Verhalen

Al de volgende verhalen hebben betrekking op ons mens-dom zijn.

Op waarlijk alle gebied zijn wij mensen momenteel bezig onszelf te elimineren. Het intrieste ervan is wel dat het overgrote deel van mijn naasten het totaal niet lijkt te willen en/of kunnen zien. Ons genen-zijn cq. onze genen zijn zo misvormd dat we het veelal ook waarlijk niet meer kunnen beleven. Dit leidt tot totale verloochening van onszelf en onze naaste. De oorzaak van dit alles......: het denken.. zonder weten" (geweten).

Het begon allemaal met medisch onderzoek naar de ontstaanswijze van kanker.

De volgende verhalen vormen een greep uit 1001 vertellingen over onze wereld van beheerst, bedacht, belogen. Het is een greep uit 1001 vertellingen over Oude Wijsheid / De Samenleving / Het Ontstaan van Ziekte / Lichaam en Geest / De Kerk en De Bijbel / ect. / ect.

Als U positief wilt blijven denken, doet U er beter aan te blijven dansen op ons kerkhof van ons Zijn alsof er niets aan de hand is. Maar, is ons niet eens gegeven : Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel?

Stille Wanhoop: leven in de eindtijd

Lucifer Man

Ons leven op Aarde nam haar aanvang in de nevelen: "damp"-kring geheten.

In die nevelen trok het leven met zijn "stof"-wisseling: ten strijde tegen de langzame afkoeling van MoederAarde.

De Lucifer was hiermee geboren.

Naarmate de onvermijdelijke afkoeling groter werd, werd ook de strijd heftiger, maar we blijven nevelkinderen.

Door de steeds heftiger wordende strijd soepeerden wij langzaam maar zeker de dampkring op en trekt de nevel op.

En dan -aan het einde der dagen- zullen ons de schellen voor de ogen wegvallen.

Dan zien we.... De kosmische zin van leven.

 1. Creativiteit vernietigt
 2. Is er een Hogere Zin voor ons leven?
 3. Zijn wij als golven en duinen?
 4. Kosmische Intelligentie?
 5. Ongeletterde Wijsheid
 6. Het ontstaan van kanker :recycling!
 7. Weten,geweten en wetenloosheid
 8. Waarom zijn we zo lijdend?
 9. Het ontstaan van ziekte en oorlog?
 10. Wat is het menselijk denken?
 11. Het ontstaan van "the crazy cow illness"
 12. Wat is de leugen die regeert?
 13. Postnatale depressie
 14. Wat is wijsheid?
 15. De besmettelijkheid van ziekte
 16. Missen we een leidraad in ons leven?
 17. Is ziekte in evolutie?
 18. Iets over evolutie naar sexloosheid
 19. Diepte-psychologie en ziekte
 20. Moederloze moeder
 21. De menselijke overlevingsdrift
 22. Karakter en Nationalisme
 23. De verkankerde samenleving
 24. Zijn dromen altijd bedrog?
 25. Is afval-recycling onze redding of ondergang?
 26. Iets over mijn vreemde levenswandel
 27. Curriculum Vitae
 28. Recycling en slavernij
 29. De klimaatveranderingen
 30. Laatste ademtocht: bijna dood ervaring
 31. De dictator "mens"
 32. Iets over onze ademhaling
 33. De robot "mens"
 34. Spiritualiteit
 35. "Over ons lijden heen"
 36. Heeft de jeugd de toekomst?
 37. In - en excarnatie van ons genen zijn
 38. Lichaam en geest zijn een ?
 39. Letteren en wijs-"begeerte"
 40. Iets over astrologie
 41. De verwording van het woord
 42. Magische grens 2000
 43. Spreken in vergelijkingen
 44. Sterrekinderen
 45. Onze testamentaire beschikking
 46. Sterrebroeders Jesus en Hitler
 47. Het Vaticaan
 48. Amen-rika: reincarnatie van Hitler ?
 49. Gekruisigd getekend
 50. Het beloofde land
 51. Gezond verstand
 52. Was het vroeger waarlijk beter?
 53. Gezond verward
 54. De kip zonder kop-leven
 55. New Aids
 56. Gek doen om niet gek te worden
 57. Waarom staan de bijbel in negatief daglicht?
 58. Noodkreet aan Universiteiten
 59. Hebben wij de Bijbel opgegeten?
 60. Noodkreet aan Koningin der Nederlanden
 61. Kennis en macht
 62. Levens-symbolen
 63. Wordt er recht of krom gesproken?
 64. Hoe gaan we met de eindtijd om? (Lezersreactie)
 65. Constructief pessimisme.(Lezersreactie)
 66. Kinderen van Moeder Aarde
 67. Een bijzondere doodservaring.(Lezersreactie)

De Duisternis Verlicht

Gelijk De Dief in de Nacht

Er zijn veel gezegden alsmede Oude Wijsheden die de nacht als "waar-zegger" belichten.

