Korraldajad:

Marek Rätsep
GSM 05283710
marek@untsakad.ee

Hannes Vaidla
GSM 05042370
hannes.vaidla@hiiutv.ee