:: صفحه اول :: آرشيو اخبار :: آرشيو مقالات :: مخصوص خبرنگاران :: ارسال خبر :: درباره ما

Printable Version


دوشنبه 13 آذر 1379

متن كامل حكم دادگاه انقلاب درباره عزت ابراهيم نژاد منتشر شد. در يكي از مستندات اين حكم٫ در پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام دادگاه٫ از گروه انصار حزب الله به عنوان لباس شخصي هاي درگير در جنايت كوي نام برده شده است. در نامه وزارت اطلاعات همچنين آمده: در آن شب صدها گلوله از سلاح هاي گوناگون شليك شده و تشخيص اينكه كداميك مشارليه را مورد اصابت قرار داده كاري غير ممكن است.

كد خبر : 387