História
Súčasnosť
Spevokol
Osobnosti
Zboroví kňazi
Galéria

Úvod l História l Súčasnosť l Spevokol l Osobnosti l Zboroví kňazi l Galéria

Ten, kto činí vôľu Božiu, zostáva naveky.
1. Ján 2,17

Kňazi, ktorí pôsobili na Brezovej.

Adam Mihuda (1610-1624)
Juraj Kočár (1624-1646)
Abdon Autenicius (1647-1656)
Ján Krman ml. (1656-1658)
Ján Michalides (1658-1670)
Martin Novák (1683-1690)
Ján Michalides (1690-1706)
Ján Radicis (1706-1711)
Samuel Jastrabíny (1711-1719)
Ján Neogrady (1719-1733)
Ondrej Lekényei (9.7.1783-1806)
-tolerančný patent a na Brezovú prichádza kňaz po 50 rokoch.
Pavel Mareček (1806-1844)
Tomáš Hroš (1844-1874)
Ľudovít Schulc (1874-1881)
Ján Pravoslav Leška (1881-1909)
Ján Lichner (1909-1951)
Štefan Adamovič (1951-1957)
Mikuláš Mitaľ (1957-1981)
Ján Velebír (1981-1987)
Svetozár Mosný (1988-1999)
Viera Mosná (1999- )

Advertise by Home.sk