Rud.

Eldre former: Rundt 1578, 1600. Ruud 1723. Det er det gamle ord ruð som betyr rydning. Som nevnt i I, s. 114-15 og 120-21, tilhører rud-navnene kristelig middelalder.

Var fullgård; gammelt matr.nr. 49, gammel skyld 15 lispd., som 1723 foreslås nedsatt til 10 lispd. Da anføres: "Måtelig god jord til eng, men skarp til aker; skog til husrparasjoner; sår 1 skjeppe blandkorn, 4½, t. havre; avler 11 lass høi; 1 hest, 4 kyr, 4 sauer" Fikk 1839 nytt nr. 66, ny skyld 5 daler 20 skilling; revidert skyld 1886: 11,02 mark.

Var selveiergods omkring 1650, omkring 1700 eies den av flere utarvinger; 1715 får Lars Hansen bygselsbrev, utstedt av Kjel Evensen Kroer. I 1734 tinglyses et merkelig skifte fra Rud: Eieren (eller brukeren?) Joen Simensen har for 9-10 år siden "undrømt landet". Hustruen Anne Oldtr. har erholdt skilsmissedom, og den del de eide


Rud.

i Rud, vel 9 lisp., er delt mellem henne og deres eneste barn Simen Joensen. (Han kjøpte Herusti 1756). Enken blev gift med Jens Olsen Biltvet; samtidig kjøper brukeren på Biltvet Christopher Tore(r)sen gården Rud. Var gift med Abigael Halvordtr. 5 barn: 1. Halvor, som overtok Rud. 2. Gunhild, g. m. Ellef Andersen Østby. 3. Mallene, g. m. Anders Olsen Styrmann, "høker og borger i Christiania", fikk 1763 Nyborg. Se Frogner.) 4. Lars (Tveiter, Vestby). 5. Marie, g. m. Hans Nilsen Hogstvet, senere Rud.

1761 selger Christopher gården gården til sønnen Halvor Christophersen. De gamle forbeholder sig Rudshytta. Christopher Toresen døde 1766.

Halvor Christophersen sammen med Peder Mellegård et teglverk på Rud. Det skulde i grunnleie svare årlig 500 brente taksten til Rud.

1783 selges gården og ½ teglverket til broren Lars Christophersen, som da bodde å Tveiter i Vestby, for 1400 rdl.

Han selger igjen til svogeren Hans Nielsen Hogstvet, g. m. Marie Christophersdtr.

Hans Nielsen Rud døde 1789 og enken selger 1793 gården til Ole Hansen Haga for 2300 rdl. (Marie Christophersen blev s. å. gift med Kjel Svendsen Gryteland. Han døde samme år. Hun kjøpte 1800 Vang, † 1804).

Ole Hansen Haga kjøpte 1805 også Dal i Ski og bodde der til sin død 1821. Hadde før sin død overlatt Haga til sin sønn Holm og Rud til sin sønn Hans Olsen.

Hans Olsen blev 1821 g. m. Berte Helene Jensdtr., datter av Jens Michelsen og Ingeborg Holmsdtr. Asperud.

1830 solgte Hans Olsen gården til Johannes Svendsen Vestby i Spydeberg for 1500 spd. (Hans Olsen til Munkerud i Aker). Johannes Svendsen, g. m. Tore Marie Lardstr.

Deres barn: 1. Svend Johannessen Vestby, Spydeberg; ugift. 2. (Torkel) Anton Rud, g. m. Julie Gustava Hauger, Vestby. 3. Baltzer Nærbøl, Hobøl, g.m. Inger Marie Hoff, Spydeberg. 4. Inger Julie g. m. Hans Fredrik Dehli, Vestby. 5 Lene Sofie, g. m. Johannes Niclsen Utstvedt, Ski. 6. Johanne Mathea, g. m. Siegvart Bjerve, Hobøl.

Nesteldste sønnen Torkel Anton († 1878) og hustru Julie Gustava Hauger († 1905 overtok gården 1851. 8 barn: 1. Tore Andrea, g. m. gårdbr. Andreas Busch, Spydeberg. 2. Anders Johannes Nærbøl. 3. Johan (Oslo). 4. Anna Birgitte, g. m. kjøbm. Kr. Mørk. 5. Johanne Mathea, g. m. Johs Lie. 6 Helene Amalie, g. m. kjøbm. Sigvart Brekke. 7. Lene Josefine, g. m. gårdeier O. P. Schou. 8. Jens Martin Rud, g. m. Mathea Biltbet; overtok gården omkr. 1900.