דוד ויסקוט       Dawid Wiskott
translator into Hebrew and German      מתרגם לגרמנית ולעברית            
                             גם מאנגלית ומיידיש      
also from English and Yiddish
ruthwi@macam.ac.il
עוד חומר ויסקוט
more wiskott stuff: http://mywebpage.netscape.com/abujaftiel/instant/index.html
ברום עלמא מאת הנס ריש
Top of the World by Hans Ruesch hebrewed by Dawid Wiskott
המסע הארוך
7
רשימת הפרקים
קץ איש
8
קץ אשה
האדמים 9
1
הזרע
ציד נשים
10
2
הפרי
11
עובדות החיים
3
טטררטי
מקח טוב
12
4
המנודה
איש לבן בארץ הלבנה
13
5
התשובה
הדרך צפונה 14
6
©
CH–6900 Massagno (Lugano), Via Motta 51 Tel./FAX +41919663976
CH–7250 Klosters (Graubuenden), Chalet Ivalu tel. +41814221166
בכסף שהרויח ממכירת ספרו ומתמלוגי הסרט שנעשה על פיו השתמש הנס ריש לפעילות רבת שנים נגד ניסויים רפואיים בבעלי חיים ונגד תאגידי התרופות. קוראי אנגלית יכולים למצוא מקצת טענותיו נגד תשלובת רוקפלר בדף
http://www.the-catbird-seat.net/Parrots.htm
הדברים בדף ההוא לוקטו ממקורות שונים שאינם מתנבאים בסגנון אחד, והפניה זו אינה מבטאת הזדהות אף עם אחת הדעות המובאות שם. ואולם ראוי קולו של ריש להישמע, והרשימה הלקוחה מ-The Drug Story, by Hans Ruesch
תהיה התחלה טובה ונוחה להיכרות עמו.
עוד הרבה חומר בלעז נגד עינויים בשם המדע  --  http://www.google.com/search?as_q=civis&num=100&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&btnG=Google+Search&as_epq=&as_oq=massagno+ruesch&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&safe=images
1