Gezonde denkbeelden.

Stella Braam meldt in haar wekelijkse stukje voor NRC-Handelsblad dat Internet overspoeld wordt door propaganda van racisten. Ook beklaagt ze zich:"Mein Kampf mag niet in de boekhandels, maar wel, via een buitenlandse provider,op het net." Ik heb Mevrouw wel 'ns ondervraagd voor AT5. Ze droeg voor de gelegenheid een pruik en zonnebril, om niet herkend te worden. 't Was een mallotige uitdossing, die 't aardig deed op het blauwe scherm. We haalden er nog het NOS-journaal mee. Mevrouw stond onder politiebewaking omdat ze net een boek had geschreven over de Grijze Wolven.
Ik vond 't een heel gedoe, en enigszins potsierlijk, want wie werkelijk op de hitlijst staat, wordt altijd gevonden, zonnebril op of niet. Maar toch had ze mijn sympathie. Ze had tenminste iets durven zeggen wat onze dappere raadsleden en volksvertegenwoordigers met huiver vervult; dat de Nederlandse overheid wel gek zou wezen om terroristische groeperingen te blijven financieren louter en alleen vanwege hun allochtone origine.
Eén van de droeve verworvenheden van het tijdperk Den Uyl is dat een allochtone fascist geen fascist mag worden genoemd. Mevrouw Braam voelde zich bedreigd, vermoedelijk terecht.
En dan nu haar verongelijktheid over 'de kwetsbaarheid' van onze anti-racisme wetgeving en - in één adem door - dat Mein Kampf wèl op het net mag. 't Gekke is, na jaren van stille verwondering begrijp ik nog steeds niks van de Stella Braam's dezer' wereld. Zou de achtervolgde schrijfster bedoelen dat alleen wie aan haar kant staat recht van meningsuiting heeft? 't Is al bespottelijk genoeg dat Mein Kampf niet verkocht mag worden in Atheneum; 't stemt dankbaar dat het net nu in dat gemis voorziet, al zal ik Mein Kampf niet lezen. 't Lijkt me onverstandig om boeken te verbieden, of ze nu met goede of verkeerde intenties geschreven zijn. Wie Mein Kampf verbiedt, schept een precedent waardoor met een beetje doortrapte advocaat ook Mevrouw Braam's bevindingen aan een publicatieverbod onderhevig zouden kunnen raken.
Waarom begrijpen 'linkse' mensen als Stella niet dat wie Mein Kampf onbereikbaar wil maken voor de lezer - en dit alles zonder twijfel met de beste, menslievendste bedoelingen - dat die uiteindelijk in zijn eigen zwaard valt? Censuur is een moeras dat vrije mensen ten gronde zal richten. Het enige dat ons behoedt voor de fascistische jungle van het recht van de sterkste, is de vrijheid om te zeggen wat je denkt. Paradoxaal genoeg kan men zijn tegenstanders 't best bestrijden door hen alle vooroordelen van de daken te laten schreeuwen, want zo ontmaskert de Tegenpartij zichzelf. Maar er is ook een principiële overweging; racisten en liefhebbers van Mein Kampf zouden door de Grondwet beschermd moeten worden tegen de goede bedoelingen van Mevrouw.
Braam noemt het recht op vrije meningsuiting in de Verenigde Staten 'heilig'. Uit haar pen is dat geen compliment. Ze is bovendien beducht dat de onschuldige jeugd gevoelig zal blijken voor racistische propaganda op Internet. Zo waren er vroeger ook paters die jongelui waarschuwden voor 'de onkuise kus'. Jonge mensen zijn niet per definitie onschuldig en zoals Mevrouw Braam en de haren in hun jonge jaren massaal het rode boekje van massa-moordenaar Mao aan hun borst koesterden of suikerriet wilden plukken voor vrienden van de progressieve mensheid à la Fidel Castro, zo wendt de leergierige jeugd zich nu tot de extremisten van de andere kant. Vooroordelen bestrijdt je met argumenten, niet met verboden. Ik zou Mevrouw bijna 'onverdraagzaam' noemen.


INHOUD


U SCHREEF


ARCHIEF

Slijmen of
Schelden?
Schrijf Terug!