Nederlanders gaan hun eigen baby’s opeten!

 Hoor het woord van uw Liefdesgod, de Voorzienigheid Nederland! U bent de stem des Heeren, uws Gods, niet gehoorzaam geweest, om te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft. (deut.28:45)

In Deut. 28 rangschikt God almachtig zijn heilige vloeken en straffen die Hij afroepen gaat over ieder land dat er niet in slaagt zich te houden aan Gods geboden, en de culminatie van deze vloeken zal eruit bestaan dat Nederlanders hun eigen kinderen zullen gaan opeten! (Deut.28:53) De beproevingen zullen zo zwaar worden dat je het vlees van je eigen baby niet eens zal delen met je eigen man of vrouw, met je buren of je vrienden! Beesten als jullie zijn, zullen jullie je eigen baby’s rauw verslinden!

En waarom zou u ook niet uw eigen baby’s eten? Eet u niet nu al homofaeces als ware het Brood van ontferming? U hebt niet waargenomen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God; (Deut. 28:58).

Hoor het woord van de HEERE, Nederland. Zo helpe mij God Almachtig: God haat Nederland!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

De twintigste eeuw 
Het begin van de eindtijd. 13 mei 2000. God laat met een vuurwerkfabriek voor lichtjesafgoderij het hart van Enschede ontploffen. Tientallen komen om het leven en door de inzet van een homo-onderzoeksteam is een eindrapport tot op deze dag niet gepresenteerd. 

2001, nieuwjaarsnacht. God zet café 't Hemeltje te Volendam dmv lichtjesafgoderij in lichterlaaie en doodt hiermee veertien jonge mensen uit het sectaire RK-vissersdorp.

10 juni 2001 Leefbaar Nederland wordt officieel opgericht en daarmee komt voor het eerst de nicht van het eerste uur Pim Fortuyn in beeld die denkt "door God geroepen te zijn om het land te besturen". 

6 mei 2002. De Homo Pim Fortuyn wordt God zij dank neergeknald. Het Periodiek Internetsysteem en heel de internetgemeente verkeren in een jubelstemming. De vlag gaat uit en alleen bescherming van politie kan voorkomen dat onze mensen de dupe worden van aanslagen die de sodomieten van het westerse Babylon beramen op onze kerk van God.

2003. 50 jaar na de watersnoodvloek krijgt de Satan Balkenende, leader of the land, in zijn greep. Na de schandvlek die de homo Pim Fortuyn heeft achtergelaten in de politiek komen maar liefst 4 CDA'ers - te weten Ger Koopmans, Ries Smits, Gerda Verburg en Joop Wijn - publiekelijk uit de kast. Balkende laat het toe. Bovendien laat hij zich inzake de zaak Mabel misleiden door zijn eigen homoknechten en doet hij een bizarre oproep om zijn misnoegde koningin 'van Deutschen blut' (lees: van kwaad doordrenkt) in bescherming te nemen. De homofiele zoon van diezelfde koningin, Johan Friso, trouwde datzelfde jaar met de hoer van wijlen topcrimineel Klaas Bruisma, 'het wijf' Mabel Wisse Smit.


Ondanks dit alles blijven Nederlanders de boodschappen van God negeren. Door het legaliseren van zondige vuiligheid als het homohuwelijk spugen ze Hem in plaats daarvan nog eens een keer extra in Zijn Gezicht en blijven ze modder gooien op alles wat Zijn Zoon voor ons goedgemaakt heeft.

Ondertussen gaat het proces der verloedering gewoon door en glippen steeds meer homo's de politiek en de beeldbuis in. Ook op het internet - een broeinest van kwaad - gonst het inmiddels van de lectuur die homoseksualiteit goedgepraat  - Pas op! deze lectuur wordt ook geschreven door zogenaamde 'Christenen' - en de SGP laat niets van zich horen. Niemand doet iets. En dat terwijl zij die tolerant zijn jegens de homo's minstens net zo erg zijn als de nichten zelf. Ze zullen bestraft worden, en wel in de eeuwige poel des vuurs! God haat Nederland.

Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. (Romeinen 1:32)

Vanwege de opmars van de "gay pride-beweging" waardoor homo's tegenwoordig trots zijn op hun homoseksuele gedragingen, wordt het uitermate moeilijk om hen te genezen, want hij die trots op iets is, heeft daar geen berouw over. Daarom is de doodstraf voor een homofiel in mijn ogen nog een te milde straf. 

Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE. (Jeremia 6:15)

Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! (Leviticus 20:13)

Nederland! U hebt niet waargenomen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God; (Deut. 28:58). Verspreid het Woord! God haat Nederland en zijn homo's!


Raak niet geïnfecteerd door het kwaad. Kijk niet naar homo's op TV, en kijk liever in het geheel geen TV!

Enkele bekende homo's op de Nederlandse TV:
Hans van der Togt, Joop Braakhekke, Gerard Joling, Jacques d'Ancona, Gordon, Sugar Lee Hooper, Jan Lenferink, Robert Long, Albert Verlinde, Jos Brink, Gerard Spong, André van Duin, Adriaan van Dis, Paul de Leeuw, Willem Oltmans etc. We zijn druk doende met een web database.

| Indexpagina | | Visie | | Andries Knevel | | Nathalie Jonker | | Natascha van Buuren | | Driel Drost | | Josine van Wageningen | | Chantal de Ruyter | | Links | | Heilige Afbeeldingen |

 DE KERK VAN FRED PHELPS

Copyright © 2002 - 2004 Het Periodiek Internetsysteem - All rights reserved
e-mail: Het Periodiek Internetsysteem
web site: http://tip.nu/periodiek