Klõpsutatav Eesti kaart

Clickable map of Estonia

kaart/map

Kui tahad mõnd kohta näha suuremalt, klõpsuta seal.
Click with mouse on this point, which you want to ZOOM.

Kaardimaterjal on hangitud Eesti Kaardikoja ja Eesti-Info serveritest ja on vabalt kättesaadav;, kaartide algvalmistaja on REGIO.


Copyright © Ain Kalda, E-mail: ain.kalda@mail.ee