korektu!

Amplifiki - "Tute Negravas"

Eldono

Bendofako de LF-koop. 1986.

Enhavo

Flanko A

Flanko B

Tekstoj

Informoj