Ekologista sanastoa

Ekologia ja ympäristökysymykset

Opintojakson tavoite: Ekologian peruskäsitteiden ja "ekologisen lukutaidon" oppiminen.

(huh, huh,... riittäisi hommaa jos pitäisi sanaston ajan tasalla ...)

Termejä

Harvinaisia englanninkielen sanoja tai näiden erityisiä ekologisia merkityksiä

Kasveihin liittyviä termejä

Eläimiin liittyviä termejä

Mikrobeihin liittyviä termejä ja nimiä

Kasvien nimiä

Eläinten nimiä