Andries Knevel

HOMOSEKSUALITEIT

God zal nimmer door Satan bijeengebrachte huwelijkspartners van gelijk geslacht zegenen

Vrienden van de internetgemeente, zoals u wellicht reeds weten zult, behoren katholieken toe aan het legioen van de Boze. “Ze gaan met hun tijd mee,” zo zou men zeggen kunnen, maar dat wekt bij mij een uiterst negatief mensbeeld op. Is het immers niet onnaspeurlijk, hoe men tegenwoordig in de Nederlandse RK-kerk omgaat met zaken als het homohuwelijk en bloedtransfusies? Ik heb het hier over Nederlandse priesters en pastoraal werkers, die homoseksualiteit aanvaarden en goedpraten, vrienden. Mensen die dit gedrag normaal achten. Ja, ik ontsluier hier het mysterie van het kwaad in onzer laatste dagen voor de wederkomst van Hem. De RK-kerk draagt zijn steentje bij

Op deze manier dreigde ook de voormalige homo Richard van de Velde het Rijk der Hemelen niet te beërven. Nadat hij in Volendam gebiecht had sympathie voor zijn eigen geslacht te hebben, werd hem verteld dat dit OK zijn zou. Vrienden, ik heb het hier over een kind van God dat in tegennatuurlijke ontucht placht te leven. Hem werd verteld door een zogenaamde “herder van zielen”, dat zijn homoseksualiteit niets was om zich zorgen over te baren. Ja, de RK-kerk weet kennelijk niet meer dat homoseksualiteit niet welgevallig is aan de Here. Kennelijk is men het boek Leviticus vergeten, en Sint Paulus. En zelfs Kaïn. Kaïn, nadat hij zijn eigen broer vermoord had. Vele andere voorbeelden zal ik u als reine internetgemeentebroeder besparen.

Gelukkig was Richard slim genoeg. Hij schreef dan ook direct een e-mailbrief naar het periodiek Internetsysteem, waarin hij Driel Drost om een second opinion vroeg. Een onmeedogend antwoord viel hem ten deel. Logisch, want Driel is barmhartig: hij redt homo's. Hij kan ook u genezen van homoseksualiteit indien u een homo bent. Ja, het is Driel die als geen ander weet hoe God nimmer huwelijkspartners zegenen zal die door Satan bijeengebracht zijn. Hij heeft tenminste Genesis wél goed gelezen, en weet dat zelfs een brandoffer van een homo door Hem neergeslagen worden zal.

Het was Driel Drost dus die Richard genas, en een homo genezen, dat gaat niet over één nacht ijs. Driel Drost heeft er echter gelukkig veel ervaring mee. Hij weet dondersgoed en als geen ander, dat sommige perverse lieden ervan houden om modder te gooien over alles wat Hij voor ons goedgemaakt heeft. Het verlangen naar sex is ons door Hem ingelegd, maar als u het niet onder de knie weet te houden, dan verwordt het onreine verlangen al snel tot een heus zondemonster. Een monster van een zonde dus, die zich niet buiten het lichaam etaleert, zoals de meeste andere zonden. Daarom hakken juist die seksuele zonden er zo hard in. Immers, men bezondigt zich aan zijn eigen lichaam, hetwelk is de tempel van de Heilige Geest.

In dagen als deze, vrienden, waarin we leven in een genotsmaatschappij die er middels de Boze op uit is om de oméga te doen laten uitbreken, en de hoop van Hem te doen vernietigen, is het voor velen erg moeilijk om de ware boodschap van het evangelie te aanvaarden gaan. Toch beschrijft dezelfde Schrift onze tijd helder, duidelijk en klaar. Het wordt de tijd van de oméga, tenzij men zich ineens en masse aansluit bij de internetgemeente. Een tijd waarin de gedachte leeft, dat we maar raak leven moeten. Een tijd ook waarin de kerkleer en geboden Gods simpelweg in de wind worden geslagen. Pas op voor dit alles. Sluit u aan bij de internetgemeente, vrienden!


Richard van de Vele

 

| Indexpagina | | Visie | | Andries Knevel | | Nathalie Jonker | | Natascha van Buuren | | Driel Drost | | Josine van Wageningen | | Chantal de Ruyter | | Links | | Heilige Afbeeldingen |

Copyright © 2002 Het Periodiek Internetsysteem - All rights reserved
e-mail: Het Periodiek Internetsysteem
web site: http://tip.nu/periodiek