Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Hoofblad ...
Wie is ons? ...
Personeel ...
Skakel met ons ...

Projekte ...
Mondstuk ...
Artikels ...
In die nuus ...
Briewe ...

Webskakels ...
Onafhanklikes ...
Argief ...
About.html ...


XHTML 1.0

Hoofblad

Op 1 Januarie 2001 het die ou Stigting vir Afrikaans (SvA) getransformeer tot die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA). Met diť transformasie gaan dit by die SBA nie meer oor die bevordering van Afrikaans as 'n abstrakte ding nie, maar om die bemagtiging van Afrikaans-sprekers om op gelyke voet met ander taalgemeenskappe te staan.

Daar kan met reg gevra word of die organisasie dan enigsins soortgelyk aan sy ou formaat is. Die antwoord is "ja", want die SBA steun steeds die projekte wat die SvA gesteun het - dan net vanuit 'n nuwe uitkykpunt.

Wat is hier te vinde?

Welkom by die nuwe SBA-webwerf. Hier onder verduidelik ons kortliks wat op die verskeie bladsye van diť webwerf te vinde is. Ons hoop jy kom maak weer 'n draai.

Hoofbladsy

Die hoof-bladsy (die bladsy wat jy nou lees) bevat 'n opsomming van die hele webwerf. Hier kan jy ook jou naam by 'n webvormpie invul as jy nuus wil ontvang oor wanneer die werf bygewerk word. Jy kan ook kommentaar van hier af skryf - probeer dit gerus!

Wie is ons?

As jy wil weet waaroor die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans handel, is die wieisons-bladsy net die ding vir jou! Op hierdie bladsy beskryf ons die missie en die visie van die SBA. Ons beplan om later oor die grondwet hier te plaas.

Personeel

Ja, die organisasie het gesigte daaragter! Op die personeel-bladsy stel ons jou voor aan al die mense wat die SBA maak wat hy is. Een of ander tyd sal ons selfs foto'tjies van ons personeel daar plaas - sodat jy kan sien met wie jy korrespondeer of wie jy oor lees in die media.

Skakel met ons

Het jy 'n spesifieke navraag vir die SBA? Op hierdie kontak-bladsy verduidelik ons mooi vir wie jy watter soort vraag kan stuur. Daar is ook 'n webvormpie wat jy kan invul as jy nie e-postoegang het nie. Ons pos- en straatadresse staan ook op hierdie bladsy.

Projekte

Projekte is waar die aktiwiteite van die SBA om draai. Op hierdie projekte-bladsy verduidelik ons in breŽ trekke die sewe soorte projekte waarby die SBA betrokke is, en daar is skakels na die onderskeie projekte se eie webbladsye. As 'n projek nie sy eie bladsy het nie, dan skep ons vir hom enetjie.

Is jy by een van die SBA se gesteunde projekte betrokke? Skryf vir ons sodat ons tydig die jongste en akkuraatste inligting oor julle projek hier kan publiseer.

Mondstuk

Hande op, wie onthou nog die "Afrikaans Vandag"? Die vorige mondstuk van die SvA het diep spore getrap en baie harte laat warm klop vir Afrikaans... en die SBA se nuwe nuusbrief sal dieselfde doen. Eersdaags verskyn die nuwe nuusbrief, en elke uitgawe sal ons op hierdie mondstuk-bladsy plaas.

Artikels

Benewens die nuusbrief van die SBA beplan die Stigting ook om af en toe vir joernaliste, vakkundiges en ander bekendes te vra om interessante, relevante artikels vir ons te skryf. Hierdie artikels sal op hierdie artikels-bladsy geplaas word.

In die nuus

Die vorige webwerf van die Stigting het maand na maand nuusbrokkies bevat oor Afrikaans in die media. Hoewel die SBA besluit het om hierdie diens te staak, sal ons steeds nuusbrokkies wat spesifiek oor die SBA en sy projekte handel, hier op die nuus-bladsy te plaas.

