METIDA
  METIDA - patentų ir prekių ženklų agentūra  
     
Apie mus
Pradžia
English version
     
 
Apie mus
Patentai
Prekių ženklai
Dizainas
Firmų vardai
Adresų sričių vardai
Darbai
 

Reda Žabolienė
   Reda - viena iš trijų agentūros Metida įkūrėjų. Ji taip pat yra mūsų kompanijos direktorė ir viena iš dviejų licencijuotų patentinių patikėtinių, dirbančių įstaigoje. Reda 1984 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, 1991 metais - Maskvos patentologijos instituto Sankt Peterburgo skyrių. Šiuo metu ji studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Nuo 1992 metų agentūros direktorė yra Lietuvos Respublikos patentinė patikėtinė. R.Žabolienė nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudama regioniniuose ir tarptautiniuose seminaruose, susirinkimuose ir konferencijose. Ji taip pat rašo straipsnius apie intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje, rengia prezentacijas. Kompanijos direktorė laisvai kalba rusiškai ir angliškai. Redai patinka aktyvus poilsis, ypač važinėjimasis dviračiu ir ji mielai klausosi klasikinio džiazo.

Rita Laurinavičiūtė
   Rita taip pat yra viena iš trijų mūsų prekių ženklų agentūros įkūrėjų bei viena iš dviejų licencijuotų patentinių patikėtinių, dirbančių Metidoje. Ji baigė Kauno technologijos universitetą, Automechanikos fakultetą 1983 metais, o 1985 metais - Maskvos patentologijos instituto Maskvos skyrių. Pradėjusi dirbti patentų agentūroje, R.Laurinavičiūtė iškart ėmėsi patentinio patikėtinio praktikos. Nuo 1992 metų ji yra licencijuota Lietuvos Respublikos patentinė patikėtinė. Rita nuolat tobulina savo žinias intelektinės nuosavybės sferoje dalyvaudama įvairiuose regioniniuose ir tarptautiniuose seminaruose, mokslo kelionėse ir konferencijose, ji taip pat rašo straipsnius apie intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje. Rita labai gerai kalba rusiškai, angliškai ir lenkiškai. Jos pomėgis - teatras, džiazas ir kelionės.

Violeta Sutkienė
   Violeta yra trečioji mūsų patentų agentūros Metida įkūrėja. Ji turi vokiečių filologijos išsilavinimą, kurį įgijo baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą 1980 metais. 1991 metais V. Sutkienė pabaigė Maskvos patentologijos institutą, Sankt Peterburgo skyrių, kuriame apsigynė diplomą "Absoliutūs reikalavimai prekių ženklui". Violeta yra prekių ženklų apsaugos konsultantė. Daugiausiai ji dirba su Lietuvos pareiškėjais registruojant ir ginant jų intelektinės nuosavybės teises tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Violeta taip pat atsakinga už mūsų kompanijos reklamavimą. Metidos darbuotoja puikiai moka rusų ir vokiečių kalbas, gerai kalba angliškai. Laisvalaikiu Violeta skaito knygas ir sportuoja, jai patinka šunys.

Lina Gustaitė
   Lina baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą 2001 metais. Ji specializavosi Civilinės teisės ir Civilinio proceso katedroje, kurioje apgynė diplomą "Prekių ženklų ginčų sprendimo ypatumai" ir gavo aukščiausią įvertinimą. Šiuo metu L.Gustaitė tęsia savo akademinę veiklą ir dirba Teisės universitete civilinės teisės dėstytojo asistente. Linos veikla Metidoje prasidėjo nuo 1999 metų. Ji yra atsakinga už teisminių bylų, apeliacijų ir protestų ruošimą bei vedimą. Teisininkės profesinė specializacija apima nesąžiningą konkurenciją ir kovą su padirbtomis prekėmis. Lina laisvai kalba rusiškai ir angliškai, turi vokiečių kalbos pagrindus. Jai patinka spręsti kryžiažodžius, skaityti knygas ir klausytis įvairios muzikos.

Asta Lukošiūtė
   Asta baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą 2000 metais. 2001 metais Rygos teisės magistratūros mokykloje ji gavo Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės magistro diplomą su pagyrimu. Asta dirba mūsų kompanijoje nuo 1999 metų. Ji yra atsakinga už teisinių bylų, opozicijų bei apeliacijų teismuose ir Apeliaciniame skyriuje ruošimą ir vedimą, teisiniais klausimais konsultuoja klientus ir ruošia teisinius dokumentus. Be to A.Lukošiūtė rūpinasi straipsnių tarptautiniams žurnalams rašymu bei naujienų pateikimu mūsų tinklalapyje. Jos profesiniai interesai ir specializacija yra netradiciniai prekių ženklai, plačiai žinomi ženklai bei paralelinio importo klausimai. Asta puikiai moka rusų ir anglų kalbas, turi vokiečių ir prancūzų kalbų pagrindus. Jos laisvalaikio interesai yra modernus šokis, knygos, čiuožinėjimas ir plaukiojimas.

