صفحه اصلی

مقدمه
» تازه واردي كه قدم به فلات ايران ، به مراكش و يا واحه هاي صحر ا(شمال آفريقا) مي گذارد با رديفي از دهانه ها مواجه مي شود كه مناطق خشك كوهپايه ها را طي مي كنند تا به نقطه اي سبز و خرم كه هميشه يك روستا و گاه يك شهر است برسند . اگر كنجكاوي به خرج دهد و به بررسي ادامه دهد درخواهد يافت كه اين سوراخها ، دهانه چاههايي است كه سطح زمين را به دهليزهاي زيرزميني كه آب را به روستا مي برد و در سطح زمين جاري مي سازد ، متصل مي كند .

مجموعه كتب و مقالات همايش بين المللي قنات در يزد ، شركت سهامي آب منطقه اي يزد ، 1379

پاپلي يزدي ، محمدحسين، قنات قصبه گناباد، شركت سهامي آب منطقه اي خراسان، 1379

پاپلي يزدي، محمدحسين، قنات و ارزش اقتصادي آن ، نمونه نهر گناباد، مجله دانشكده ادبيات مشهد، 1364

بهنيا، عبدالكريم، قنات سازي و قنات داري، مركز نشر دانشگاهي ، تهران 1367

الكرجي ، ابوبكر محمدبن حسن الحاسب، استخراج آبهاي پنهان، ترجمه حسين خديو جم، 1345

سيد سجادي، سيدمنصور ، قنات كاريز (تاريخچه ، ساختمان و چگونگي گسترش آن در جهان)، 1361

 

اولين همايش بين المللي قنات بدنبال تصويب پيشنهاد دولت جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان علمي، فرهنگي يونسكو از تاريخ 19 لغايت 22 ارديبهشت سال 1379 ه.ش به مدت چهار روز در كشور ايران ـ شهر يزد برگزار گرديد. يکي از اهداف اين همايش ايجاد مركز بين المللي قنات در ايران بود .

 
 
در ارديبهشت سال 1379 هـ . ش بابرگزاري اولين همايش بين المللي قنات در شهر يزد و با صدور بيانيه 13 ماده اي پاياني با تاكيد بر آموزش نيروي انساني براي ادامه حيات قنات ، خواستار مديريت بهره برداري از قنوات فعال كشور شد بدنبال آن پي گيري هاي لازم براي ايجاد دانشكده قنات صورت گرفت.
 
راه اندازي موزه آب يكي از راههاي ارائه و نمايش تلاش و سخت كوشي انسان در حفر قنات و همچنين حفظ ارزش اين ميراث كهن ، نگهداري و ابزار مربوط به حفر آن مي باشد . موزه آب يزد همزمان با برگزاري نخستين همايش بين المللي قنات در ارديبهشت ماه سال 1379 هـ . ش در شهر يزد افتتاح گرديد .  27, آبان 1382
با تصويب يونسكو ، مركز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آبي در ايران تأسيس مي شود
مركز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آبي با هدف حفظ ارزشهاي فرهنگي ، انتقال دانش و اطلاعات فني و به كارگيري تحقيق ...

 

26, آبان 1382
اولين همايش بين المللي قنات (ايران ـ يزد)
اولين همايش بين المللي قنات بدنبال تصويب پيشنهاد دولت جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان علمي، فرهنگي يونسكو از تاريخ ...

 

26, آبان 1382
دومين همايش بين المللي قنات (عمان ـ مسقط)
همايش بين المللي توسعه و مديريت سيستمهاي انتقال آب (افلج) به مدت سه روز از 28 لغايت 30 ارديبهشت ماه سال 1381ه.ش در كشور ...

 
تعدادبازديدکننده :
©2003 Yazd Regional Water Authority-IRAN-All Right Reserved
E-mail : info@qanat.info
Tel : +98 351 7246900
Powered by: elkagroup
پرسش و پاسخ نقشه سايت تماس با ما صفحه اصلي پيشنهادات