As jy bewus is van mediamelding van die SBA of een van sy projekte (of selfs van een van sy personeellede), en ons het dit nie raakgesien nie, skryf vir ons en meld dit aan. Ons sal dan jou naam daarby plaas (en jou werfadres, as jy wil).

Briewe

Die Stigting het nog altyd baie briewe ontvang van leser wat 'n wye verskeidenheid dinge wil weet (of bloot wil dagsÍ). Ons beplan om sulke navrae (en die toepaslike antwoorde op vrae) op hierdie briewe-bladsy te plaas. As jy dus 'n vragie oor Afrikaans het, kyk gerus hierso of dit nie dalk reeds beantwoord is nie.

Webskakels

Het jy al 'n skakel na ons webwerf op jou eie werf aangebring? Indien wel, vertel ons daarvan, en ons sal 'n terugskakel op die skakels-bladsy plaas. Of as jy wil weet wie ons hoofborge is, kan jy hulle webwerwe van hier af bereik.

Onafhanklikes

Jip, die SBA het sy eie indies-parade! Verskeie organisasies en projekte wat nie noodwendig direk by die SBA se aktiwiteite baat vind nie, het nietemin webspasie nodig. Ons verskaf dit. Op hierdie bladsy vind jy skakels na al die bywonerprojekte wat gebruik maak (gratis nogals) van subgidse in die afrikaans.com-domein.

Argief

Moenie dink dat ons al die ou SvA-bladsye gaan skrap nie. Nee, al die vorige werf se bladsye is nog presies waar hulle was - selfs hul webadresse is nog dieselfde - in die argief.

Kom snuffel gerus deur die ou uitgawes van die Afrikaans Vandag, of lees ou nuusbrokkies oor die wel en wee van Afrikaans.

About.html

Die about-bladsy bevat allerlei tegniese inligting waarin webwerfkundiges dalk sal belangstel. Daar is 'n todo-lys, 'n werflog en 'n werfkaart wat direk na elke bladsy toe skakel.

Webvormpie

Stuur vir ons kommentaar of navrae met hierdie webvorm. Die webvormpie-diens word verskaf deur virAfrikaans.com.

Jou naam:

Jou e-posadres:


Navrae, kommentaar of terugvoer:

Plaas my op julle poslys, asseblief

Ons nuusbrief

Elke keer wanneer hierdie webwerf bygewerk word, stuur ons 'n e-pos aan diegene wat aan ons nuusbrief-lys behoort. Ons nuusbrief is by Yahoogroups, en uiteraard sal van die korrespondensie in Engels geskied. Dis egter nie 'n besprekingslys nie - slegs die moderator kan pos, en ons neem voor om slegs e-pos te stuur wanneer hier iets op die werf verander het (of een keer per maand).

Vul jou e-posadres in en druk die knoppie om by ons nuusbrief-lys aan te sluit.

Terme: K2005, rekenaars, motors; AWS-errata

Lesers vra waar is die handige termlysies. Hier is hul adresse:
die Kurrikulum 2005-terme is by SvA2.html
die die rekenaarterme is by rekenaarterme.html
en die motorterme is by SvA1.html
Die nuttige lys AWS-errata (wat by die eerste uitgawes van die 1991-AWS weggelaat is) is by AWS-bylae.txt.

"Intro to Afrikaans"

afrikaans?

Die gewilde projek waarin 'n inleiding tot Afrikaans in verskillende wÍreldtale deur vrywilligers vertaal word, word nie meer op die SBA se webwerf gehuisves nie. Besoek gerus die nuwe tuiste van diť projek (kliek op die prentjie met die vlaggies).

http://www.afrikaans.com/default.htm (c) Hierdie werf is in 2001 ontwerp deur Samuel Murray-Smit vir die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Kontak die werfmeester by afrikaans.com@websurfer.co.za, of skakel met die Stigting sťlf by stigting@afrikaans.com. Bes bekyk in 'n standaardeversoenbare blaaier.