Inga Lukauskienė
   Inga taip pat studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Civilinės teisės ir Civilinio proceso katedroje, kurią baigė 1998 metais. Ji specializavosi autorinių teisių srityje, o jos baigiamasis darbas, apgintas su pagyrimu, buvo "Meno, mokslo ir literatūros kūrinių autorių teisių apsauga". Nuo 1998 metų I.Lukauskienė dirba mūsų kompanijoje, kurioje ji yra atsakinga už įvairių klausimų, susijusių su intelektinės nuosavybės apsauga, sprendimą, atstovavimą klientams teismuose, teisines konsultacijas, teisinių dokumentų ruošimą bei teisinių naujienų pateikimą. Ji gerai moka rusų ir anglų kalbas, supranta lenkiškai. Ingos laisvalaikio interesai yra muzika, čiuožinėjimas ir kinas.

Algimantas Guzevičius
   Algis 1982 metais baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame įgijo elektros inžinieriaus specialybę. Nuo 1996 metų jis - vienas iš Metidos darbuotojų. A.Guzevičius yra elektronikos ir mechanikos sričių konsultantas. Jis atsakingas už įvairius patentų srities klausimus, taip pat yra išradimų ir dizaino tyrimų specialistas. Algis gerai moka rusų, anglų ir lenkų kalbas. Laisvalaikį jis leidžia keliaudamas, Algimantui patinka sportas ir aktyvus poilsis.

Violeta Guzevičienė
   Violeta turi elektros inžinieriaus išsilavinimą, kurį įgijo 1977 metais baigusi Kauno technologijos universitetą. Metidoje V.Guzevičienė dirba nuo 1996 metų. Ji yra prekių ženklų konsultantė, pataria Lietuvos klientams prekių ženklų ir firmos vardų registravimo klausimais, taip pat Violeta yra ženklų tyrimų ekspertė. Metidos darbuotoja gerai moka anglų ir rusų kalbas. Laisvu laiku ji labiausiai mėgsta keliauti.

Daiva Čerkevičiūtė
   Daiva baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakultetą, kuriame 2000 metais įgijo vokiečių filologijos ir metodikos magistro laipsnį. Nuo 1998 metų D.Čerkevičiūtė yra viena iš mūsų kompanijos darbuotojų. Ji atsakinga už patentų ir pramoninio dizaino paraiškų ruošimą, metinių mokesčių priežiūrą ir mokėjimą, vertimus. Daiva puikiai kalba rusiškai ir vokiškai, gerai moka anglų kalbą, turi lenkų ir italų kalbų pagrindus. Ji domisi knygomis, teatru ir kelionėmis. Daivos moto - kasmet nauja šalis ir nauja kalba.

Jolanta Laurinavičiūtė
   Jolanta 1989 metais baigė Kauno technologijos universiteto Mašinų Gamybos fakultetą. Nuo 1994 metų ji dirba Metidoje. J.Laurinavičiūtė yra prekių ženklų konsultantė, ruošianti ženklų paraiškas ir tvarkanti pakeitimus prekių ženklų registre. Jolanta moka rusų ir anglų kalbas. Ji mėgsta keliauti ir klausytis džiazo.

Audronė Taurienė
   Audronė baigė Vilniaus universitetą, kuriame 1984 metais įgijo fizikės išsilavinimą. Metidoje A.Taurienė dirba nuo 1994 metų. Ji yra prekių ženklų konsultantė, dirbanti prekių ženklų tyrimų srityje, ruošianti paraiškas, dokumentus pakeitimams prekių ženklų registre. Audronė kalba rusiškai ir angliškai. Jai patinka slidinėti ir rinkti grybus.

Audronė Taurienė
   Audronė yra baigusi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą 1990 metais. Prieš pradėdama savo veiklą Metidoje A.Taurienė dirbo Lietuvos taupomajame banke. Ji yra mūsų agentūros buhalterė. Audronė moka rusų ir anglų kalbas. Jos laisvalaikio praleidimo būdas - skaityti knygas ir lankytis teatruose.Gedimino pr. 45-6, LT-2600 Vilnius, Tel.: 8-5 2490830, 8-5 2490831, 8-5 2490832,
Faks.: 8-5 2490833, El. paštas: patent@metida.lt
© Design by Interpro