Het zijn de cirkelgedachten ten aanzien van goed of kwaad die in de nacht doorwerken.

Neemt men in de dag definitieve beslissingen dan zijn nachtelijke uitleggende dromen onmogelijk.

Dromen zijn bedrog is onjuist. Dromen laten het bedrog van rechtlijnig denken zien.

De gezegde "Ik moet er een nachtje over slapen" betekent dat men nog geen stelling heeft genomen.

Een als ziekte betitelde geestelijke pijn -depressie- is het begin van een contact met genen-zijde. Door ze te behandelen wordt ons de waarheid ontzegd /ontnomen.

Zoals "nood wet breekt", zo kan de duisternis van de nacht gefixeerde ideeen over goed en kwaad verbranden.

Als men een probleem heeft dient men erin te gaan zitten totdat het zich oplost. Helaas mist het velen aan tijd in deze hektische wereld.

De gezegde "Twijfel is het begin van de waarheid" was de grondstelling die Oude Wijzen wijsheid gaven.

Groei naar bewustwording

The Dance Macabre of Life

Het is haast griezelig om te zien hoe een ieder van ons individuele groei koppelt aan succes en/of studeren. Het is voorwaar nog griezeliger om te zien hoe wij met zijn allen bezig zijn te zoeken naar een uitvlucht uit een vicieuse spiraal van progressief lijden terwijl onze geschiedenis al geschreven stond voordat ons denken bezit van ons nam. Nu is het opeens Nostradamus die ons even wakker schudt met zijn voorzeggingen over de tekenen aan de wand voor het ontstaan van de veel oudere voorzeggingen over een alles vernietigende Derde Wereldoorlog waarmee de aarde zal "branden in Uranus". Ook ik werd gestuurd door wat men noemt familietraditie, doch wat ik noem door "gene zijde", om te gaan dokteren aan die voorzegde 'heilstaat". Ik moest buigen voor iets dat ons denken ver te boven gaat en kreeg in mijn mateloze drang om te weten over ons lijden uiteindelijk de sleutel aangereikt.

De uitputting van Moeder Aarde

Het ontstaan van kanker: Recyclen om te overleven

Wat deed my verbazen toen ik "her"-ontdekte wat kanker was?

De Oude Oosterse Wijsheid van weleer beschreef het ontstaan ervan exact met haar "cyclus van ommekeer".

Ook Paracelsus bleek gelijk te hebben met zijn visie als arts: "Men zient ziekte met haar gelijke te behandelen".

Kanker bleek een ultimate poging van ons genetisch zo gedeformeerde lichaam om te overleven: een natuurlijke reactie.

Een lichaamscel gaat woekeren als hij zijn eigen cel-afval noodgedwongen moet gaan recyclen om te overleven.

De volkswijsheid "De samenleving is verkankerd" is de harde waarheid.

Niemand wil de ware oorzaak weten uit angst voor... Onze economische welvaart is identiek aan de overmacht van een kankercel.

De uitmergeling van een terminale kankerpatient is tevens volkomen identiek aan hoe de mensenplaag de natuur uitmergelt.

Kanker - zo bleek tenslotte- is de lichamelijke vermaterialisering van een "geestesziekte", die denken heet.

Is moeder aarde stervende?

Is Moeder Aarde uitgemergeld door de mensenplaag, welke- gelijk kanker- groeit en uitmergelt?

Is er een ander oplossing dan zelf oplossen?

Zou het kunnen zijn dat deze "evolutie" een volkomen normale is en in harmonie met de kosmische wetten?

Is onze heerszuchtige houding de oorzaak van deze ramp?

Zou het kunnen dat wij het paradijs in een hel een hel moesten veranderen om voor ons onbekende redenen?

Hoe is het mogelijk dat de Oude Wijsheid dit alles al duizenden jaren geleden voorzag en dit ons naliet in Levens-symbolen?

Gesteld dat de mens het Aardse Leven vernietigt, dienen we ons dan schuldig te voelen of vervulden wij onze taak en was het onze plicht?

Misschien kan de Oude Wijsheid ons de oplossing aandragen voor alle vragen: