George Stephenson (1781-1848)

George Stephenson je pravděpodobně nejznámější a nejslavnější jméno v historii železnic. Byl 2. synem Roberta Stephensona. Svoje pracovní strojařské zkušenosti získal bez vzdělání a v různých profesích. Jako topič a strojník se učil číst a psát ve večerní škole. V roce 1802 se George Stephenson oženil a rok nato se mu narodil jeho jediný syn Robert. V roce 1806 ho potkala tragedie - jeho žena zemřela na tuberkulózu.. Po této události následovalo období těžkých osudových zkoušek a obtíží. Jeho otec se po úrazu stal neschopným pracovat. Nicméně pak následovaly pracovní úspěchy. Pracoval na novém přepracovaní lokomotivního čerpadla. Když zde začal dosahovat viditelných úspěchů, začal vyučovat na Killingworth Colliery a zde také získal plat 100 liber ročně. Jeho vynalézavý se uplatnil při výrobě hornických lamp. Ty byly poprvé testovány a 21.10. 1815 představeny Siru Humprey Davymu, který před tím pracoval na stejném problému a tyto lampy začal vyrábět. Po těchto úspěších následovaly pokusy s parními lokomotivami na Hedley a Wylam Colliery. Zde také se také roku 1813 definitivně začal soustředit na projektu své první lokomotivy. Dokázal sestrojit lokomotivu, která utáhla 30 tun rychlostí 6,5 km/h a to do stoupání. V únoru 1815 patentoval svou parní lokomotivu. V roce 1823 byl určen Edwardem Peacem k vyprojektování železnice Stockton - Darlington. Ta byl a otevřena roku 1825 a osazena první lokomotivou nesoucí název LOCOMOTION. Za téměř 25 let udělal v této oblasti velký kus práce, neustále však existovaly pochybnosti o parních lokomotivách Teprve až když v roce 1829 vyhrál se svou lokomotivou RAKETA ( na které se mimochodem velkou měrou podílel jeho syn Robert) soutěž (a 500 liber) vypsanou vlastníky trati v Rainhillu u Liverpoolu začíná být brán vážně. Další věc na které se podílel byla trať Liverpool - Manchester, kterou lze považovat za počátek zlaté éry železnic, jenž pokračovala až do 1. světové války. V této době byly budovány železnice ve všech zemích a světadílech a otvíraly ohromné oblasti pro trhy průmyslové společnosti. Velikost a výkon lokomotiv rostly, ale základní princip zůstal stejný jako ten, který zavedl Stephenson počátkem 30. let: horizontální válce umístěné před kotlem, na jehož zádi bylo topeniště a tendr, v němž byla zásoba vody a paliva. Tento tvar se vyvinul z Rakety, která měla diagonální válce a sama byla přechodem od vertikálních válců, často zapouzdřených do kotle, typických pro první lokomotivy (s výjimkou Trevithickova stroje Penydarren, který měl horizontální válec). Současně došlo k výraznému zlepšení drážního tělesa: litinové kolejnice, které pod parními lokomotivami snadno praskaly, byly nahrazeny kolejnicemi z tepaného železa a později ocelovými, a typickými na celém světě se staly co možná nejpřímější tratě s nevelkým stoupáním a značným množstvím podpůrných staveb. Poslední rok před svou smrtí (12.8.1848) strávil George Stephenson svým koníčkem a sice zahradničením. Byl pohřben v Chrámu Svaté Trojice v Chesterfieldu.

Zpracoval dne 1.12.1999 Mojmír Frček

english version