Forside

Specialpædagogisk støtte


 


Alle dokumenter som læses med Acrobat Reader læses nu i version 05
Link til at hente Acrobat Reader i ny version

UNION         UNIONBD

For at kunne læse i UNION/UNIONBD, skal denne down-loades. Herefter kan den installeres under C/drevet, Windows, Fonts. 

Efterfølgende op i Funktioner, Internetindstillinger, Skrifttyper. Marker UNION eller UNIONBD, og man kan nu læse siderne- og indholdet i UNION/UNIONBD. 

Husk at deaktivere doc. dokumenters stavekontrol

Indhold: 

1. Nyheder 

2. Generelle oplysninger
    Formål, retningslinier og strategier

3. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

4. Mini Information om specialpædagogisk støtte på erhvervsskolerne til elever med handicap eller tilsvarende vanskeligheder. 

5. Mini Vejledning om specialpædagogisk støtte til elever med hørevanskeligheder på erhvervsskolerne og i praktik. 

6. Mini Vejledning om specialpædagogisk støtte til elever med synsvanskeligheder på erhvervsskolerne og i praktik. 

7. Mini Vejledning om specialpædagogisk støtte til elever med læsevanskeligheder på erhvervsskolerne og i praktik. 

8. Mini Vejledning om specialpædagogisk støtte til elever med bevægelsesvanskeligheder på erhvervsskolerne og i praktik. 

9. Mini Vejledning om specialpædagogisk støtte til elever med funktionshæmninger på erhvervsskoler og i praktik.
(Klik her for at se Mini Vejl. til elever med funktionshæmninger. Den ligger nederst på skærmen. Tast evt. F11 for fuld skærm).

10. Vejledning om prøver og eksaminer for erhvervsuddannelseselever med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestille hermed.

11. Læsevenlig  skrifttype UnionRegular & UnionBold.  
      Oplysninger om UnionRegular & UnionBold
      Brugervejledning til skrifttypen Union: "Typografi og læselighed på skærm og papir

12. Maxikassette: 
      Nyt indhold 2001

13. To video film om specialpædagogisk støtte på EUD.

14. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte for én elev ved xxx erhvervsskole
      (Inklusiv tilhørende vejledninger og syntetisk tale)

15. Pædagogisk økonomisk rapport over ét forløb med specialpædagogisk støtte
      (Inklusiv tilhørende vejledninger og syntetisk tale) 

16. Revisorattesteret regnskab for specialpædagogisk støtte for finansåret 200x
      (Inklusiv tilhørende vejledninger og syntetisk tale)

17. International information om specialpædagogisk støtte.

Sagsbehandlere