turnieje przeprowadzane były sprawnie.

35. Osoby, które zakłócać będą przebieg turnieju, usuwane będą z sali.

36. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dokończenia rozgrywek, organizatorowi turnieju przysługuje prawo anulowania dalszej jego części, jak również całości.

37. Zgłoszenia do turniejów należy wysyłać na adres e-mail organizatora: smajlik@poczta.onet.pl lub też za pośrednictwem komunikatora gadu-gadu nr 1630647.

38. O uczestnictwie w danym turnieju nie decyduje fakt wysłania zgłoszenia, a otrzymane potwierdzenie.

39. Wszelkie informacje dotyczące turniejów kropkarskich dostępne będą na stronie internetowej www.zagraj.pl.


(c) 1996-2002 Onet.pl SA (c) 2000-2002 CRONIX Sp. z o.o.  - zobacz wszystkie serwisy » do góry